Blogi arhiiv

12. mai 2016 Tartus – klassijuhataja kui oma klassi õpilaste õppe- ja kasvatusprotsessi juht

Klassijuhataja põhilisteks ülesanneteks on suurendada oma klassi iga õppija eneseusaldust ja olla eeskujuks. Koolituspäeva jooksul toome välja, kuidas seda teha. Koolituse käigus otsime vastuseid järgmistele küsimustele: Miks ja kuidas klassijuhataja eeskuju, väärtushinnangud, suhtlemisoskus, tähenduslike olukordade lahendamise oskus mõjutab koostööd? Kuidas

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

8. aprill 2016 – ainetevahelise lõimingu rakendumise eestvedamine õppeaastal 2016/2017

Kas tegelikus elus oleks mõeldav selline katkendlik töötamine järskude hüpetega ühelt alalt teisele, mille vahel pole mingit seost (Johannes Käis)? Lõimingu üheks eesmärgiks on püüe vältida selliseid õppimisraskusi, mis tekivad tähelepanu pidevast ümberlülitamisest ühelt ainelt teisele. Lõiminguga taotleme õppekava terviklikkust:

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

22. jaanuar 2016 – õppejuht kui õpetajate arengut toetava keskkonna looja (viimast korda sel õppeaastal)

Õppejuht loob nii enda eeskuju, suhtlemise, konfliktilahendamise kui koostöö ülesehitamisega keskkonna, kus õpetajad on valmis enda hoiakuid, suhtlemist ja käitumist avatult ning usaldavalt analüüsima ja üksteiselt õppima. Koolituspäev annab osalejale nii teoreetilise pagasi kui praktilised tööriistad enda hoiakute, suhtlemise, konfliktide

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

18. november 2015 – õppejuht kui õpetajate arengut toetava keskkonna looja

Õppejuht loob nii enda eeskuju, suhtlemise, konfliktilahendamise kui koostöö ülesehitamisega keskkonna, kus õpetajad on valmis enda hoiakuid, suhtlemist ja käitumist avatult ning usaldavalt analüüsima ja üksteiselt õppima. Koolituspäev annab osalejale nii teoreetilise pagasi kui praktilised tööriistad enda hoiakute, suhtlemise, konfliktide

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

4. november 2015 – õppejuhi/õppealajuhataja tööplaan 2015/2016

Õppejuht planeerib oma aega ja tööd oskuslikult, loob koostöise meeskonna, kellega koos juhib muutusi oma koolis. Koolituspäev annab osalejale nii teoreetilise pagasi kui praktilised tööriistad oma aja ja töö planeerimiseks ning meeskonnaga koostöö ülesehitamiseks. Koolitus toimub 04.11.2015 MTÜ Mondo maailmaharidus-

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

14. oktoober 2015 – üldõpetus ja ainetevaheline lõiming

Õpetaja kavandab ja rakendab koos teiste õpetajatega üldõpetust ning ainetevahelist lõimingut ja kujundab seeläbi õppija arengut toetava õpikeskkonna. Koolituspäev annab osalejale nii teoreetilise pagasi kui praktilised tööriistad üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu kavandamiseks, õpetajatega koostöö ülesehitamiseks ning saadud kogemuste põhjal oma

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

9. oktoober 2015 – õpetaja kui õppija saatja

Õpetaja loob nii enda eeskuju, suhtlemise, konfliktilahendamise kui õpilaste, nende vanemate ja teiste õpetajatega koostöö ülesehitamisega keskkonna, mis äratab õpilastes tahte ja õpihimu. Koolituspäev annab osalejale nii teoreetilise pagasi kui praktilised tööriistad enda hoiakute, suhtlemise, konfliktide lahendamise analüüsimiseks ja õpilaste,

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

23. september 2015 – õppejuht kui õpetajate arengut toetava keskkonna looja

Õppejuht loob nii enda eeskuju, suhtlemise, konfliktilahendamise kui koostöö ülesehitamisega keskkonna, kus õpetajad on valmis enda hoiakuid, suhtlemist ja käitumist avatult ning usaldavalt analüüsima ja üksteiselt õppima. Koolituspäev annab osalejale nii teoreetilise pagasi kui praktilised tööriistad enda hoiakute, suhtlemise, konfliktide

Postitatud Avatud koolitused, Uudised