Blogi arhiiv

Õpetaja arengumapi ehk portfoolio praktikum – 17.01.2020 (+31.01.2020)

Kui sa soovid ise ja su kooli õpetajad vastata nõutud kvalifikatsiooninõuetele, siis on aeg õpetajakutset taotlema asuda. 25.01.2019 jõustunud määrus ütleb, et põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse. Õpetajakutse taotlemiseks saab dokumente esitada

Postitatud Avatud koolitused, Organisatsioonisisesed koolitused, Uudised

NÄITEID MEIE ORGANISATSIOONISISESTEST KOOLITUSTEST

Arendusmeeskonna inspiratsioonipäev – meeskonna loovuse arendamine kaasavate meetodite abil Aktiivõppemeetodite praktikum –  teeme läbi nii tutvumiseks, teema sissejuhatuseks ja arenduseks, kordamiseks kui tagasiside võtmiseks sobivaid aktiivõppemeetodeid  Väärtusarendus – ühiste alusväärtuste leidmine ja juurutamine meeskonnas, lasteaias, koolis, kogukonnas jne Lasteaia ja kooli töötajate kokkulepitud põhiväärtustest lähtumine

Postitatud Organisatsioonisisesed koolitused