Põhjalik analüüs tagab mõistliku otsuse

Kui juht (kooli, lasteaia, valla jne) vajab kohaliku kogukonna mõtlevate liikmete, asjatundjate, oluliste sihtrühmade esindajate arvamust ja nende mõistlike otsuste langetamisse kaasamist, et kõik nimetatud tunneksid ennast otsustajate ja seeläbi ühtlasi vastutajatena, siis on Meistrite Kooli arenguprogramm igati toeks.

Arenguprogramm võimaldab:

  • lasteaia, kooli, mõne sarnase organisatsiooni õppe- ja kasvatustöö, õppekava, õppekorralduse, arendustegevuse  hetkeolukorra põhjalikku analüüsi, oluliste sihtrühmade esindajatega tihedas koostöös vajalike otsuste ettevalmistamist ja elluviimist, lisaks juhile välise nõustaja toetust õnnestumiste, kitsaskohtade märkamisel, analüüsimisel, muutuste ettevalmistamisel ning elluviimisel;
  • vallas või linnas kogu haridusasutuste võrgu hetkeolukorra põhjalikku analüüsi, oluliste sihtrühmade esindajatega tihedas koostöös vajalike otsuste ettevalmistamist ja elluviimist;
  • maakonna tasandil oluliste teemade hetkeolukorra põhjalikku analüüsi, oluliste sihtrühmade esindajatega tihedas koostöös vajalike otsuste ettevalmistamist ja elluviimist.

Kuidas on võimalik koostöö kaasavalt ja inspireerivalt üles ehitada?

I etapp – tunnustavad intervjuud olulisemate arvamusliidritega, sihtrühmade esindajatega, intervjuudest koondi koostamine. Protsessi tulemusel saab kaardistada probleemid, leida lahendusi, leida koostööpartnereid, valmistada ette eesolevat projekti, saada sisendit edasiste tegevuste planeerimiseks jne.

II etapp – arvamusliidritest ja teistest huvilistest koosneva arendusmeeskonna mõttetalgud. Mõttetalgud toimuvad vastavalt vajadusele kas ühel korral mitmepäevaselt või teatud aja jooksul pärastlõunati ning meeskonda võib vajadusel vabatahtlike tegusate arvamusliidritega täiendada. Protsessi käigus saavutatakse konsensus põhilistes aruteluteemades ja järgnevates sammudes ning vahetatakse aktiivselt informatsiooni.

III etapp – sihtrühmade esindajate mõttetalgud kaasates õpilased, töötajad, lapsevanemad, olemasolevad ja võimalikud tulevased koostööpartnerid. Protsess võimaldab avastada uusi tahke läbi oluliste probleemide analüüsimise või küsimustele vastuse leidmise, leida võimalikke koostööpartnereid, eesseisvateks projektideks ette valmistada, saada sisendit edasiste tegevuste planeerimiseks jne.

IV etapp – mõttetalgutest kasvavad vajadusel välja töörühmad, mis hakkavad konkreetsetele teemadele ja probleemidele lahendusi välja töötama ning lahendusi ellu rakendama. Protsessi käigus tehakse sisulist koostööd, mille eesmärgiks on leida konsensuslikke lahendusi. Töörühmad pole suletud vaid kõik huvilised saavad nendega soovi korral liituda.

Meistrite Kooli kontaktsisik: Marika Ivandi, 512 4183, marika@meistritekool.ee

 

Share Button