Õpetaja arengumapi ehk portfoolio praktikum – 17.01.2020 (+31.01.2020)

Kui sa soovid ise ja su kooli õpetajad vastata nõutud kvalifikatsiooninõuetele, siis on aeg õpetajakutset taotlema asuda. 25.01.2019 jõustunud ütleb, et põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse. Õpetajakutse taotlemiseks saab dokumente esitada kaks korda aastas: 05.02 ja 05.10, aluseks on uus õpetaja kutsestandard, mis hakkab kehtima 01.01.2020.

Meistrite Kool kutsub õpetajaid, kes soovivad õpetaja kutset (7. tase) taotleda,

 • 17. jaanuaril koolitusele „Õpetaja arengumapi ehk portfoolio praktikum“. Ühe koolituspäeva eesmärgiks on mõtestada lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärk ja sisu ning alustada eneseanalüüsi koostamisega.
 • 17. ja 31. jaanuaril koolitusele „Õpetaja arengumapi ehk portfoolio praktikum“. Kahe koolituspäeva eesmärgiks on mõtestada lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärk ja sisu ning eneseanalüüs suures osas nõustamise ning toetuse saatel valmis kirjutada.

P.S. Koolitust saab ka kooli tellida.

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • mõtestavad lahti õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärgi ja sisu
 • hindavad ning analüüsivad õpetaja kompetentse
 • alustavad õpetaja eneseanalüüsi koostamisega
 • (kahepäevase koolituse jooksul) kirjutavad suurema osa eneseanalüüsist nõuannete ja toetuse saatel valmis.

Koolitaja on aastaid õpetajaid ja koolijuhte koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma Põhikoolis, Keila Koolis kui Lilleoru Põhikoolis. Oma vanemõpetaja kutset on ta taotlenud mitu korda, viimane kutse taotlemise kogemus pärineb oktoobrist 2019, kui ta taastõendas oma koolitaja 7. taset.

Koolitus toimub unikaalses inimese teadlikku ja terviklikku arengut toetavas Lilleoru õppekeskuses (Rae vald, Aruvalla küla, 6 km Vaidast Pikavere suunas), kus peamisteks tegevusteks on inimese andeid avavate, soovitud muutusi ning eluviisi jätkusuutlikkust toetavate koolituste korraldamine. Samas hoones tegutseb alates septembrist 2018 ka Lilleoru Põhikool.

Reede, 17. jaanuar

10:30 – 11:00 saabumine

11:00 – 12:30 õpetaja arengumapi ehk portfoolio eesmärk ja sisu

12:30 – 13:30 lõunasöök (koos ringkäiguga)

13:30 – 15:00 õpetaja kompetentsid lähtuvalt kutsestandardist, eneseanalüüs

15:00 – 15:30 tee- ja kohvipaus

15:30 – 17:00 praktiline eneseanalüüsi koostamisega alustamine (vajalik isiklik sülearvuti)

Reede, 17. jaanuar ja 31. jaanuar

Esimesel koolituspäeval (17.01) on kõik koos, 31. jaanuaril jätkavad huvilised sama ajakava alusel praktilist eneseanalüüsi koostamist peale vahepeal tekkinud küsimustele vastamist. Kohapeal antakse järjepidevalt nõu ja toetust.

Koolituse õppekava on leitav siit – Õpetaja arengumapi ehk portfoolio praktikum 106:2019

Ühepäevane koolitus koos toitlustusega maksab 9. jaanuarini 125€+km, alates 10. jaanuarist 145€+km. Kahepäevane koolitus koos toitlustusega maksab 9. jaanuarini 195€+km, alates 10. jaanuarist 215€+km. Kooli tellides sõltub hind koolituspäevade arvust ja transpordikuludest. Hea on kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Asukoha ja transpordi kohta on rohkem teavet .

Lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, .

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Organisatsioonisisesed koolitused, Uudised

UUS ARENGUPROGRAMM – koostöös kooli juhtmeeskonnaga muutunud õpikäsitluse rakenduskava väljatöötamine

Meistrite Kooli uue arenguprogrammi eesmärgiks on selgitada välja õpilaste, vanemate, õpetajate jt ootused muutunud õpikäsitlusele ja alles seejärel asuda koostöös kooli juhtmeeskonnaga ja teiste huvilistega vajalikku tegevusplaani ehk rakenduskava välja töötama.

Kogu programm sisaldab vähemalt kahe päeva ulatuses individuaalseid ja fookusgrupi intervjuusid ning alles seejärel ühiseid koolituspäevi-mõttetalguid.

Arenguprogrammi õppekava –  Koostöös kooli juhtmeeskonnaga muutunud õpikäsitluse rakenduskava väljatöötamine 105:2019

Postitatud Uudised

Õppejuht kui muutunud õpikäsitluse rakendumise võtmeisik – 19.08.2019

Meistrite Kool kutsub nii alustavaid kui juba kogemustega õppejuhte (õppealajuhatajaid) ja direktoreid esmaspäeval, 19. augustil koolitusele „Õppejuht kui muutunud õpikäsitluse rakendumise võtmeisik“.

Koolituse eesmärgiks on teadvustada vajalikke muudatusi muutunud õpikäsitluse rakendumiseks ja töötada välja tegevuskava vajalike muudatuste juhtimiseks oma koolis, sh teadvustades kommunikatsiooni ja iga meeskonnaliikme enesejuhtimise oskuse olulisust.

Koolituse käigus käsitleme järgmisi olulisi teemasid:

 • muutunud õpikäsitlus
 • muudatuste juhtimise etapid ja erinevad muudatuste juhtimise teooriad
 • muudatuste juhtimise tegevuskava

Koolitaja Marika Ivandi on 12 aastat töötanud suure kooli õppejuhina ja mõned aastad koolijuhina, aastaid koolitanud õppejuhte. Ta on Lilleoru Põhikooli kontseptsiooni üks loojatest, selle 2018. aastal tegevust alustanud omanäolise kooli direktor.

Pilt on tehtud Põlva Kooli koolituspäeval, pildistas Arvo Sarapuu.

Koolitus toimub unikaalses inimese teadlikku ja terviklikku arengut toetavas Lilleoru õppe- ja elukeskkonnas, Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Aruvalla küla, 6 km Vaidast Pikavere suunas), kus peamisteks tegevusteks on inimese andeid avavate, soovitud muutusi ning eluviisi jätkusuutlikkust toetavate koolituste korraldamine.

Esmaspäev, 19. august

10:30 – 11:00 saabumine

11:00 – 12:30 muutunud õpikäsitlus, muudatused minu koolis

12:30 – 13:30 lõunasöök

13:30 – 15:00 erinevad muudatuste juhtimise teooriad ja muudatuste juhtimise etapid

15:00 – 15:30 tee- ja kohvipaus

15:30 – 17:00 oma kooli muudatuste juhtimise tegevuskava

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • teadvustavad ja mõtestavad lahti muutunud õpikäsitluse olemuse
 • hindavad ja analüüsivad erinevaid võimalusi muudatuste tegemiseks
 • töötavad välja oma kooli muudatuste juhtimise tegevuskava

Koolituse õppekava on leitav siit – Õppejuht kui muutunud õpikäsitluse rakendumise võtmeisik 104:2019.

Koolitus koos toitlustusega maksab 28. juunini 125€+km, alates 29. juunist 145€+km. Varakult oma transpordivajadusest ja transpordi pakkumise võimalusest teada andes, on võimalik teiste osalejatega koopereeruda. Asukoha ja transpordi kohta on rohkem teavet siin.

Lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, marika@meistritekool.ee.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused

Klassijuhatajana kasvamine – 20.09.2019

Meistrite Kool kutsub nii alustavaid kui juba kogemustega klassijuhatajaid reedel, 20. septembril koolitusele „Klassijuhatajana kasvamine“.

Koolituse eesmärgiks on mõtestada lahti klassijuhataja roll ja klassijuhataja põhiülesanded, mis aitavad luua ning hoida usaldusväärset koostöösuhet nii laste kui nende vanematega.

Koolituse käigus käsitleme järgmisi olulisi teemasid:

 • laste vajadused ja vanemate ootused
 • klassijuhataja erinevad suhtlemisformaadid ja -viisid
 • klassijuhatajale vajalikud pädevused, sh kokkulepete sõlmimine, kuulamine, ümber sõnastamine, asjakohaste küsimuste formuleerimine, klassi sündmuste või koosolekute juhtimine, sõna andmine ja võtmine, e-koolis jm tagasi- ning edasiside andmine, et peredega usaldusväärne koostöö üles ehitada ja seda hoida
 • klassijuhataja töö planeerimine

Koolitaja Marika Ivandi on aastaid klassijuhatajaid koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma Põhikoolis, Keila Koolis kui Lilleoru Põhikoolis. Koostöös SA Innove on valminud ka juhendmaterjal klassijuhatajatele.

Pilt on tehtud Põlva Kooli koolituspäeval, pildistas Arvo Sarapuu.

Koolitus toimub unikaalses inimese teadlikku ja terviklikku arengut toetavas Lilleoru õppe- ja elukeskkonnas, Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Aruvalla küla, 6 km Vaidast Pikavere suunas), kus peamisteks tegevusteks on inimese andeid avavate, soovitud muutusi ning eluviisi jätkusuutlikkust toetavate koolituste korraldamine. Samas hoones tegutseb alates septembrist 2018 ka Lilleoru Põhikool.

Reede, 20. september

10:30 – 11:00 saabumine

11:00 – 12:30 laste vajadused ja vanemate ootused, erinevad suhtlemisformaadid ja -viisid

12:30 – 13:30 lõunasöök

13:30 – 15:00 klassijuhatajale vajalikud pädevused, sh kokkulepete sõlmimine, kuulamine, ümber sõnastamine, asjakohaste küsimuste formuleerimine, klassi sündmuste või koosolekute juhtimine, sõna andmine ja võtmine, e-koolis jm tagasi- ning edasiside andmine

15:00 – 15:30 tee- ja kohvipaus

15:30 – 17:00 õppeaasta 2019/2020 planeerimine, kus fookuses on usaldusväärse koostöösuhte ülesehitamine ja hoidmine

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • teadvustavad erinevas vanuses lapse vajadusi, omadusi ja oskusi hakkamasaamiseks
 • teadvustavad klassijuhataja muutunud rolli ja seeläbi ka muutunud ülesandeid
 • hindavad ning analüüsivad erinevaid klassijuhataja suhtlemisformaate- ja viise, vajalikke pädevusi
 • analüüsivad peredega usaldusliku koostöö ülesehitamise ja hoidmise võimalusi
 • kogevad õppeaasta 2019/2020 kavandamist

Koolituse õppekava on leitav siit – Klassijuhatajana kasvamine 102:2019.

Koolitus koos toitlustusega maksab 16. septembrini 125€+km, alates 17. septembrist 145€+km. Varakult oma transpordi-vajadusest ja transpordi pakkumise võimalusest teada andes, on võimalik teiste osalejatega koopereeruda. Asukoha ja transpordi kohta on rohkem teavet siin.

Lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, marika@meistritekool.ee.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Klassijuhatajana kasvamine – 17.-18.06.2019

Meistrite Kool kutsub nii alustavaid kui juba kogemustega klassijuhatajaid 17.-18. juunil kahepäevasele koolitusele „Klassijuhatajana kasvamine“.

Koolituse eesmärgiks on mõtestada lahti klassijuhataja roll ja klassijuhataja põhiülesanded, mis aitavad luua ning hoida usaldusväärset koostöösuhet nii laste, nende vanemate kui kolleegidega ka pidevalt muutuvas keskkonnas.

Koolituse käigus käsitleme järgmisi olulisi teemasid:

 • lapse vajadused ja ealised iseärasused
 • omadused ja oskused, mida lapsel on elus hakkama saamiseks vaja
 • klassijuhataja roll pidevalt muutuvas keskkonnas
 • peredega koostöö ülesehitamine, sh süsteemne infovahetus, perevestlused jm
 • klassijuhataja töö planeerimine

Koolitaja Marika Ivandi on aastaid klassijuhatajaid koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma Põhikoolis, Keila Koolis kui Lilleoru Põhikoolis. Koostöös SA Innove on valminud ka juhendmaterjal klassijuhatajatele.

Pilt on tehtud Põlva Kooli koolituspäeval, pildistas Arvo Sarapuu.

Koolitus toimub unikaalses inimese teadlikku ja terviklikku arengut toetavas Lilleoru õppe- ja elukeskkonnas, Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Aruvalla küla, 6 km Vaidast Pikavere suunas), kus peamisteks tegevusteks on inimese andeid avavate, soovitud muutusi ning eluviisi jätkusuutlikkust toetavate koolituste korraldamine. Samas hoones tegutseb alates septembrist 2018 ka Lilleoru Põhikool.

Esmaspäev, 17. juuni

10:00 – 11:00 saabumine ja telgi ülespanek

11:00 – 12:30 kogunemine koolimaja ees, tutvumine, ringkäik territooriumil ja hoones

12:30 – 13:30 lõunasöök

13:30 – 15:00 lapse vajadused ja ealised iseärasused

15:00 – 15:30 tee- ja kohvipaus

15:30 – 17:30 omadused ja oskused, mida lapsel on elus hakkama saamiseks vaja

17:30 – 18:30 õhtusöök

18:30 – 19:30 laps vajab usaldusväärset suhet vähemalt ühe täiskasvanuga koolis

19:30 – 21:00 väike matk metsarajal, kuhu Lilleoru Põhikooli lapsed ootavad peagi külalisi

Teisipäev, 18. juuni

08:30 – 09:30 hommikusöök

09:30 – 11:00 klassijuhataja roll pidevalt muutuvas keskkonnas

11:00 – 11:30 kohvipaus

11:30 – 13:00 peredega koostöö ülesehitamine, sh süsteemne infovahetus, perevestlused

13:00 – 14:00 lõunasöök

14:00 – 15:30 klassijuhataja töö planeerimine õppeaastaks 2019/2020

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • teadvustavad erinevas vanuses lapse vajadusi, omadusi ja oskusi, mis aitavad ka pidevalt muutuvas keskkonnas hakkama saada
 • teadvustavad klassijuhataja muutunud rolli ja seeläbi ka muutunud ülesandeid
 • analüüsivad peredega usaldusliku koostöö ülesehitamise ja hoidmise võimalusi
 • kogevad õppeaasta 2019/2020 kavandamist

Koolituse õppekava on leitav siit – Klassijuhatajana kasvamine.

Kahepäevane koolitus koos toitlustusega maksab maikuu lõpuni 169€+km, alates 1. juunist 189€+km. Soovi korral saab kohapeal ööbida, majutusvõimalused maksavad 0–40€/öö, oma telgiga on tasuta. Majutuse eest on võimalik ka arvet väljastada Varakult oma transpordi-vajadusest ja transpordi pakkumise võimalusest teada andes, on võimalik teiste osalejatega koopereeruda. Asukoha ja transpordi kohta on rohkem teavet siin.

Lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, marika@meistritekool.ee.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Kuum koolituspakkumine, Uudised

Teadliku Muutuse Kunsti kursused oma koolis sisekoolitusena: gümnaasiumi valikkursus ja õpetajate kahepäevane kursus

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

Teadliku Muutuse Kunsti valikkursus 9.-12. klassi noortele oma koolis

Toimumise aeg valitakse koostöös kooliga.

Grupi suurus: soovitavalt 16 – 20 noort, kes ise kursusel osalemise vastu huvi tunnevad.
Hind: € 600, hind sisaldab kaheksat kohtumist (16 akadeemilist tundi + 19 iseseisva töö tundi = 35 tundi), sh kuulamisharjutusi, eneseanalüüsi, töölehti jne.

 • Juhendaja: Marika Ivandi
 • Tunnid toimuvad üks kord nädalas
 • Kontakt: marika@meistritekool.ee | +372 512 4183

Õpetajate kahepäevane Teadliku Muutuse Kunsti kursus oma koolis

Toimumise aeg valitakse koostöös kooliga.

Grupi suurus: soovitavalt 16 – 25 õpetajat.
Hind: € 1200

 • Juhendajad: Helen Kool, Jaanika Peeba või Marika Ivandi
 • Kontakt: helenkool81@gmail.com | +372 513 7348; marika@meistritekool.ee | +372 512 4183

Juhendajad on Ingvar Villido õpilased, TMK praktikud, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliikmed ja koolitajad.

PS! Võtke julgesti juhendajatega ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

 

Postitatud Avatud koolitused

2018. aasta uus trend – võtame koolituse jaoks aega ja teeme midagi vajalikku valmis

Nutikad ajaplaneerijad ütlevad, et kümne erineva asjaga korraga tegelemine lõpeb tavapäraselt katastroofiga. Sel moel ei jõua sa tegelikult mitte midagi tehtud ning tahaksid lõpuks kõigele käega lüüa, sest tegemata asjade hulk paistab üle pea kasvavat. Tee ära see üks asi, mis sul on käsil ja siis võta järgmine. Kui on raske järge pidada, tee nimekiri tegemist vajavatest töödest, sea nad järjekorda ajamahukuse järgi ning alusta kõige keerulisemast. Kui sellega hakkama saad, lähevad kõik teised asjad juba libedalt.

Nutikat ajaplaneerimist järgivad ka koolijuhid, kes võtavad koolituse jooksul fookusesse ühe konkreetse teema, kutsuvad asjatundliku ja grupiprotsesse koostöiselt suunava koolitaja ning seni kitsaskohana paistnud teema leiab koolijuhi ning osalejate rõõmuks vajaliku sisendi.

2018. aastal Meistrite Koolilt tellitud pikemate arenguprogrammide lemmikteemad olid kogu kooli lõimitud õppekava (tervet õppeaastat haarav arenguprogramm) ja projektõppe juurutamine (poolaasta pikkune arenguprogramm), samuti kogukonda kaasav koolivõrgu ümberkorraldamine (kestus kaks kuud). Ühe koolisisese koolituspäeva jooksul:

 • täiendasime ja täpsustasime mitme kooli uue arengukava jaoks pedagoogilist kontseptsiooni;
 • koostöös valmisid konkreetsete laste individuaalse arengu jälgimise kaardid ja individuaalsed õppekavad;
 • vaatasime üle olemasoleva arenguvestluse korralduse ja eneseanalüüsilehed kõigis klassides;
 • süvenesime õpetaja eneseanalüüsi võimalustesse ja tunnivaatluse seda toetavasse korraldusse;
 • tõhustasime õpetaja enesejuhtimise oskust.

Hea koolijuht ja õpetaja, kui midagi konkreetset ja praktilist on vaja Su koolis paremaks muuta, siis juba veebruari koolivaheajal vahemikus 25.02.-01.03 või e-õppepäeval või mõnel muul sobival ajal võtame selle  teema fookusesse. Kirjuta meiliaadressile marika@meistritekool.ee või helista 512 4183.

Piltidel on näha hetki Põlva Kooli koolituspäevalt, pildistas Arvo Sarapuu.

Postitatud Uudised

Teadliku Muutuse Kunsti kursus 9.-12. klassi noortele Tallinna Vanalinnas

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

9. – 12. klassi noored 31. jaanuar – 28. märts kl 16.00 – 17.30 Annapurna Joogastuudios (Müürivahe 31-1, Tallinna Vanalinn)
Kursuse tasu kokku 90 eur. Tasumine võimalik ühekorraga või kahes osas.
Info ja registreerumine: marika@meistritekool.ee; +372 5124183

Juhendaja Marika Ivandi on Ingvar Villido õpilane, TMK praktik, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliige ja koolitaja, Meistrite Kooli koolitaja-konsultant ning sel õppeaastal alustanud Lilleoru Põhikooli direktor.

PS! Võtke julgesti juhendajaga ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

 

Postitatud Avatud koolitused

Teadliku Muutuse Kunsti kursus 9.-12. klassi noortele Tartus

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

9. – 12. klassi noored 27. jaanuar – 31. märts kl 10.30 – 12.00 Sansaara Stuudios (Turu 45b, Tartu)
Kursuse tasu kokku 90 eur. Tasumine võimalik ühekorraga või kahes osas.
Info ja registreerumine: marika@meistritekool.ee; +372 5124183

Juhendaja Marika Ivandi on Ingvar Villido õpilane, TMK praktik, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliige ja koolitaja, Meistrite Kooli koolitaja-konsultant ning sel õppeaastal alustanud Lilleoru Põhikooli direktor.

PS! Võtke julgesti juhendajaga ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

Postitatud Avatud koolitused

Teadliku Muutuse Kunsti kursus 9.-12. klassi noortele Lilleoru Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Harjumaa)

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

9. – 12. klassi noored 20. jaanuar – 24. märts kl 15.00 – 16.30 Lilleoru Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Harjumaa, Balti jaamast väljub buss nr 138 kell 14:10 ja jõuab Ellaku peatusesse 14:51, kuhu saab ette teatamise korral vastu tulla, tagasi tulles väljub buss kell 17:23 ja jõuab Balti jaama 18:03)
Kursuse tasu kokku € 90. Tasumine võimalik ühekorraga või kahes osas.
Info ja registreerumine: marika@meistritekool.ee; +372 5124183

Juhendaja Marika Ivandi on Ingvar Villido õpilane, TMK praktik, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliige ja koolitaja, Meistrite Kooli koolitaja-konsultant ning sel õppeaastal alustanud Lilleoru Põhikooli direktor.

PS! Võtke julgesti juhendajaga ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

 

Postitatud Avatud koolitused