Juuni ja juuli Meistrite Koolis

Meistrite Kool pakub üldhariduskoolide, kutse- ja huvikoolide, lasteaedade, valla- ja linnavalitsuste ning teiste asutuste ja ettevõtete töötajatele enese- ning muutustejuhtimise teemalisi:

  • koolitusi, seminare, videotreeninguid ning nõustamist;
  • pikemaid arenguprogramme.

Juuni ja juuli kujunesid Meistrite Koolis väga tegusateks:

  • Koostöös kohaliku omavalitsuse esindajatega sai analüüsitud ühe koolijuhi tegevust, küsitluse põhjal ekspertarvamus koostatud.
  • Koostöös lasteaed-põhikooli direktoriga valmis sisehindamise läbiviimise kord koos iga-aastase ja kolme aasta järel toimuva sisehindamise aruande vormiga.
  • Koostöös gümnaasiumi arendusmeeskonnaga viidi sisehindamise talgud läbi, lõpuks valmis sisehindamise aruande esialgne versioon.
  • Koostöös MTÜ Vaikuseminutid toimusid Vaikuseminuteid tutvustavad töötoad keelekümbluse õpetajatele.
  • Hiljuti loodud eralasteaed-põhikooli töötajatega algas pikem sisehindamise ja arendustegevuse alane koostöö.
  • Jätkus pikem koostööprojekt lastevanematega.
  • Juunis ja juulis jätkus mais valminud Rita Laube raamatu „Loomulik õppimine toetudes uudishimule ja huvile“ müük.

Meistrite Kool OÜ teeb tihedat koostööd TÜ Eetikakeskusega, SA Väärtustades Elu ja MTÜ Vaikuseminutid ning nende organisatsioonide koolitajatega.

 

 

Share Button