KOGUKONDA KAASAV MUUTUSTE JUHTIMINE – ole tõeline peremees!

Viime läbi kogukonda kaasava koolide ümberkorraldamise ning oleme toeks valla või linna haridusvaldkonnas toimuvate muutuste juhtimisel. Samal põhimõttel aitame ka uue lasteaia, kooli, muu asutuse või ettevõtte loomisel, sh kogu vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamisel koostöös huvigruppidega, organisatsioonikultuuri kõigi huvigruppide ootustele vastavaks muutmisel, õpilase arengut toetava lõimitud õppekava väljatöötamisel jne.
Tutvu esimese koostööaasta etappidega, millest kasvavad välja teise koostööaasta tegevused – kogukonda kaasav muutuste juhtimine!

Võta ühendust ja räägime programmist lähemalt: marika@meistritekool.ee, +372 512 4183

Share Button