Konguta Kooli edulugu

9.-10. jaanuaril 2014 kutsus TÜ Teaduskool kõiki huvilisi Tartu Ülikooli peahoone aulasse rahvusvahelisele konverentsile „Talendid tuleviku teenistuses“. Tartu Ülikooli rektoriVolli Kalmi, riigikogu esimehe Ene Ergma, haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo, väliskülaliste ja teiste oluliste esinejate kõrval pälvis tähelepanu Konguta Kooli direktori Liina Tamme ettekanne „Kuidas lahendada mitme tundmatuga ülesannet?“ ja just Juku akadeemia tegevus. Juku akadeemia pälvis kõrge tunnustuse üleriigilisel auhinna galal “Eestimaa õpib ja tänab”, mil Juku akadeemiast sai “Aasta 2013 tegu hariduses”.

 

Liina Tamme sõnul on nad aastaid korraldanud õppeveerandite lõpul projektipäevi, kus lõimiti omavahel nii erinevaid õppeaineid kui ka erinevate huvide ja vanusega lastegruppe. Õpetajad soovisid täiustada õpilaste õpioskusi, loodus- ja teadushariduslikke teadmisi ja oskusi,  seostatuna praktilise eluga ning laiendada ka vähemate materiaalsete võimalustega laste silmaringi. Eesmärgiks seati, et meie koolis õpiksid nutikad ja tulevikus edukalt hakkamasaavad lapsed. Et kool oleks huvitav ja atraktiivne nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele ja kogukonnale.

 

Täna võtavad Juku akadeemia tegemistest osa kõik Konguta Kooli 72 õpilast ja 2013. aasta sügisest ka 18 koolieelikut. Lähemalt saab tutvuda Juku akadeemia eelkäija Teadusaasta blogiga http://199590.edicypages.com/ ja Juku akadeemia blogiga http://jukuakadeemia.weebly.com/.

 

Mida lapsed Juku akadeemias kaasalöömisest arvavad, seda saab lugeda Õpetajate Lehe 4. oktoobri 2013 artiklist „Konguta Jukud teevad teadust“. Lapsevanemad hindavad lastega tehtavat tööd ja panustavad ise nii lasteaias kui koolis tundide, erinevate tegevuste, õppekäikude ja laborite läbiviimisega, koosõppimisega. Vanematega koos koostati Juku akadeemia õppekava lasteaialastele, vanemad toetavad lapsi esimeste teaduslike uurimistööde koostamisel ja teaduskonverentsil ettekandmisel. Väike maakool saab kesta ainult tänu tugevale kogukonnale.

Share Button