Blogi arhiiv

NÄITEID MEIE ORGANISATSIOONISISESTEST KOOLITUSTEST

Arendusmeeskonna inspiratsioonipäev – meeskonna loovuse arendamine kaasavate meetodite abil Aktiivõppemeetodite praktikum –  teeme läbi nii tutvumiseks, teema sissejuhatuseks ja arenduseks, kordamiseks kui tagasiside võtmiseks sobivaid aktiivõppemeetodeid  Väärtusarendus – ühiste alusväärtuste leidmine ja juurutamine meeskonnas, lasteaias, koolis, kogukonnas jne Lasteaia ja kooli töötajate kokkulepitud põhiväärtustest lähtumine

Postitatud Organisatsioonisisesed koolitused