Lapsed ja noored tahavad katsetada uusi asju

avastamasEestis 2011. aastal läbi viidud uuringust selgub, et 15-17-aastased ja 18-21-aastased noored hindavad kõrgelt uute asjade katsetamise võimalust. Koolitustel ja seminaridel õpetajatega selle üle arutledes, on ka õpetajad märganud õpilaste huvi uute asjade ja nende proovimise vastu.

Üks tehnoloogiaõpetuse õpetaja selgitas kord, et ta annab kõigepealt õpilastele huvi äratamise eesmärgil mõnda tööriista proovida ja katsetada. Loomulikult tuleb ohutusnõuetele tähelepanu juhtida. Alles siis mõtlevad ja arutlevad nad koos, mida selle tööriistaga teha saab ja milliseid tegevusi tööriista kasutamine kergemaks ning kiiremaks muudab.

Meenub veel kirjanduse õpetaja näide, kus ta raamatu vastu huvi tekitamiseks esimese sammuna mõne põnevama lõigu raamatust ette luges ja lugemise just eriti haaravas kohas katkestas. Muidugi tahtsid õpilased teada, mis edasi sai. Mõlemad õpetajad on tõelised oma aine fanaatikud ja tunnevad oma õpilasi nii palju, et oskavad õpilasi huvitava üles leida ja on ka ise valmis rõõmuga proovima ja katsetama.

Uute asjade katsetamist toetab avastusõpe, veebilehe http://avastustee.ee andmetel on Avastusteega liitunud 07.07.2013 seisuga 316 Eesti lasteasutust. Sänna kultuurimõisas avatavas Leiutajate Külakoolis saavad lapsed ka katsetada uusi asju. Meistrite Kooli koolituste ja seminaride käigus toimuvates aruteludes jõutakse kogu kooli või mõnda konkreetsemat valdkonda puudutavate suurepäraste lahendusteni. Lahendused on seni põhiliselt kooli kaugemaid sihte, põhiväärtuste ja eesmärkide igapäevaseid rakendusi, kooli oma näo väljakujundamist ja õppekava lõimimist puudutanud. Samas saab ootustes kooli, lasteaia ja ka valla või linna esindajaga kokku leppida.

Share Button