Koolitused, seminarid, arenguprogrammid kooli esindaja valitud ruumides ja ajal

Tegus ja huvigruppe kaasav koolijuht,

kui hakkasime arutama, mille alusel tänavused koolitussoovitused kokku panna, olime kiiresti sarnaste küsimuste ees kui iga aasta maikuus sisekoolituste soovitusi koostades.

Äkki valime liiga organisatsiooni arendustegevusele ja huvigruppide kaasatusele orienteeritud teemad, mida tegelikult ei vajata. Enamik koole tellib ju just õigusaktide muudatustest lähtuvaid teemasid. Või ei jaksa koolid neid koolitusi endale lubada?

Aga äkki organisatsiooni arendustegevuse käigus, kuhu on kaasatud õpilased, nende vanemad, töötajad, pidaja, ettevõtete ja asutuste esindajad, mõeldakse inspireerivaid ideid avaramalt ning kaasatud huvilised tunnevad ideede teostamisel osalemise tõttu ka vastutust? Koostöös jõutaksegi ehk kokkulepeteni, milliseid oskusi ja hoiakuid praegused õpilased vajavad, et olla valmis ka 10 aasta pärast ellu astuma? Osaliselt kattuvad meie soovitused koolide ja kohalike omavalitsuste poolt küsitud koolituste, seminaride ja arenguprogrammidega. Kas koolitused on iseenesest head või halvad? Nad on lihtsalt paratamatud. Inimesed, vajadused ja valmisolek arendustegevuseks on erinev. Erinevus rikastab ja arutelud-mõttetalgud inspireerivate koolituste, seminaride ning arenguprogrammide käigus tagavad osalejate rahulolu oma kooliga. Koostöös rahulolu saavutamine on pingutamist väärt.

1) Koolitused/seminarid

 • Kooli arendusmeeskonna inspiratsioonipäev (üks kuni kaks päeva võimalusel väljaspool kooli enda ruume, osalisi kaasavad meetodid)
  Su geniaalseid ideid ja lahendusi genereeriva meeskonna mõte on takerdunud ja vajab inspiratsiooni. Meistrite Kooli koolitused ja arendusseminarid (ka pikemad arenguprogrammid) on tõhusaks abimeheks mõtte uuesti veerema saamisel.
 • Väärtusarenduse võimalusi koolis – miks, mida ja kuidas? (soovitavalt kaks päeva, osalisi kaasavad meetodid)
  Su töötajate (ka õpilaste ja nende vanemate) hulgas on väga erinev arusaam koolis oluliseks peetavatest põhiväärtustest ja nende rakendumisest kooli igapäevaellu või ei olegi veel olnud mahti oluliseks peetavat kokku leppida ja lahti mõtestada. Just siin tulevad Meistrite Kooli koolitused ja seminarid appi.
 • Tunnustav intervjuu kui tõhus arenguvestluse töövahend (+ videotreening, soovitavalt vähemalt ühel päeval)
  Su õpilaste ja õpetajatega arenguvestluste läbiviijad vajavad värskendust tunnustava vestluse ülesehitamisel ja läbiviimisel. See koolitus on praktiliseks abimeheks.
 • HEV õpilased tavakoolis (üks kuni kaks päeva, praktiline HEV õpilaste lugude lahendamine)
  Su koolis õpivad hariduslike erivajadustega õpilased, kuid töötajad vajavad praktilist tuge õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi, individuaalse õppekava ja käitumise tugikava täitmisel, nende alusel õpilasega töötamisel. Selle koolituse käigus teeme praktiliselt näidised valmis ja lahendame osalejate välja toodud lugusid HEV õpilastega.

Koolitusi/seminare viib läbi väärtusarenduse koolitaja-nõustaja, sisehindamise nõuniku ettevalmistuse ja kogemusega koolitaja-konsultant Marika Ivandi (andragoog IV) ning koostööpartnerid. Hind kokkuleppel.
Küsi lisa: 512 4183 | marika@meistritekool.ee | www.meistritekool.ee

 

2) Arenguprogrammid

Aktiveeruvas kodanikuühiskonnas on kooli arendustegevusse tähtis kaasata ka kogukonda.
Kuidas teha seda nii, et soovijad saaksid muutuste protsessis värskete ideedega kaasa lüüa ja
lõpptulemus oleks osalejate ootustele vastav koolikeskkond?
Meistrite Kooli konsultatsioonid ja kaasavad mõttetalgud tõhustavad kogu muutuste protsessi
ülesehitust, läbiviimist ja kokkulepeteni jõudmist. Aruteludes osalejad on motiveeritud ja
tunnetavad oma vastutust, kogedes, et igaühe arvamus on oluline, sellega arvestatakse ning
seeläbi on tagatud osalejate rahulolu.
Kogukonda kaasava muutuste juhtimise tulemusena:

 • vastab koolikultuur töötajate, õpilaste ja nende vanemate ootustele;
 • koostöös töötajate, õpilaste, vanemate ja teiste koostööpartneritega valmib kooli arengukava;
 • valmib õpilase arengut toetav lõimitud õppekava.

Kogukonda kaasata ja mõttetalguid suunata aitab väärtusarenduse koolitaja-nõustaja,
sisehindamise nõuniku ettevalmistuse ja kogemusega koolitaja-konsultant Marika Ivandi
(andragoog IV) ning koostööpartnerid. Hind kokkuleppel.
Küsi lisa: 512 4183 | marika@meistritekool.ee | www.meistritekool.ee

Share Button