Sisekoolitused õppeaastal 2015/2016

Sisekoolitused toimuvad kokkulepitud ajal lasteaia ja kooli enda ruumides või näiteks jõulusündmusena koostöös leitud ning koolituse sisu toetavas keskkonnas.

 1. ENESEJUHTIMISE PRAKTILINE SEMINAR (orienteeruvalt 16 osalejat)

Ühepäevasel praktilisel seminaril osaleja:

 • mõtestab lahti ennastjuhtiva inimese olemuse
 • analüüsib enesejuhtimise võimalikkust ja segavaid tegureid inimeses endas
 • kogeb erinevaid enesejuhtimist toetavaid praktilisi harjutusi
 • hindab praktiliste harjutuste mõju

 

 1. VÄÄRTUSED MEIS JA MEIE ÜMBER

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti väärtusarenduse põhimõisted
 • hindab enda kui õpetaja hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • kogeb mõnda väärtusarenduse meetodi, kirjeldab teisi meetodeid ning töövõtteid
 • koostab koostöös teiste koolitusel osalejatega kogu kooli väärtuskasvatuse ja/või iseloomukasvatusega põhjalikumaks tegelemiseks esialgse tegevuskava (teisel päeval)

 

 1. ÕPETAJA KUI ÕPPIJA SAATJA (õpetaja muutunud roll, tähelepanu keskmes on vägivallatu suhtlemise põhimõtted ja nende praktiseerimine)

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • hindab ja analüüsib enda hoiakuid, suhtlemist, käitumist ja üksteiselt õppimist
 • mõtestab kogemusel (situatsioonil) põhinevat eneseanalüüsi ja üksteise nõustamist
 • hindab ja analüüsib õppijate arenguks sobiva keskkonna loomiseks vajalikke tingimusi

 

 1. ÕPILAST MOTIVEERIV TAGASISIDE

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti hindamise ja tagasiside olemuse, vajalikkuse
 • hindab ja analüüsib erinevaid motiveeriva tagasiside võimalusi ja etappe
 • kogeb motiveeriva tagasiside saamist ja andmist

 

 1. KLASSIJUHATAJA MEISTRIKLASS EHK KLASSIJUHATAJA KUI OMA KLASSI ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI JUHT (toetub Innovega koostöös valminud klassijuhataja tugimaterjalile)

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti klassijuhataja kui ühe klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhi kaugema sihi ja tööülesanded
 • hindab enda hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • hindab ja analüüsib õpilaste arengut toetava keskkonna loomise, koostöö ülesehitamise ja hoidmise, oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise võimalusi

 

 1. ÜLDÕPETUS JA AINETEVAHELINE LÕIMING

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • hindab ja analüüsib üldõpetuse ning ainetevahelise lõimingu võimalusi ja selleks vajalikke tingimusi
 • koostab koostöös teiste koolitusel osalejatega tegevuskava üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamiseks (+ teisel päeval vahepeal tehtu analüüs, üksteise nõustamine ja edaspidise tegevuskava täpsustamine)
 1. ARENDUSMEESKONNA INSPIRATSIOONIPÄEV (orienteeruvalt 16 osalejat)

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • Disney loovstrateegiate meetodi abil mõtestab lahti enda rolli
 • kogeb erinevaid enesetunnetuslikke harjutusi ja seostab neid oma rolliga
 • hindab ja analüüsib iseennast ja kuidas kolme rolli esindajaid kooli eesmärkide nimel paremini koostööle rakendada
 • kogeb konkreetse ülesande lahendamist rollide alusel moodustatud meeskonnas ja analüüsib oma tegutsemist

 

 1. HUVIGRUPPE KAASAV ARENGUKAVA KOOSTAMINE

Vähemalt kahepäevasel koolitusel osaleja:

  • selgitab arengukava olemust ja kaasavat arengukava koostamise protsessi
  • hindab erinevaid arengukava koostamise võimalusi ning etappide ülesehitust
  • analüüsib kogetud arengukava koostamise etappe ja leiab oma organisatsioonile sobivaimad
 • koostab oma organisatsiooni esialgse strateegia, arengukava koostamise tegevuskava

 

 

 1. SISEHINDAMISE MÕTTETALGUD

Vähemalt kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab kogu tervikliku sisehindamise protsessi lahti
 • kavandab ja analüüsib kogu sisehindamise protsessi
 • hindab ja analüüsib kogutavaid andmeid ja kogumiseks kasutatavaid võtteid
 • täiustab olemasolevat sisehindamise protsessi

 

Koolitusi viib üldjuhul läbi pikaaegne õpetaja ja õppejuht, Meistrite Kooli 7. taseme täiskasvanute koolitaja-konsultant, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja-nõustaja, SA Väärtustades Elu paarisuhte koolitaja ja Vaikuseminutite koolitaja Marika Ivandi ja/või koostööpartner. CV on siin.

Ühepäevase sisekoolituse hind on tavaliselt 500€, suuremate gruppide korral lepitakse hind kokku.

Küsi lisa: 512 4183 | marika@meistritekool.ee | www.meistritekool.ee

 

Järgmised avatud koolitused toimuvad 4. ja 18. novembril MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse ruumides (Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a, B-hoone, Tallinn).

 

K, 04.11 – õppejuhi/õppealajuhataja tööplaan 2015/2016

K, 18.11 – õppejuht kui õpetajate arengut toetava keskkonna looja

 

Täpsem teave www.meistritekool.ee või meiliaadressil marika@meistritekool.ee, telefonil 512 4183.

 

Meeldivat koostööd!

Marika Ivandi

Meistrite Kool OÜ koolitaja-konsultant

 

Share Button