Praegu aktuaalne

Meistrite Kool teeb mitme haridusasutusega pikemat koostööd. Samas toimub ka lühemaid koolitusi.

AVATUD KOOLITUSED:
Ärksuse teekond (mindfulness) Tallinna Õpetajate Majas.
Meeleselguse perehommik Väikese Päikese Kesklinna Lasteklubis.
Andestamise ja aktsepteerimise kunst Ivica Mägi Autismikoolis.

SISEKOOLITUSED:
Pikematest arenguprogrammidest on toimumas:
1. Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming – kestus terve õppeaasta, mille jooksul luuakse tingimused lõimimiseks, praktiseeritakse ja analüüsitakse ainetevahelist lõimimist ning selle põhjal töötatakse lõimitud kooli õppekava välja. Kogu protsess lähtub kaasamise ja meeskonnatöö põhimõtetest.
2. Huvigruppe kaasav arengukava koostamine – kestus orienteeruvalt kolm kuud, valmib haridusasutuse arengukava.
3. Ettevalmistamisel on projektõppe arenguprogramm, kus sarnaselt ainetevahelisele lõimingule on keskmes õpilase huvist lähtuv reaalselt vajalik projektiteema, mille lahendamiseks seotakse erinevates õppeainetes omandatud teadmisi, sisu planeerimises ja uute teadmiste omandamises osalevad nii õpetajad kui õppurid üheskoos.
Lühematest koolitustest kõnetavad rohkem:
1. Klassijuhataja kui oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juht.
2. Individuaalse õppekava praktikum.
Aina enam toimub individuaalset tööd nii laste kui vanemate ja ka noortega teadliku rahunemise ning keskendumise teemadel.
Täpsem teave meiliaadressil marika@meistritekool.ee või telefonil 512 4183.

Share Button