Loomulik õppimineÄra iial kahtle, et väike grupp mõtterikkaid ja pühendunud inimesi suudab muuta maailma, sest tegelikult on see ainus, mis kunagi maailma muutnud (Ameerika kultuuriantropoloog Margaret Mead).

Minu üheks suurimaks unistuseks ja otsingute sihiks nii õpilase, õpetaja, koolijuhi kui lapsevanemana on olnud selline kool, kuhu ma igas rollis tahan minna. Mõned aastad tagasi küsis mu kunagine väga lugupeetud kolleeg koolis töötamise ajast, et mida ma nüüd siis koolitaja-konsultandina teen. Vastasin, et püüan õppimist laste jaoks inimlikumaks muuta. Täna võiksin elusama elu mõtet laiendades elusama õppimise või praegu tõlkimisel olevale raamatule „Loomulik õppimine uudishimule ja huvile toetudes“ viidates seda elusamat õppimist loomulikuks õppimiseks nimetada.

Meil tasub mõelda neile hetkedele, mil me olime mõnest avastusest ja selle mõistmisest tõeliselt haaratud, me olime valmis tundide viisi pühenduma, uurima, juurde lugema. Loomulikku õppimist selgitavad selles ja järgnevates uudiskirjades avaldatavad katkendid äsja nimetatud raamatust ja suure unistuseni jõudmise nimel koostöös kõigi huvilistega suvel korraldatav loomuliku õppimise seminar.

Ilmselt on laste, nende vanemate ja õpetajate hulgas neid, kes tahaksid loomuliku õppimise üle arutleda ja ehk kogedagi, töötube läbi viia. Meistrite Kooli koolitaja-konsultandina olen valmis kogu ettevõtmist võimalikult inspireerival ja kaasaval moel kureerima, loomuliku õppimise üle aruteluringe ja õhtuseid enesetunnetuslikke harjutusi-mänge (toetun intuitiivpedagoogika seminaridele) läbi viima.

Samas kutsun üles endast märku andma nii neid, kelle käsutuses on koht, kus saaks päriselt suuremas ühises ruumis, aias ja lähiümbruse looduses, köögis, käsitöö- ja kunstitoas jne tegutseda kui ka neid, kes võiksid meile praktilistes töötubades teejuhiks olla. Majutuse võimalused võivad olla erinevad, arvan, et ka telkimine ja ruumis madratsil magamine tulevad kõne alla. Minu nägemuses võiks seminar olla avatud nii üksi tulijatele kui ka kogu perega osavõtjatele.

Olen väga rõõmus, kui mõtterikaste ja pühendunud inimeste väike juhtgrupp täieneb, koostöös paneme kokku esialgsed mõtted-plaanid ja 15.-17. augustil 2014 tõepoolest loomulikku õppimist käsitleme, praktiseerime.

Täna ei ole mu unistus veel kuigi selgepiiriline, aga loodan, et koos huviliste küsimuste ja ettepanekutega ning kohtumiste käigus muutub see aina selgemaks.

Jään põnevusega 15. märtsini 2014 esimesi meile ja telefonikõnesid ootama.

Marika Ivandi

marika@meistritekool.ee

51 24183

 

Share Button