Sisekoolitused 2017

Hooajal 2016/2017 on kõige suuremat huvi tuntud allolevate teemade vastu. Kui on vajadus mõne teise teema käsitlemise järele, siis võite samuti julgesti pöörduda. Koolituspäev kujuneb koostöös tellijaga.

Lasteaia, kooli, kohaliku omavalitsuse või ettevõtte esindajaga arutatakse läbi koolituseks sobivaim aeg ja ruum. Meeldivat ja sisukat koostööd!

1.T EADLIK RAHUNEMINE JA KESKENDUMINE (lastele, noortele, igas eas ja tegevusalal täiskasvanutele)

1) kahepäevane orienteeruvalt 16 osalejale ja/või

2) kaheksa nädala jooksul näiteks reedeti või laupäeviti (8 x 1,5-2 tundi) 2-3 grupile ühest organisatsioonist või ettevõttest (võimalikud ajad 10:00  – 12:00, 12:00 – 14:00, 14:00 – 16:00), eriti soovitatav näiteks kahele erineva vanusega lastegrupile ja nende vanematele

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • automaatsetest tegevustest ärkamine
 • kehaga parema kontakti leidmine
 • emotsioonide ja mõtetega suhestumine
 • suhestumine enda ja teistega
 • oma elus tasakaalu saavutamine
 • täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast igapäevaelus

Igas vanuses osaleja:

 • mõistab rahunemise ja keskendumisvõime treenimise olulisust ning võimalusi, sest need aitavad hoida fookust ning parandada sooritusvõimet nii õppetöös, tööülesandeid täites kui hobisid harrastades (muusika, sport jne)
 • kogeb rahunemist ja keskendumist toetavaid harjutusi ja kujundab nende abil heatahtlikku ning hoolivat hoiakut, et leida loovaid lahendusi ja ennetada konflikte
 • hindab ja analüüsib kogetud harjutuste mõju oma enesetundele, rahutusest ja ärevusest välja tulemisel ning oma meeleolu reguleerima õppimisel, et pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega paremini toime tulla
 • koostab oma ellu suurema tasakaalu loomise tegevuskava
 1. VÄÄRTUSED MEIS JA MEIE ÜMBER (nii lasteaia- kui kooliõpetajatele, ka teiste elualade esindajatele)

 Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • väärtusarenduse põhimõisted
 • meie väärtuste põlvnemine
 • väärtuskasvatuse olulisus lasteaias ja koolis
 • isiklikud väärtused ja organisatsioonis kokkulepitud põhiväärtused
 • väärtusarenduse võimalusi lasteaias ja koolis

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti väärtusarenduse põhimõisted
 • hindab enda kui õpetaja hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • kogeb mõnda väärtusarenduse meetodi, kirjeldab teisi meetodeid ning töövõtteid
 • koostab koostöös teiste koolitusel osalejatega kogu lasteaia/kooli väärtuskasvatuse ja/või iseloomukasvatusega põhjalikumaks tegelemiseks esialgse tegevuskava (teisel päeval)
 1. KLASSIJUHATAJA KUI OMA KLASSI ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI JUHT (toetub SA Innove koostöös valminud klassijuhataja tugimaterjalile, kooliõpetajatele)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • klassijuhataja roll oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhina
 • klassijuhataja tööülesanded
 • koostöö ülesehitamine ja hoidmine kõigi osapooltega (õpilased, nende vanemad, klassi aineõpetajad)
 • õnnestumised arenguvestlustel ja tekkinud küsimused

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti klassijuhataja kui oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhi olemuse ja tööülesanded
 • hindab enda hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • hindab ja analüüsib õpilaste arengut toetava keskkonna loomise, koostöö ülesehitamise ja hoidmise, oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise võimalusi
 1. ÜLDÕPETUS JA AINETEVAHELINE LÕIMING (kooliõpetajatele, soovitavalt vähemalt 4-6 korda õppeaasta jooksul, et lõimida kogu kooli õppekava)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • ainetevahelise lõimingu erinevad võimalused
 • õppekava lõimimist soodustavad ja takistavad tegurid
 • kooli eripärast tulenevad kokkulepped
 • riikliku õppekava alusel konkreetse klassi või klasside temaatiliste tervikute leidmine (üldteema + ühine kulmineeruv tegevus)
 • konkreetse klassi või klasside õppeainete ühisosa leidmine (mõisted, teemad, probleem + ajaline jaotus)

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • hindab ja analüüsib üldõpetuse ning ainetevahelise lõimingu võimalusi ja selleks vajalikke tingimusi
 • analüüsib erinevaid lõimingutsentreid, õppeainete ühisosi, ühiseid võimalikke kulmineeruvaid tegevusi ühe klassi või kooliastme ulatuses
 1. SÜSTEEMNE SISEHINDAMINE (lasteaedade ja koolide sisehindamise meeskonnale, soovitavalt vähemalt kaks päeva)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • sisehindamise olemus ja põhimõisted
 • süsteemse sisehindamise ülesehitamine
 • mõõdetavad andmed ja nende järjepidev kogumine
 • analüüsi olemus ja koostamine

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti sisehindamise olemuse ja põhimõisted, analüüsi olemuse
 • hindab ja analüüsib süsteemse sisehindamise ülesehitamise võimalusi
 • analüüsib erinevaid andmete kogumise viise ja nende mõõdetavust

Üldjuhul viib koolitusi läbi Meistrite Kooli 7. taseme täiskasvanute koolitaja-konsultant Marika Ivandi ja/või koostööpartner. CV leiate siit.

Ühepäevase sisekoolituse hinnaks on kujunenud 500€, suuremate gruppide korral lepitakse hind kokku. Meistrite Kool võib olla heaks koostööpartneriks Sihtasutuselt Innove koolimeeskonnale koolituseks toetuse taotlemisel ja kogu koostöise koolitusprotsessi ülesehitamisel. Võta ühendust ja räägime mõlemapoolsed ootused läbi!

Küsi lisa: marika@meistritekool.ee, 512 4183 | www.meistritekool.ee

Täpsem teave meiliaadressil marika@meistritekool.ee või telefonil 512 4183.

 

Meeldivat ja sisukat koostööd!

Marika Ivandi

Meistrite Kool OÜ koolitaja-konsultant

 

Share Button