KUI TUNNED, ET OLED JUSTKUI AUKU VAJUMAS, SIIS ON SEE SULLE! Tasakaalus juht – 13.03, 27.03 …

Juhid – ohustatud liik! Õppe- ja koolijuhid, tiimide juhid, asutuste ja ettevõtete juhid … .

Enamike juhtide töö on suure vastutusega ja paljude ootuste tõttu pingeline ning stressirohke. Aina rohkem tööd tuleb jõuda teha aina kiiremini ja lühema aja jooksul. Eesmärgikindlus, saavutusvajadus, täiuslikkuse püüe toetavad juhiks olemist, kuid ei luba juhil endale tunnistada, et ta ei jaksa ja on ülekoormusest nõrkemas. Juhina on raske endale tunnistada, et ma ei saa hakkama, olen väsinud, ma ei olegi alati piisavalt tugev. Loe ka Äripäeva kogemuslugu läbipõlemisest.

Esmaspäeval, 13. märtsil kell 18:30 – 20:00 kohtume esimest korda onlines, et iga osaleja saaks individuaalselt üle vaadata oma elu erinevad valdkonnad ja ise analüüsida, kuidas tal läheb ning mida tuleks muuta. Osalejad kaardistavad järgmised sammud oma elu elamisväärsemaks muutmise eesmärgil. Lihtsate praktiliste meelerahu loomise harjutuste abil loome tasakaalu ja rahulolu.

Kokku kohtume kuuel esmaspäeva õhtul onlines, kus teemadeks on oma igapäevaelu lähemalt vaatamine, hindamine, ka muutmine, raskustega parem toimetulek, paremate suhete loomine enda ja teistega, oma elus tasakaalu saavutamine ise individuaalselt analüüsides ning praktilisi meelerahu loomise harjutusi kasutades.

Kuus kohtumist toimuvad:

E, 13.03, 27.03, 03.04, 17.04, 01.05, 15.05 kell 18:30 – 20:00 veebikeskkonnas Zoom + vajadusel individuaalne kohtumine Zoomis.

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • mõtestavad lahti oma elu erinevad valdkonnad ja nende hetkeseisu
 • hindavad ning analüüsivad, kuidas neil läheb ja kuidas oma ellu rohkem tasakaalu tuua
 • kaheksa kohtumise jooksul ja vahepeal õpivad ning kogevad osalejad erinevaid praktikaid, kuidas tulla raskustega paremini toime ja kuidas oma suhteid, suhtumisi paremaks muuta, oma ellu tasakaalu juurde tuua, ennetada läbipõlemist

Koolituse õppekava on leitav siit – Tasakaalus juht 112:2022.

Koolituse korraldus

Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul antakse järjepidevalt nõu ja toetust. Kuue kohtumise vahepealsel ajal saavad osalejad juhiseid eneseanalüüsiks ja praktilisteks harjutusteks.

Koolitaja Marika Aalja on Meistrite Kooli koolitaja-konsultandina aastaid koolitanud nii juhte kui töötajaid eelkõige enesejuhtimise ja muutuste juhtimise teemadel, ta praktiseerib igapäevaselt meelerahu harjutusi. Antud koolitusel toetub ta väärtusarenduse, intuitiivpedagoogika, mindfulnessi jt eneseregulatsiooni toetavatele õpingutele.

Kaheksast kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 240€ + km. Iga kohtumise eest eraldi makstes maksab üks kohtumine 50€ + km.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Kooli kovisiooni juhendajate väljaõpe – 24.01.2023 – 02.05.2023 – ESF toel TASUTA!

Õppejuhi ja õpetaja töös on ikka ja jälle uusi olukordi, millele ei leia kohe head lahendust.

Kovisioon pakub võimalust saada regulaarselt kokku, selleks et süsteemselt arutada igapäevase töö võtmeprobleeme ja töötada välja kohaseid lahendusi.

Eriti hea on, kui oma koolis on juhendajad, kes kovisioonigruppe oskuslikult läbi viivad.

Kovisiooni juhendajate väljaõppes osalejad õpivad tundma kovisiooni põhimõtteid ja võimalusi. Erilise tähelepanu all on kovisiooni käivitamine ja juhendamine, et kolleegid leiaksid õppetöö käigus kerkivatele olulistele küsimustele ja juhtumitele konstruktiivseid lahendusi.

Juhendajate väljaõpe annab võimaluse vaadelda kovisiooni juhendamist (vaatluspraktika) ja ise kovisiooni läbi viia (kovisiooni juhendamise praktika), ühtlasi toetab oma koolis kovisioonigrupi loomist, kovisiooni läbiviimist, enda kui juhendaja tegevuse analüüsimist. Väljaõppe saanud ühe kooli kovisiooni juhendajad toetavad teineteist kovisiooni sessioonide läbiviimisel oma koolis ja moodustavad selliselt üksteist toetava koostöögrupi. Väljaõppe saanud kovisiooni juhendajad kohtuvad koolitajaga peale koolitust ühiseks kovisiooniks ka peale koolituse lõppu.

Koolitus toimub veebipõhiselt õpetajatele, kes on EHISe andmetel kehtiva töölepinguga koolis tööl.

Kovisiooni juhendajate väljaõppes on hea, kui osaleb vähemalt kaks õpetajat ühest koolist, et nad saaksid luua üksteist toetava kovisiooni juhendajate koostöögrupi oma koolis.

Juhendajaks õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses töös.

Õpiväljundid:

 • Koolituse lõpetaja oskab selgitada kovisiooni kui koosõppimise ja koos lahenduste leidmise meetodi kasu igale osalejale ning kogu kooliorganisatsioonile.
 • Koolituse lõpetaja oskab lahti mõtestada kovisiooni põhimõtteid ja etappe.
 • Koolituse lõpetaja oskab suunata juhtumi valimist ja küsimuste esitajaid.
 • Koolituse lõpetaja oskab hinnata ja analüüsida kovisiooni juhendamist.
 • Koolituse lõpetaja oskab juhendada kovisiooni protsessi.

Koolituse korraldus

Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul antakse järjepidevalt nõu ja toetust.

Koolitaja omab pikaaegset õpetaja ja koolijuhina töötamise kogemust. Lisaks igapäevase koolitöö tundmisele koolitab ta õpetajaid ja õppejuhte enesejuhtimise, koostöö ülesehitamise ja muutuste juhtimise teemadel. Eriti südamelähedased on üksteist toetavad ja arendavad koostöövõtted, teiste hulgas kovisiooni käivitamine ja juhendamine.

Registreerimine ja lisainfo on .

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

ENDISELT NÕUTUD! Õpetajakutse taotlemiseks eneseanalüüsi koostamine ONLINE – 11.04.2023 + kaks pärastlõunat kokkuleppel osalejatega

Õppejuhile/õppealajuhatajale ja õpetajale!


Kui Sul endal või mõnel õpetajal ei ole Õpetajate Liidu või ülikooli poolt viimastel aastatel (2015 ja hiljem) väljastatud õpetajakutset, siis tuleb õpetajakutse taotlemine ette võtta. Järgmine taotluse esitamise tähtaeg on peagi ukse ees – 05.10.2023! Eneseanalüüsi koostamine õpetajakutse taotlemiseks on õpetaja kutsestandardis toodud kompetentse üheskoos läbi arutades ja lahti mõtestades mitmekordselt lihtsam ja tulemuslikum.

Marika Aalja kutsub õpetajaid ja õppealajuhatajaid, kes soovivad õpetaja või vanemõpetaja kutset (7. tase) taotleda, praktilisele Zoomi keskkonnas toimuvale kolme kohtumisega koolitusele “Õpetajakutse taotlemiseks eneseanalüüsi koostamine”:

1. kohtumine – teisipäeval, 11. aprillil kell 15:30 – 17:00 ja 17:30 – 19:00 Zoomi keskkonnas, esimese kohtumise eesmärgiks on mõtestada lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärk ja sisu ning alustada eneseanalüüsi koostamisega;

2. kohtumine – ajaline kokkulepe osalejatega, teise kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, fookuses on kohustuslikud kompetentsid;

3. kohtumine – ajaline kokkulepe osalejatega, kolmanda kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, sel korral on peamine tähelepanu valitavatel kompetentsidel ja nende analüüsil.

P.S. Koolitust saab ka kooli tellida.

Osaleja tagasiside:

Tahan sind veel tänada asjaliku koolituse eest, nüüd on kutsetunnistuse 7. tase koos digipedagoogikaga olemas. Omapäi ei oleks sellega hakkama saanud, sest nii palju on nüansse, mille peale ise ei tulegi. Mõtled küll, et on konkreetsed punktid ees, muudkui aga kirjuta, aga aru saad alles siis, kui need lahti räägitakse. (Krista Põllula, Väätsa Põhikool)

Tahtsin veelkord koolituse eest tänada! Kuigi töö pidi ju ikka ise ära tegema, siis oli väga suureks abiks ajaline raam, mille oma koolituse käigus andsid ning lisaks ka võimalus omavahel arutada, milliseid näiteid ühe või teise punkti alla tuua. (Ühe Eesti kooli õppealajuhataja)

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • mõtestavad lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärgi ja sisu
 • hindavad ning analüüsivad õpetaja kompetentse
 • kolme kohtumise jooksul ja vahepeal kirjutavad suurema osa eneseanalüüsist nõuannete ja toetuse saatel valmis.

Koolituse õppekava on leitav siit – Õpetaja arengumapi ehk portfoolio praktikum 106:2019.

Koolituse korraldus

Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul antakse järjepidevalt nõu ja toetust. Teise ning kolmanda kohtumise ajad lepitakse osalejatega kokku, nii et kõik saavad osa võtta.

Koolitaja Marika Aalja on aastaid õpetajaid ja koolijuhte koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma, Keila kui Lilleoru koolis. Õpetaja ja vanemõpetaja kutset on ta taotlenud mitu korda, täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise kogemus pärineb oktoobrist 2019, kui ta taastõendas oma koolitaja 7. taset.

Kolmest kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 149€ + km. Kooli tellides sõltub hind koolituspäevade arvust ja transpordikuludest. Hea on kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Koolitus, mis motiveerib

Koolitus, mis motiveerib

Milline koolitus motiveerib osalejat?

“Õppimine algab siis, kui tekivad esimesed seosed olemasoleva ja uue vahel. Siis läheb meie peas justkui pirn põlema ja sellest hetkest muutub asi meie jaoks põnevaks. Meie aju on teinud esimese otsuse, et äkki seda kõike on meil millegi jaoks vaja,” kirjutab coach ja juhtimiskoolitaja Ruti Einpalu. Meisterliku koolitaja põhiline ülesanne on aidata koolitusel osalejal juba teadaolevat seostada koolitusel õpitavaga. Koolitajal on vaja kõigepealt teada saada, mida osaleja juba teab ja millised kogemused tal on, siis on võimalik seoseid luua.

Osalejat motiveeriva koolituse puhul me räägime põhiliselt sisemistest motivaatoritest. Daniel H Pink toob oma raamatus Liikumapanev jõud: mis meid tegelikult motiveerib välja, et meid motiveerib tunne, et ma olen kellegi jaoks vajalik, iseseisvus ja otsustusvabadus, soov edasi areneda. Edward Deci ja Richard Ryanin arendatud enesejuhitavusteooria alusel on sisemise motivatsiooni ja õnnelikkuse allikaid kolm: vabatahtlikkus, võimekus, ühtekuuluvus. Sisemine motivatsioon sünnib inimeses eneses, tegutsemine veetleb iseenese pärast, nii et ollakse valmis tegutsema sõltumata mistahes välistest hüvedest või karistuste hirmust; tüüpiline näide siin on laste mäng. Inimene kogeb selle, mida teeb, huvitavaks, innustavaks, väärtuslikuks. Väliste eesmärkide taotlus ei anna meile juurde heaolu, küll aga lisab seda sisemistest motiividest lähtuv toimivus. Siit tõusev nauding motiveerib inimest.

Aastal 2020 toimunud uuringu (Kumpas-Lenk, K., Sukk, M., Mattisen, H., Kattai, E., Järvet, B., 2020) käigus läbi viidud intervjuudes koolitajatele ja koolitusasutuste juhtidele tõdeti üksmeelselt, et koolituse kvaliteedi tagamisel on vastutus ka õppijal endal, kuid sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu, probleem on õppijate vähene motivatsioon ja keskendumisvõime. Seega on küsimus, milline koolitus motiveerib osalejat, igati õigustatud.

Koolitusel osalejaid on hea kaasata koolituse ettevalmistavasse faasi, et selgitada välja, millised on ootused. Enne koolitust kokku lepitud koolituse sisu ja kasutatavad meetodid annavad samuti hea ettekujutuse toimuma hakkavast. Koolituse ajal on oluline, et koolitaja loob väärtustava, usaldava ja motiveeriva keskkonna, mis stimuleerib osalejate sisemist positiivset motivatsiooni – osaleja tunneb, et õpitav on tema jaoks tähenduslik. Koolituse kontekstis saame välja tuua neli sisemist motivaatorit, mida inimene lisaks välistele ootab: kokkuhoidev koolitusgrupp, iseseisvus (otsustusvabadus, tegutsemisvabadus), tähendusrikas tegutsemine (olulisuse/kasulikkuse tunne), edukas olemise tunne (õpitav/ tehtav on arusaadav, teostatav). Kui sa koolituse tellijana eelnevale tähelepanu pöörad ja koolitajaga koostööd teed, näed ajas ka üha motiveeritumaid töötajaid. Koolitaja Marika Aalja tutvustab Meistrite Kooli koolitusi 25.10 kell 15:00, kui toimub Meistrite Kooli koolituste tasuta

caption for image

Foto: Marika Aalja. Koolitusel osalejate tagasiside 2022.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitustuur huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Uudised

Meistrite Kooli koolituste tasuta ONLINE tuur – 25.10.2022 kell 15:00

Meistrite Kooli juhtivkoolitaja

Marika Aalja

tutvustab teisipäeval, 25.10.2022 algusega 15:00

veebikeskkonnas Zoom

viimasel ajal enam huvipakkuvaid koolitusi nii lasteaedade, koolide, kohalike omavalitsuste kui ka teiste organisatsioonide ja ettevõtete töötajatele.

Tuuri esimene pooltund pühendatakse tutvustamisele, teises pooltunnis saavad osalejad küsimusi küsida ja koolituste korraldust täpsustada.

Enne kohtumist saavad registreerunud osalejad Zoomi lingi.

on aastaid õpetajaid, koolijuhte ja teiste organisatsioonide, ettevõtete töötajaid koolitanud. Tal on täiskasvanute koolitaja 7. tase.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitustuur huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Õpetajakutse taotlemiseks eneseanalüüsi koostamine ONLINE – 24.08.2022 + kaks pärastlõunat kokkuleppel osalejatega

Õppejuhile/õppealajuhatajale ja õpetajale!

Kui Sul endal või mõnel õpetajal ei ole Õpetajate Liidu või ülikoolide poolt viimastel aastatel (2015 ja hiljem) väljastatud õpetajakutset, siis tuleb õpetajakutse taotlemine ette võtta.

Järgmine taotluse esitamise tähtaeg on peagi ukse ees – 05.10.2022! Eneseanalüüsi koostamine õpetajakutse taotlemiseks on õpetaja kutsestandardis toodud kompetentse üheskoos läbi arutades ja lahti mõtestades mitmekordselt lihtsam ja tulemuslikum.

Meistrite Kool kutsub õpetajaid ja õppealajuhatajaid, kes soovivad õpetaja või vanemõpetaja kutset (7. tase) taotleda, praktilisele Zoomi keskkonnas toimuvale kolme kohtumisega koolitusele “Õpetajakutse taotlemiseks eneseanalüüsi koostamine”:

1. kohtumine – kolmapäeval, 24. augustil kell 16:00 – 17:30 ja 18:00 – 19:30 Zoomi keskkonnas, esimese kohtumise eesmärgiks on mõtestada lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärk ja sisu ning alustada eneseanalüüsi koostamisega;

2. kohtumine – ajaline kokkulepe osalejatega, teise kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, fookuses on kohustuslikud kompetentsid;

3. kohtumine – ajaline kokkulepe osalejatega, kolmanda kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, sel korral on peamine tähelepanu valitavatel kompetentsidel ja nende analüüsil.

P.S. Koolitust saab ka kooli tellida.

Osaleja tagasiside:

Tahan sind veel tänada asjaliku koolituse eest, nüüd on kutsetunnistuse 7. tase koos digipedagoogikaga olemas. Omapäi ei oleks sellega hakkama saanud, sest nii palju on nüansse, mille peale ise ei tulegi. Mõtled küll, et on konkreetsed punktid ees, muudkui aga kirjuta, aga aru saad alles siis, kui need lahti räägitakse. (Krista Põllula, Väätsa Põhikool)

Tahtsin veelkord koolituse eest tänada! Kuigi töö pidi ju ikka ise ära tegema, siis oli väga suureks abiks ajaline raam, mille oma koolituse käigus andsid ning lisaks ka võimalus omavahel arutada, milliseid näiteid ühe või teise punkti alla tuua. (Ühe Eesti kooli õppealajuhataja)

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • mõtestavad lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärgi ja sisu
 • hindavad ning analüüsivad õpetaja kompetentse
 • kolme kohtumise jooksul ja vahepeal kirjutavad suurema osa eneseanalüüsist nõuannete ja toetuse saatel valmis.

Koolituse õppekava on leitav siit – .

Koolituse korraldus

Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul antakse järjepidevalt nõu ja toetust.

Koolitaja on aastaid õpetajaid ja koolijuhte koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma, Keila kui Lilleoru koolis. Õpetaja ja vanemõpetaja kutset on ta taotlenud mitu korda, täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise kogemus pärineb oktoobrist 2019, kui ta taastõendas oma koolitaja 7. taset.

Kolmest kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 149€. Kooli tellides sõltub hind koolituspäevade arvust ja transpordikuludest. Hea on kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

TÄHTAEG LÄHENEB! Õpetajakutse taotlemiseks eneseanalüüsi koostamine ONLINE – 27.12.2021, 12.01 ja 26.01.2022

Õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad ja õpetajakutse. Eneseanalüüsi koostamine õpetajakutse taotlemiseks on õpetaja kutsestandardis toodud kompetentse üheskoos läbi arutades ja lahti mõtestades mitmekordselt lihtsam ja tulemuslikum.

Kui õpetaja või õppealajuhataja ei oma Õpetajate Liidu või ülikoolide poolt viimastel aastatel (2015 ja hiljem) väljastatud õpetajakutset, siis ei vasta ta nõutud kvalifikatsioonile ja tuleb õpetajakutse taotlemine ette võtta. Järgmine taotluse esitamise tähtaeg on peagi ukse ees – 05.02.2022!

Meistrite Kool kutsub õpetajaid ja õppealajuhatajaid, kes soovivad õpetaja või vanemõpetaja kutset (7. tase) taotleda, praktilisele Zoomi keskkonnas toimuvale kolme kohtumisega koolitusele “Õpetajakutse taotlemiseks eneseanalüüsi koostamine”:

1. kohtumine – esmaspäeval, 27. detsembril kell 14:00 – 15:30 ja 16:00 – 17:30 Zoomi keskkonnas, esimese kohtumise eesmärgiks on mõtestada lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärk ja sisu ning alustada eneseanalüüsi koostamisega;

2. kohtumine – kolmapäeval, 12. jaanuaril kell 15:30 – 17:00 ja 17:30 – 19:00 Zoomi keskkonnas, teise kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, fookuses on kohustuslikud kompetentsid;

3. kohtumine – kolmapäeval, 26. jaanuaril kell 15:30 – 17:00 ja 17:30 – 19:00 Zoomi keskkonnas, kolmanda kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, sel korral on peamine tähelepanu valitavatel kompetentsidel ja nende analüüsil.

P.S. Koolitust saab ka kooli tellida.

Osaleja tagasiside:

Tahan sind veel tänada asjaliku koolituse eest, nüüd on kutsetunnistuse 7. tase koos digipedagoogikaga olemas. Omapäi ei oleks sellega hakkama saanud, sest nii palju on nüansse, mille peale ise ei tulegi. Mõtled küll, et on konkreetsed punktid ees, muudkui aga kirjuta, aga aru saad alles siis, kui need lahti räägitakse. (Krista Põllula, Väätsa Põhikool)

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • mõtestavad lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärgi ja sisu
 • hindavad ning analüüsivad õpetaja kompetentse
 • kolme kohtumise jooksul ja vahepeal kirjutavad suurema osa eneseanalüüsist nõuannete ja toetuse saatel valmis.

Koolituse õppekava on leitav siit – .

Koolituse korraldus

Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul antakse järjepidevalt nõu ja toetust.

Koolitaja on aastaid õpetajaid ja koolijuhte koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma, Keila, Lilleoru kui Mooste koolis. Õpetaja ja vanemõpetaja kutset on ta taotlenud mitu korda, täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise kogemus pärineb oktoobrist 2019, kui ta taastõendas oma koolitaja 7. taset.

Kolmest kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 149€. Kooli tellides sõltub hind koolituspäevade arvust ja transpordikuludest. Hea on kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Õpetajakutse taotlemiseks eneseanalüüsi koostamise praktikum ONLINE – 24.08, 15.09 ja 29.09.2021

Senine kogemus näitab, et koostöös õpetaja kutsestandardis toodud kompetentse läbi arutades ja lahti mõtestades on eneseanalüüsi koostamine õpetajakutse taotlemiseks mitmekordselt tulemuslikum.

Kui õpetaja või õppealajuhataja ei oma Õpetajate Liidu või ülikoolide poolt viimastel aastatel väljastatud õpetajakutset, siis ei vasta ta sageli nõutud kvalifikatsioonile ja tuleb õpetajakutse taotlemine ette võtta. Järgmine taotluse esitamise tähtaeg on peagi ukse ees – 05.10.2021!

Meistrite Kool kutsub õpetajaid ja õppealajuhatajaid, kes soovivad õpetaja või vanemõpetaja kutset (7. tase) taotleda, praktilisele Zoomi keskkonnas toimuvale kolme kohtumisega koolitusele “Õpetajakutse taotlemiseks eneseanalüüsi koostamise praktikum”:

1. kohtumine – teisipäeval, 24. augustil kell 14:00 – 15:30 ja 16:00 – 17:30 Zoomi keskkonnas, esimese kohtumise eesmärgiks on mõtestada lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärk ja sisu ning alustada eneseanalüüsi koostamisega;

2. kohtumine – kolmapäeval, 15. septembril kell 15:00 – 16:30 ja 17:00 – 18:30 Zoomi keskkonnas, teise kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, fookuses on kohustuslikud kompetentsid;

3. kohtumine – kolmapäeval, 29. septembril kell 15:00 – 16:30 ja 17:00 – 18:30 Zoomi keskkonnas, kolmanda kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, sel korral on peamine tähelepanu valitavatel kompetentsidel ja nende analüüsil.

P.S. Koolitust saab ka kooli tellida.

Osaleja tagasiside:

Tahan sind veel tänada asjaliku koolituse eest, nüüd on kutsetunnistuse 7. tase koos digipedagoogikaga olemas. Omapäi ei oleks sellega hakkama saanud, sest nii palju on nüansse, mille peale ise ei tulegi. Mõtled küll, et on konkreetsed punktid ees, muudkui aga kirjuta, aga aru saad alles siis, kui need lahti räägitakse. (Krista Põllula, Väätsa Põhikool)

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • mõtestavad lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärgi ja sisu
 • hindavad ning analüüsivad õpetaja kompetentse
 • kolme kohtumise jooksul kirjutavad suurema osa eneseanalüüsist nõuannete ja toetuse saatel valmis.

Koolituse õppekava on leitav siit – .

Koolituse korraldus

Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul antakse järjepidevalt nõu ja toetust.

Koolitaja on aastaid õpetajaid ja koolijuhte koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma, Keila kui Lilleoru koolis. Vanemõpetaja kutset on ta taotlenud mitu korda, viimane kutse taotlemise kogemus pärineb oktoobrist 2019, kui ta taastõendas oma koolitaja 7. taset.

Kolmest kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 149€. Kooli tellides sõltub hind koolituspäevade arvust ja transpordikuludest. Hea on kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Õppejuhtide meistriklass – uue õppeaasta väljakutsed ja võimalikud lahendused – 19.08.2021 Mooste mõisas

Meistrite Kool kutsub õppejuhte (õppealajuhatajaid) neljapäeval, 19. augustil seminar-koolitusele „Õppejuhtide meistriklass – uue õppeaasta väljakutsed ja võimalikud lahendused“.

Koolituse eesmärgiks on uueks õppeaastaks sihte seada, teadvustada seda, mis on koolis hästi ja töötab, ja ka seda, mida tasub muuta ja kuidas seda teha, toetudes David Cooperrideri vastavale meetodile.

Koolituse käigus käsitleme järgmisi olulisi teemasid:

 • iga osaleja toob välja selle, mis tema koolis hästi töötab
 • uute tulevikusihtide seadmine
 • fookused ja tegevused seatud sihtide suunas liikumiseks, tegevuste planeerimine
 • tegevuste elluviimise esialgse kava koostamine
caption for image

Pilt on tehtud Põlva Kooli koolituspäeval, pildistas Arvo Sarapuu.

Koolitus toimub Mooste mõisas Põlvamaal, konkreetne ruum täpsustub.

Neljapäev, 19. august

10:30 – 11:00 saabumine

11:00 – 12:30 väärtustav pilk olemasolevale

12:30 – 13:30 lõunasöök

13:30 – 15:00 tulevikusihtide seadmine

15:00 – 15:30 tee- ja kohvipaus

15:30 – 17:00 tegevuste planeerimine sihtide suunas liikumiseks

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • teadvustavad enda koolis ja teistes koolides hästi toimivaid tegevusi
 • toovad välja enda ja oma kooli uued sihid
 • hindavad ja analüüsivad erinevaid võimalikke tegevusi sihtide suunas liikumiseks

Koolituse õppekava on leitav siit – Õppejuhtide meistriklass – uue õppeaasta väljakutsed ja võimalikud lahendused 110:2021

Koolitus koos toitlustusega maksab 4. juulini 149€, alates 5. juulist 174€. Varakult oma transpordivajadusest ja transpordi pakkumise võimalusest teada andes, on võimalik teiste osalejatega koopereeruda.

Lisainfo: Marika Aalja (Ivandi) – 512 4183, marika@meistritekool.ee.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Õpetaja arengumapi praktikum kutse taotlemiseks ONLINE – 21.04 või 11.05, 25.05 ja 14.09.2021

Kui Sa ise või mõni Su kooli õpetaja ei vasta nõutud kvalifikatsioonile, siis on oluline õpetajakutse taotlemine ette võtta. Järgmine taotluse esitamise tähtaeg on peagi ukse ees – 05.10.2021!

Meistrite Kool kutsub õpetajaid, kes soovivad õpetaja või vanemõpetaja kutset (7. tase) taotleda, praktilisele Zoomi keskkonnas toimuvale kolme kohtumisega koolitusele “Õpetaja arengumapi ehk portfoolio praktikum”:

1. kohtumine – kolmapäeval, 21. aprillil (ERITI KIIRED!) või teisipäeval, 11. mail kell 15:00 – 16:30 ja 17:00 – 18:30 Zoomi keskkonnas, esimese kohtumise eesmärgiks on mõtestada lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärk ja sisu ning alustada eneseanalüüsi koostamisega;

2. kohtumine – teisipäeval, 25. mail kell 15:00 – 16:30 ja 17:00 – 18:30 Zoomi keskkonnas, teise kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, fookuses on kohustuslikud kompetentsid;

3. kohtumine – teisipäeval, 14. septembril kell 15:00 – 16:30 ja 17:00 – 18:30 Zoomi keskkonnas, kolmanda kohtumise eesmärgiks on tekkinud küsimuste-vastuste ülevaatamine ning eneseanalüüsi koostamisega jätkamine, sel korral on peatähelepanu valitavatel kompetentsidel ja nende analüüsil.

P.S. Koolitust saab ka kooli tellida.

Osaleja tagasiside:

Tahan sind veel tänada asjaliku koolituse eest, nüüd on kutsetunnistuse 7. tase koos digipedagoogikaga olemas. Omapäi ei oleks sellega hakkama saanud, sest nii palju on nüansse, mille peale ise ei tulegi. Mõtled küll, et on konkreetsed punktid ees, muudkui aga kirjuta, aga aru saad alles siis, kui need lahti räägitakse. (Krista Põllula, Väätsa Põhikool)

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • mõtestavad lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärgi ja sisu
 • hindavad ning analüüsivad õpetaja kompetentse
 • kolme kohtumise jooksul kirjutavad suurema osa eneseanalüüsist nõuannete ja toetuse saatel valmis.

Koolituse õppekava on leitav siit – .

Koolituse korraldus

Osaleja võib valida esimeseks kohtumiseks sobiva kuupäeva ja hea on oma valikust registreerimisel juba märku anda. Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul antakse järjepidevalt nõu ja toetust.

Koolitaja on aastaid õpetajaid ja koolijuhte koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma, Keila kui Lilleoru koolis. Vanemõpetaja kutset on ta taotlenud mitu korda, viimane kutse taotlemise kogemus pärineb oktoobrist 2019, kui ta taastõendas oma koolitaja 7. taset.

Kolmest kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 149€. Kooli tellides sõltub hind koolituspäevade arvust ja transpordikuludest. Hea on kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised