Klassijuhataja kui oma klassi õpilaste õppe- ja kasvatusprotsessi juht

Klassijuhataja täidab olulist ühendavat rolli kodu ja kooli vahel, samuti kogu klassi õpilaste õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel. Toetudes koostöös Innovega valminud klassijuhatajatele mõeldud tugimaterjalile on täienenud klassijuhatajate koolitus. Ühe kuni kolme koolituspäeva jooksul  käsitleme nii dialoogi kui grupiarutelude käigus järgmisi teemasid:

  • Klassijuhataja kui oma klassi õpilaste õppe- ja kasvatusprotsessi juhi roll
  • Klassijuhataja rollist tulenevad tööülesanded, erisused erinevas kooliastmes
  • Koostöö ülesehitamine ja hoidmine kõigi osapooltega (õpilased, nende vanemad, klassi aineõpetajad jne)
  • Arenguvestluste läbiviimise õnnestumised ja tekkinud küsimused (väiksema osalejaskonna puhul on võimalik mõned arenguvestlustel kogetud olukorrad lühidalt läbi mängida, filmida ja analüüsida, kuid suurema grupi puhul siiski mitte)

Koolituspäeva täpne teemade valik sõltub sellest, milline on koolide klassijuhatajate vajadus. Viimasel ajal on just nimetatud teemade vastu huvi tuntud.

Lisainfot küsige kirjutades meilile marika@meistritekool.ee või helistades telefonile 512 4183.

Share Button