Teadliku Muutuse Kunsti kursused oma koolis sisekoolitusena: gümnaasiumi valikkursus ja õpetajate kahepäevane kursus

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

Teadliku Muutuse Kunsti valikkursus 9.-12. klassi noortele oma koolis

Toimumise aeg valitakse koostöös kooliga.

Grupi suurus: soovitavalt 16 – 20 noort, kes ise kursusel osalemise vastu huvi tunnevad.
Hind: € 600, hind sisaldab kaheksat kohtumist (16 akadeemilist tundi + 19 iseseisva töö tundi = 35 tundi), sh kuulamisharjutusi, eneseanalüüsi, töölehti jne.

  • Juhendaja: Marika Ivandi
  • Tunnid toimuvad üks kord nädalas
  • Kontakt: marika@meistritekool.ee | +372 512 4183

Õpetajate kahepäevane Teadliku Muutuse Kunsti kursus oma koolis

Toimumise aeg valitakse koostöös kooliga.

Grupi suurus: soovitavalt 16 – 25 õpetajat.
Hind: € 1200

  • Juhendajad: Helen Kool, Jaanika Peeba või Marika Ivandi
  • Kontakt: helenkool81@gmail.com | +372 513 7348; marika@meistritekool.ee | +372 512 4183

Juhendajad on Ingvar Villido õpilased, TMK praktikud, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliikmed ja koolitajad.

PS! Võtke julgesti juhendajatega ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

 

Postitatud Avatud koolitused

2018. aasta uus trend – võtame koolituse jaoks aega ja teeme midagi vajalikku valmis

Nutikad ajaplaneerijad ütlevad, et kümne erineva asjaga korraga tegelemine lõpeb tavapäraselt katastroofiga. Sel moel ei jõua sa tegelikult mitte midagi tehtud ning tahaksid lõpuks kõigele käega lüüa, sest tegemata asjade hulk paistab üle pea kasvavat. Tee ära see üks asi, mis sul on käsil ja siis võta järgmine. Kui on raske järge pidada, tee nimekiri tegemist vajavatest töödest, sea nad järjekorda ajamahukuse järgi ning alusta kõige keerulisemast. Kui sellega hakkama saad, lähevad kõik teised asjad juba libedalt.

Nutikat ajaplaneerimist järgivad ka koolijuhid, kes võtavad koolituse jooksul fookusesse ühe konkreetse teema, kutsuvad asjatundliku ja grupiprotsesse koostöiselt suunava koolitaja ning seni kitsaskohana paistnud teema leiab koolijuhi ning osalejate rõõmuks vajaliku sisendi.

2018. aastal Meistrite Koolilt tellitud pikemate arenguprogrammide lemmikteemad olid kogu kooli lõimitud õppekava (tervet õppeaastat haarav arenguprogramm) ja projektõppe juurutamine (poolaasta pikkune arenguprogramm), samuti kogukonda kaasav koolivõrgu ümberkorraldamine (kestus kaks kuud). Ühe koolisisese koolituspäeva jooksul:

  • täiendasime ja täpsustasime mitme kooli uue arengukava jaoks pedagoogilist kontseptsiooni;
  • koostöös valmisid konkreetsete laste individuaalse arengu jälgimise kaardid ja individuaalsed õppekavad;
  • vaatasime üle olemasoleva arenguvestluse korralduse ja eneseanalüüsilehed kõigis klassides;
  • süvenesime õpetaja eneseanalüüsi võimalustesse ja tunnivaatluse seda toetavasse korraldusse;
  • tõhustasime õpetaja enesejuhtimise oskust.

Hea koolijuht ja õpetaja, kui midagi konkreetset ja praktilist on vaja Su koolis paremaks muuta, siis juba veebruari koolivaheajal vahemikus 25.02.-01.03 või e-õppepäeval või mõnel muul sobival ajal võtame selle  teema fookusesse. Kirjuta meiliaadressile marika@meistritekool.ee või helista 512 4183.

Piltidel on näha hetki Põlva Kooli koolituspäevalt, pildistas Arvo Sarapuu.

Postitatud Uudised

Teadliku Muutuse Kunsti kursus 9.-12. klassi noortele Tallinna Vanalinnas

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

9. – 12. klassi noored 31. jaanuar – 28. märts kl 16.00 – 17.30 Annapurna Joogastuudios (Müürivahe 31-1, Tallinna Vanalinn)
Kursuse tasu kokku 90 eur. Tasumine võimalik ühekorraga või kahes osas.
Info ja registreerumine: marika@meistritekool.ee; +372 5124183

Juhendaja Marika Ivandi on Ingvar Villido õpilane, TMK praktik, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliige ja koolitaja, Meistrite Kooli koolitaja-konsultant ning sel õppeaastal alustanud Lilleoru Põhikooli direktor.

PS! Võtke julgesti juhendajaga ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

 

Postitatud Avatud koolitused

Teadliku Muutuse Kunsti kursus 9.-12. klassi noortele Tartus

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

9. – 12. klassi noored 27. jaanuar – 31. märts kl 10.30 – 12.00 Sansaara Stuudios (Turu 45b, Tartu)
Kursuse tasu kokku 90 eur. Tasumine võimalik ühekorraga või kahes osas.
Info ja registreerumine: marika@meistritekool.ee; +372 5124183

Juhendaja Marika Ivandi on Ingvar Villido õpilane, TMK praktik, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliige ja koolitaja, Meistrite Kooli koolitaja-konsultant ning sel õppeaastal alustanud Lilleoru Põhikooli direktor.

PS! Võtke julgesti juhendajaga ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

Postitatud Avatud koolitused

Teadliku Muutuse Kunsti kursus 9.-12. klassi noortele Lilleoru Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Harjumaa)

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

9. – 12. klassi noored 20. jaanuar – 24. märts kl 15.00 – 16.30 Lilleoru Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Harjumaa, Balti jaamast väljub buss nr 138 kell 14:10 ja jõuab Ellaku peatusesse 14:51, kuhu saab ette teatamise korral vastu tulla, tagasi tulles väljub buss kell 17:23 ja jõuab Balti jaama 18:03)
Kursuse tasu kokku € 90. Tasumine võimalik ühekorraga või kahes osas.
Info ja registreerumine: marika@meistritekool.ee; +372 5124183

Juhendaja Marika Ivandi on Ingvar Villido õpilane, TMK praktik, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliige ja koolitaja, Meistrite Kooli koolitaja-konsultant ning sel õppeaastal alustanud Lilleoru Põhikooli direktor.

PS! Võtke julgesti juhendajaga ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

 

Postitatud Avatud koolitused

Ärksuse teekond – alates 16. oktoobrist kuuel esmaspäeval Tallinna Õpetajate Majas

Sellele kursusele on oodatud kõik, kes tahavad ennast juhtima õppida ja tõhusalt tegutseda, kogedes seejuures rahu, rõõmu ja erksust. Tervem ja rahuldustpakkuvam elu on treenitav.

Juhendaja Marika Ivandi on meelerahu ja tähelepanu koolitaja, ka Vaikuseminutite baaskoolituse ning teadveloleku kursuse koolitaja. Tal on Tartu Ülikooli magistrikraad saksa keeles ja kirjanduses ning koolikorralduses, ta on täiendanud end intuitiivpedagoogikas, ärksameelsuses (mindfulness) ja erinevates nõustamistehnikates. Tema teekonda toetavad joogaliku teadliku muutuse kunsti teadmised, krija hatha jooga tunnid (“kriya” tähendab “täieliku teadvelolekuga tehtud tegu”) ja Gaia Akadeemia 21. sajandi terviklikku eluviisi käsitlevad õpingud.

Rohkem teavet leiad Tallinna Õpetajate Maja veebilehelt.

Postitatud Avatud koolitused

Ärksuse teekond

Üle kümne aasta olin töötanud õpetaja ja õppejuhina ühes Eesti suurimas koolis. Viimasel ajal märkasin, et aina sagedamini polnud ma rahul ei iseenda ega koolikeskkonnaga, mind vaevasid mu enda muremõtted tööülesannete ja suhetega tööl ning kodus justkui mitte piisavalt hästi toimetulemisest, ka tervis andis märku, et kõik pole korras. Ühel päeval jõudsin otsusele, et ma tulen koolist ära.
Eckhart Tolle kirjutab raamatus „Siin ja praegu: kohaloleku jõud“: „Kas sulle ei meeldi see, mida sa teed? Sinu töö või miski, mida sa oled nõustunud tegema, aga osa sinust tõrgub selle vastu? Kas sa kannad mõne lähedase vastu vimma? Kas sa näed, et sellest tekkiv energia on nii kahjulik, et see mürgitab nii sind kui ka teisi sinu ümber? Vaata tähelepanelikult enda sisse! Näed sa seal kasvõi kõige pisemat vastumeelsuse ja vastuhakukübet? Kui jah, siis jälgi seda nii mõistuslikul kui ka emotsionaalsel tasandil! Missugused mõtted sul tekivad? Missugune on see emotsioon, millega su keha neile mõtetele reageerib? Tunneta seda! On see meeldiv või ebameeldiv? Kas see on energia, mida sa tahad enda sees näha? Oluline on, et sa avaldad vastupanu sellele, mis on. Sa muudad praeguse hetke oma vaenlaseks. Sa oled õnnetu. Kui siin ja praegu on sinu jaoks väljakannatamatu ja see teeb sind õnnetuks, on sul kolm arukat võimalust: eemaldu situatsioonist, muuda seda või lepi sellega! Kui sa tahad oma elu eest vastutuse enda kanda võtta, pead sa valima ühe neist kolmest variandist ja sa pead seda tegema kohe. Ja siis pead leppima tagajärgedega, ilma negatiivsuseta. Hoia oma sisemine ruum puhas!“ Mina olin otsustanud eemalduda, sest ma ei teadnud siis veel, et minu rahulolematus tuleneb minu enda sisemaailma tasakaalutusest, oskamatusest oma emotsioonide ja mõttekontseptsioonidega toime tulla, neid suunata, oma elu ise juhtida. Ma ei tulnud selle peale, et keskkond ehk siis mind ümbritsev ei mängi sugugi nii suurt rolli kui minu sisemaailmas toimuv.
Ma tänan südamest kõiki oma õpetajaid, kes on mind erinevate praktikate abil suunanud tähelepanu ühel asjal pikka aega hoidma, mida kasutan tähelepanu fookusena. Me kipume pidama selliseid asju iseenesestmõistetavaks, nagu näiteks toidu maitse, tunded kehas, hingamine või tavalise vaatepildi värvid ja kujud. Harjutasin üha uuesti ja uuesti ilma hinnangute või enesekriitikata tagasi tulema sinna, millele olin otsustanud tähelepanu suunata.
Ma õppisin nägema häirivaid mõtteviise ja seda, kuidas mõistuse pidev vada võib tuimastada meeled ning imeda värvid ja tekstuuri igast käesolevast hetkest välja. Mõistsin, et tegutsemisrežiimist saab probleem vaid siis, kui ta keeldub liiga väsinuna alla andmast ja kiire elu sunnib tegutsemisrežiimi üle kasutama. Ma õppisin end tegutsemisrežiimist eraldama ja käivitama olemisrežiimi, tegema valikuid vastavalt minu enda vajadustele, et käituda oskuslikumalt olukordades, kus liiga kiire elutempo, stress ja kurnatus kipuvad võimust võtma.
Närvilisus, stress, rahulolematus ja kurnatus on signaalid, mis annavad märku, et meie elus on midagi valesti. Neile tuleb tähelepanu pöörata. Ma kogesin selle kõigega leppimise jõudu, mis avab ukse täiesti teistsuguse eluviisi juurde, mis annab julguse elada igal hetkel oma elu täiel rinnal ja praegu, mitte lükata elamist edasi homseni. Meil kõigil on kombeks öelda näiteks, et „Magan end nädalavahetusel välja“, kuid praegune hetk on ainus, mille ma saan. Mul on aeg ärgata üles ja taibata seda, saada täielikult teadlikuks elust, mis mul juba on. Ma õppisin sõbrunema iseenda ja kõigega enda ümber just nii nagu need on ning märkama iga imelist hetke oma elus.
Ma olen siiralt tänulik kõigile oma õpetajatele ja kummardan sügavalt nende ees. Mu lähedased, Vaikuseminutite meeskond, Teadliku Muutuse Kunsti õpingukaaslased, Kriya hatha jooga õpetajad ja paljud teised.
Viimased viis aastat on olnud tõeline ärksuse teekond. Kui Sa tahad arukaid muutusi oma ellu tuua, siis saadan Sind hea meelega ka Sinu teekonnal. Tallinna Õpetajate Majas algab juba esmaspäeval, 16. oktoobril kuut kohtumist ja vahepealseid praktikaid sisaldav kursus „Ärksuse teekond (mindfulness)“, kus käsitleme samu teemasid ja kogeme praktilisi harjutusi, mis aitasid mul jõuda ärksuse kui täieliku tähelepanu ja teadlikkuseni ümbritsevast, tulla tegutsemisrežiimist olemisrežiimi, teha valikuid vastavalt minu vajadustele, käituda oskuslikumalt erinevates olukordades, juhtida oma emotsioone, mõtteid ja iga hetke oma elus. Ehk jõuad veel liituda!

 

Postitatud Uudised

Meeleselguse perehommik – 28. oktoobril Väikese Päikese Kesklinna Lasteklubis (Tuukri 11)

Väikese Päikese Kesklinna Lasteklubi ruumidesse (Tuukri 11, Tallinn) on laupäeval, 28. oktoobril kell 10:00 – 13:00 oodatud pered koos kvaliteetaega veetma – kogema, märkama, arutlema ja mängima!

Perekond moodustab tervikliku koosluse, kus ühe liikme rõõmus või kurb hetkeolemine mõjutab ka kõiki teisi. Kuidas hoida peres tasakaalu ka pingelistel ja kiiretel aegadel? Kuidas teineteist paremini märgata ja abistada? Millega aidata rahuneda ärritunud lapsel või võtta aeg maha enne magama minekut? Märksõnadeks on kohalolek, märkamine ja omavahelised kokkulepped. Seda kõike saab kogeda ja õppida Meeleselguse perehommikul, kus läbi lihtsate mindfulness-harjutuste ja -mängude otsime selleks erinevaid toimivaid võimalusi.

Kell 10:00 koguneme III korruse saali tutvuma. Seal kogeme esimesi praktilisi harjutusi, mis toetavad märkamist, tähelepanu suunamist, selgemat meelt ja sisemist tasakaalu. Jagame kogemust ning seostame oma tegevusi pere igapäevaeluga.

Meeleselguse õpetaja Riina kutsub väiksemad lapsed mõne aja pärast mängulisemaid tegevusi tegema ja meeleselguse õpetaja Kadri teeb suuremate lastega neile kohaseid meeleselguse harjutusi. Emad-isad ja kõige pisemad jäävad meeleselguse õpetaja Marika seltsis arutlema pere suhete, erinevate igapäevaste olukordade üle ning märkamist ja tähelepanelikku suhtlemist, keerulisemates olukordades toimetulemist harjutama.

Pauside ajal pakume puuvilju, küpsist, morssi, teed ja kohvi.

Lõpuringiks koguneme uuesti III korruse saali, et üheskoos perehommikust kokkuvõte teha ja olulisemat üle korrata.

Osalemistasu:
 lapsed ühe vanemaga – 25 eurot,
 lapsed mõlema vanemaga – 40 eurot.
Hind laste arvust ei olene.

Osalemissoovist anna teada hiljemalt 24.10 meiliaadressile marika@meistritekool.ee või telefonil 512 4183.
Registreerimisel palume märkida, mitu täiskasvanut ja mis vanuses lapsed on perehommikule tulemas!
Lisainfo: www.facebook.com/MeeleselguseTunnid (leia lehelt Meeleselguse perehommiku üritus ning märgi end osalejaks!)

 

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Praegu aktuaalne

Meistrite Kool teeb mitme haridusasutusega pikemat koostööd. Samas toimub ka lühemaid koolitusi.

AVATUD KOOLITUSED:
Ärksuse teekond (mindfulness) Tallinna Õpetajate Majas.
Meeleselguse perehommik Väikese Päikese Kesklinna Lasteklubis.
Andestamise ja aktsepteerimise kunst Ivica Mägi Autismikoolis.

SISEKOOLITUSED:
Pikematest arenguprogrammidest on toimumas:
1. Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming – kestus terve õppeaasta, mille jooksul luuakse tingimused lõimimiseks, praktiseeritakse ja analüüsitakse ainetevahelist lõimimist ning selle põhjal töötatakse lõimitud kooli õppekava välja. Kogu protsess lähtub kaasamise ja meeskonnatöö põhimõtetest.
2. Huvigruppe kaasav arengukava koostamine – kestus orienteeruvalt kolm kuud, valmib haridusasutuse arengukava.
3. Ettevalmistamisel on projektõppe arenguprogramm, kus sarnaselt ainetevahelisele lõimingule on keskmes õpilase huvist lähtuv reaalselt vajalik projektiteema, mille lahendamiseks seotakse erinevates õppeainetes omandatud teadmisi, sisu planeerimises ja uute teadmiste omandamises osalevad nii õpetajad kui õppurid üheskoos.
Lühematest koolitustest kõnetavad rohkem:
1. Klassijuhataja kui oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juht.
2. Individuaalse õppekava praktikum.
Aina enam toimub individuaalset tööd nii laste kui vanemate ja ka noortega teadliku rahunemise ning keskendumise teemadel.
Täpsem teave meiliaadressil marika@meistritekool.ee või telefonil 512 4183.

Postitatud Uudised

Selge meel ja meeleselgus

Kui keegi kasutab sõna „meel“, siis üldjuhul läheb meie mõte teatud aistingute vastuvõtu ja eristamise võimele, millegi tajumisele ja tunnetamisele ning viiele meelele – haistmis-, kompimis-, kuulmis-, maitsmis- ning nägemismeel. Vikipeedia selgitab, et meeled on võime tunnetada välis- või sisekeskkonnast pärinevaid stiimuleid. Meeled vahendavad informatsiooni läbi meeleelundite, näiteks läbi silmade, kõrvade, nina jne. Rudolf Steineri meeleõpetuse järgi eristatakse 12 meelt: mina-meel, mõtte-meel, kõne- ja kuulmismeel, nägemine, soojus-, haistmis-, maitsmis-, tasakaalumeel, liikumis-, elu- ning kompimismeel. Meeled on kui piirivalvurid inimese ja maailma vahel. Tänu meeltele toimub suhtlemine sisemise ja välimise vahel, toimub kontakt maailmaga. Tajuda saab neid asju, mille jaoks on meil meeled olemas ja mille tajumiskvaliteet on piisavalt arenenud. Inimene ise on ka maailm, mida tajuda.
Meeleselguse all mõistame võimet märgata hetkes olevat (kõigi meelte abil), mis võimaldab meil meie endaga ja meie ümber toimuvast adekvaatselt aru saada. Hetkes oleva märkamisvõime ehk meeleselgus on igas vanuses lastel ja täiskasvanutel treenitav.

Meeleselgusele sarnaseid mõisteid on kasutusel mitmeid: teadlikkus, teadvelolek, ärksameelsus. Vikipeedia järgi on teadlikkus (inglise keeles awareness) iga inimese kaasasündinud võime teadvustada. Ingliskeelset sõna awareness on selgitatud ingliskeelses Wikipedias kui võimet otse teada või vastu võtta infot või tunnistada sündmuseid. Teadlikkuse kohta on kasutusel inglise keeles ka teine sõna consciousness, mida on selgitatud ingliskeelses Wikipedias kui teadveloleku kvaliteeti (inglise keeles quality of awareness) või teadlikkust välisest või seesmisest objektist. Lisaks neile kahele mõistele on inglise keeles kasutusel veel mõiste mindfulness (tõlgitud enamasti eesti keelde kui ärksameelsus). Ärksameelsust selgitatakse kui võimet märgata hetkes olevat (psühholoogilne protsess, mis võimaldab viia tähelepanu sellele, mis toimub sisemaailmas või välismaailmas praegusel hetkel) ja see mõiste käsitus tugineb kahest esimesest erinevalt budistlikule traditsioonile.

Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS 2013) selgitab mõistet teadlikkus väga kitsalt – seda on selgitatud vaid kui teadmist millestki. Nt “kasvatame õpilastes eesmärgi+teadlikkust, õpilaste teadlikkus oma eesmärkidest paraneb. Eba+teadlikkus, ise+teadlikkus, sihi+teadlikkus, keskkonna+teadlikkus”. Sõna ennast aga ÕS lahti ei selgitata.
Vikipeedia järgi saab teadlikkust kirjeldada kui sidet inimese (subjekti) ja mistahes objekti vahel. See objekt ei pea aga olema välismaailmas või füüsilises kehas. See võib olla ka inimese sees, nt inimese tunded, mõtted, ettekujutlused, taipamised vms. Ka teadlikkusest on võimalik teadlikuks saada, kui märgata nähtust, mis võimaldab sul objektist teadlik olla. See nähtus on alati samasugune ja ei muutu erinevalt tema poolt teadvustatavast objektist.
Ilma teadlikkust kasutamata ei teaks inimene, et ta on olemas. Enamasti allub inimeste teadvustamisvõime välismaailmas aset leidvale juhuslikkusele (nn “monkey-mind”) ja sellisel juhul juhib seda inimese alateadlik (inglise keeles subconscious) ehk automaatselt toimiv osa. Reeglina langeb teadlikkus automaatselt objektile, mis on uudne, et edasi rännata järgmisele uuele uudsele objektile. Kitsast, 5 tunnetusvahendi (meele) kaudu mingile detailile või objektile suunatud teadlikkust nimetatakse tähelepanuks (inglise keeles attention). Teadlikkuse (aga ka tähelepanu) hoidmine millelgi nõuab head keskendumisoskust. Oma teadlikkuse valdamine ja sihilikult rakendama õppimine vajab eelkõige praktikat. Suhteliselt lihtne on harjutada end olema lühiajaliselt teadlik mingist välisest objektist (nt vaadelda küünalt, sihtmärki, kuulata ainiti õpetajat klassi ees vms). Pikaaegne teadlikkuse hoidmine samal liikumatul objektil on aga inimeste jaoks sageli keerukas, sest monotoonset tegevust hakkavad häirima nii sisemaailma objektid (mõtted, tunded) kui välismaailmas toimuv (muud sündmused, mis toimivad foonil).

Teadlikkuse õpetaja Ingvar Villido on Vikipeedia sõnul öelnud, et “Teadlikkus võimaldab adekvaatselt aru saada, mis toimub meie endaga ja meie ümber”. Teadlikkuse valdamise plussiks on hea märkamis- ja taipamisvõime. Seetõttu on see viimasel ajal olnud uurimisobjektiks mitmetes teadusuuringutes nii seoses psühholoogia, ärksameelsuse kui ka muude teemadega. Helena Lass toob välja, et “2013. aastal viidi läbi tuhandeid uuringuid teadlikkuse vallas, millest 532 publitseeriti maailma juhtivates teadusajakirjades. Uuringute arv on viimase 10 aasta jooksul plahvatuslikult kasvanud. Thompsoni ja Gauntlett-Gilberti teadustöö (2008) käigus toodi välja, et teadlikkuse treenimine loob potentsiaali suuremaks eneseteadlikkuseks, paranenud impulsikontrolliks ning vähenenud emotsionaalseks reaktiivsuseks keerulistes olukordades. Teadlaste töödes on viiteid tähelepanuvõime ja ka unekvaliteedi paranemisele. Selgub, et teadlikkuse treenimine vähendab stressi ning parandab enesekindlust, suhteid teistega, tähelepanu, enesehinnangut ning kujundab optimistlikku suhtumist. Vastupidiselt hajevilolekule ja tähelepanematusele suurendab teadlikkuse kasutamine loomingulisust, psüühilist paindlikkust ning informatsiooni paremat säilitamist ja kasutamisoskust.”
Järjest rohkem on tõendeid selle kohta, et meele treenimine ja teatud teadvuseseisundite esile kutsumine võib tervisele hästi mõjuda ning teadlased on püüdnud mõista, kuidas need praktikad keha füüsiliselt mõjutavad. Wisconsini, hispaania ja prantsuse teadlaste uus uurimus toob välja esimese tõestuse konkreetsete molekulaarsete muutuste kohta kehas peale intensiivset meeleselguse praktikate perioodi (Elu5.ee, 10.03.2017).

Uurimuses jälgiti, milline on ühe päeva jooksul tehtud intensiivsete meeleselguse praktikate mõju kogenud mediteerijate grupis võrreldes oma meelt mitte treeninud inimestest koosneva kontrollgrupiga, kes tegelesid vaiksete mittemeditatiivsete tegevustega. Peale kaheksa-tunnist meeleselguse praktiseerimist oli mediteerijate puhul näha mitmeid geneetilisi ja molekulaarseid erinevusi, sealhulgas muutusi geene reguleeriva masinavärgi hulgas ja põletikku soodustavate geenide taseme langust, mis omakorda oli otseselt seotud kiirema füüsilise taastumisega stressiolukorrast (Elu5.ee, 10.03.2017).

Neuroteadus tunnistab, et alateadvus juhib 95% meie elust. Põhiprobleem on see, et inimesed on teadlikud oma teadvustatud uskumustest ja käitumismustritest, kuid ei tea oma alateadlikest uskumustest ja käitumismustritest. Enamus inimesi isegi ei tunnista, et nende alateadvus mingit rolli mängib, samas kui tegelikult on alateadvus miljon korda võimsam kui tavateadvus ja 95-99 protsenti meie elust toimib alateadlikest programmidest lähtuvalt. Uus epigeneetika teadus annab lubaduse, et igal inimesel siin planeedil on võimalus saada selleks, kes ta tegelikult on, olla täielik oma kujuteldamatus väes ning kõigil meil on võime avada oma parimad võimalused ja selles elada. Samuti saame oma keha ja sotsiaalset keskkonda tervendada ning rahus elada (Elu5.ee, 10.03.2017). Meeleselguse praktikad aitavad meil alateadvusse talletunud uskumuste ja käitumismustritega töötada, neid muuta ning hetkes olevat märkamisvõimet treenida, et meil avaneksid parimad võimalused ja saaksime täies väes elada. Me õpime enda sees ja ümber toimuvat märkama, ise ennast rahustama, oma tähelepanu suunama ja keskenduma, oma emotsioone ja mõtteid juhtima, oma enesekindlust ja elurõõmu kasvatama, seeläbi paremaid suhteid looma ning konflikte ennetama. Mõned just lapsi puudutavad näited on Pere ja lapse ajakirja 22. märtsil 2017 ilmunud artiklis „Lihtsad harjutused, mis toovad lastele meelerahu ja keskendumisvõime“. Meeleselguse treenimist toetavad nö ringitunnid nii lastele, noortele kui täiskasvanutele ja individuaalsed konsultatsioonid algavad juba augustis 2017. Lisainfot saab meiliaadressilt marika@meistritekool.ee.

Roosikodu praktilise psühholoogia blogist saame lugeda, et alateadvus ei väljendu mitte mõtete, keele ja sõnade, vaid piltide, helide, maitsete, tundmuste ja emotsioonide kaudu. Kui te mõtlete sõna „õun“, võite sisemiselt õuna näha ja ehk isegi tunda selle lõhna või maitset. See on puhtalt meie alateadvuse töö. Oled sa kunagi ajutiselt unustanud kellegi nime? Üritad seda meenutada ja siis äkki ilmub see hetkega. Nimi ei olnud kadunud, see oli vaid alateadvuses. Võime küll näha inimese nägu, aga ei mäleta nähtavat keeleliselt, st ei mäleta tema nime. Alateadvus ei põhjenda, ei arutle, ei anna hinnanguid, samuti ei tee see vahet mineviku, oleviku ega tuleviku vahel. Ta on alati olemas. Paarkümmend aastat tagasi saadud trauma on endiselt peidetud alateadvusse ja mõjutab meid nii nagu juhtuks see just praegu. Paljude alateadvuslike konfliktide omamine võib sõna otseses mõttes kehakaalu lisada ja kui need konfliktid vabastada, siis võid end füüsiliselt kergemana tunda. Vaimsete ja/või füüsiliste haiguste taga peituvad pikaajalised alateadvuses paiknevad traumad või konfliktid, sest igal emotsioonil on kehale ja ajule füüsiline reaktsioon. Tugev ebameeldiv emotsioon muutub mõne aja pärast märkamatuks. Tegelikult on see ellujäämismehhanism – selleks, et meid ei tabaks liiga palju lahendamata emotsioone ühekorraga. Need nn elusalt maetud ebameeldivad emotsioonid ei sure seeläbi alatiseks, vaid jätkavad meie mõjutamist. Kui meil on tugev lahendamata trauma, mis sisaldab endas olukorra üle kontrolli puudumise tunnet, siis see kordab end, kui leiab aset sarnane sündmus.

Samast praktilise psühholoogia blogist loeme, et alateadvuse toime mõistmiseks on meil vaja teada saada, miks me kunagi vihastasime. Võib-olla tundsime end süüdi enesevalitsuse kaotamise pärast, mis siis moodustas algse trauma. Või me muutume depressiivseks, tundes lootusetust, ise teadmata miks. Alateadvuses asub kõik, mida oleme kogenud. Isegi sünnieelsed mälestused on seal olemas. Kui ebameeldiv sündmus läheb alateadvusse, muutub teatud alateadlik veendumus. Negatiivsed emotsioonid ja tõekspidamised on aga alati kurnavad. Alateadvus ei tee vahet ei enda ja teiste ega reaalsuse ja ettekujutuse vahel. Vimma hoidmine on nagu mürgi joomine, samal ajal salamisi lootes, et hoopis vihatav isik sureb. Pikaajaline vimm võib põhjustada sapikive, või mis veel hullem, vähki meie seedesüsteemis.

Samas blogis jätkub teave selle kohta, et me võime õppida oma alateadvust muutma ja mõistma. See on lihtne, valutu, toimub hetkega ja tulemus on püsiv. Seda viimast juhul, kui sa ikka sisemist puhastust paindliku meelega regulaarselt jätkad. Jõu kasutamine või “sunni-end” meetod tegelikult halvendab probleemi ja ebaõnnestub lõpuks alati. Kui aga vabastame need tunded, siis keha ja vaim hakkavad loomulikul viisil paranema. Alateadvuse paremaks mõistmiseks ja sellest vabanemiseks, mis takistab õnne ja rõõmu, on mitmeid üsna lihtsaid viise – meditatsioon ja meeleselguse praktikad, looduses viibimine, visualiseerimine, kunst, aiatöö, muusika, jooga, kehateraapia, tants jms. Igale oma. Kui oled leidnud viisi, mis sinu puhul toimib, siis jää selle juurde, sest keha harjub ning täiustab leitud rada aja jooksul. Puhastumine muutub seeläbi üha kergemaks. Muidugi võib elus tulla ette perioode, kus oled jõudnud punkti, mil on vaja oma praktikas ja eluviisis midagi muuta. See aga toimub loomulikult, kui aeg on käes.

Postitatud Uudised