Teadlikud lapsevanemad

file63960253_c4853cec[2]Üle kümne aasta tagasi Hollandisse meie kooli sõpruskooli sattudes, imestasin mitmel korral, kui palju energiat sealsed õpetajad ja koolijuhid oma kooli arendustegevusse ja kogu tegevuse lastevanematele nähtavaks tegemisele kulutasid. Pidevalt rõhutati, mida kõike tehakse selleks, et koolis oleks laste arengut toetav keskkond ja nii lapsed kui nende vanemad usaldaksid ning tuleksid just sellesse kooli. Praeguses Eestis toimuvad sarnased tendentsid. Lapsevanemad on teadlikumad, paljud neist otsivad koole, kus lähtutakse lapse arengust ja huvist, kolivad selliste koolide lähedusse, loovad kooli või õpetavad last ise.   

Augusti lõpus toimus Leiutajate Külakooli hällis Sänna Kultuurimõisas ökokogukondade suvine kokkutulek, mille teemaks oli „Kogukondlik haridus – on vaja tervet kogukonda, et kasvatada last“. Üle saja lapsevanema otsisid sobivaid lahendusi oma lapse arengu toetamiseks, tutvustasid üksteisele erinevaid võimalusi.

Aastaid koduõppel oma lapsi õpetanud lapsevanemad rääkisid, kuidas nad kodus enne sellise otsuse vastuvõtmist poolt- ja vastuargumente kaalusid ja lõpuks leidsid, et vastuargumente polegi. Oluline on ainult leida sobiv kool, mille õpetajatega koostöö sujub. Mõlemad vanemad täiendasid ennast Tartu Waldorfpedagoogika Seminaris.

Leiutajate Külakoolis tõepoolest leiutatakse, uuritakse, luuakse. Laste õnnelikuks enesetundeks ja lõimunult koolitarkustega õppe efektiivseks toimumiseks on loodud õppimist soodustav õhkkond ja seisund. Leiutajate Külakoolis leiutatakse elamise viisi: kuidas elada ja õppida nõnda, et harmoonia, ilu ja vabadus meid pidevalt saadaks. Nii on ka kooli asutajad ja toetajad pidevas loomeprotsessis, mis omakorda toetab laste loomingulisuse arengut.

Gaia Kooli loojad võimaldavad Eesti erinevatesse piirkondadesse klasse avada ilma kolimata ja uut kooli loomata. Kui on olemas lapsed, siis leitakse sobiv õpetaja ja koos õppimine saabki alata.

Erinevaid erakoole ja algatusi on võimalik Eesti erinevates piirkondades leida. Seniste koolijuhtide ja pidajate ees seisab ülesanne, kas jätkata nii nagu seni ja kaotada ka seetõttu järjest enam õpilasi või olla valmis sisemiselt muutuma. Muutumise vajadust rõhutab ka Kristi Vinter 20. septembril 2014 Sirbis ilmunud artiklis „Kool ja õpikäsitus peavad muutuma“. Teadlikud lapsevanemad leiavad täna oma laste jaoks lahendusi.

 

Share Button