Blogi arhiiv

KOGUKONDA KAASAV MUUTUSTE JUHTIMINE – ole tõeline peremees!

Viime läbi kogukonda kaasava koolide ümberkorraldamise ning oleme toeks valla või linna haridusvaldkonnas toimuvate muutuste juhtimisel. Samal põhimõttel aitame ka uue lasteaia, kooli, muu asutuse või ettevõtte loomisel, sh kogu vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamisel koostöös huvigruppidega, organisatsioonikultuuri kõigi huvigruppide ootustele vastavaks

Postitatud Arenguprogrammid

HUVIGRUPPE KAASAV ARENGUKAVA KOOSTAMINE – koostöö personali, õpilaste ja vanematega tagab rahulolu!

Toetame kooli huvigruppe kaasava arengukava koostamise protsessis. Samal põhimõttel saame abiks olla ka lasteaedade, kohalike omavalitsuste, erinevate asutuste arengukavade ning ettevõtete äriplaani koostamisel ja täiendamisel. Programmi kestus on kaks kuni neli kuud. Koolijuhile on väga oluline koostöös õpilaste, nende vanemate,

Postitatud Arenguprogrammid