Sisekoolitused 2017

Hooajal 2016/2017 on kõige suuremat huvi tuntud allolevate teemade vastu. Kui on vajadus mõne teise teema käsitlemise järele, siis võite samuti julgesti pöörduda. Koolituspäev kujuneb koostöös tellijaga.

Lasteaia, kooli, kohaliku omavalitsuse või ettevõtte esindajaga arutatakse läbi koolituseks sobivaim aeg ja ruum. Meeldivat ja sisukat koostööd!

1.T EADLIK RAHUNEMINE JA KESKENDUMINE (lastele, noortele, igas eas ja tegevusalal täiskasvanutele)

1) kahepäevane orienteeruvalt 16 osalejale ja/või

2) kaheksa nädala jooksul näiteks reedeti või laupäeviti (8 x 1,5-2 tundi) 2-3 grupile ühest organisatsioonist või ettevõttest (võimalikud ajad 10:00  – 12:00, 12:00 – 14:00, 14:00 – 16:00), eriti soovitatav näiteks kahele erineva vanusega lastegrupile ja nende vanematele

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • automaatsetest tegevustest ärkamine
 • kehaga parema kontakti leidmine
 • emotsioonide ja mõtetega suhestumine
 • suhestumine enda ja teistega
 • oma elus tasakaalu saavutamine
 • täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast igapäevaelus

Igas vanuses osaleja:

 • mõistab rahunemise ja keskendumisvõime treenimise olulisust ning võimalusi, sest need aitavad hoida fookust ning parandada sooritusvõimet nii õppetöös, tööülesandeid täites kui hobisid harrastades (muusika, sport jne)
 • kogeb rahunemist ja keskendumist toetavaid harjutusi ja kujundab nende abil heatahtlikku ning hoolivat hoiakut, et leida loovaid lahendusi ja ennetada konflikte
 • hindab ja analüüsib kogetud harjutuste mõju oma enesetundele, rahutusest ja ärevusest välja tulemisel ning oma meeleolu reguleerima õppimisel, et pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega paremini toime tulla
 • koostab oma ellu suurema tasakaalu loomise tegevuskava
 1. VÄÄRTUSED MEIS JA MEIE ÜMBER (nii lasteaia- kui kooliõpetajatele, ka teiste elualade esindajatele)

 Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • väärtusarenduse põhimõisted
 • meie väärtuste põlvnemine
 • väärtuskasvatuse olulisus lasteaias ja koolis
 • isiklikud väärtused ja organisatsioonis kokkulepitud põhiväärtused
 • väärtusarenduse võimalusi lasteaias ja koolis

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti väärtusarenduse põhimõisted
 • hindab enda kui õpetaja hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • kogeb mõnda väärtusarenduse meetodi, kirjeldab teisi meetodeid ning töövõtteid
 • koostab koostöös teiste koolitusel osalejatega kogu lasteaia/kooli väärtuskasvatuse ja/või iseloomukasvatusega põhjalikumaks tegelemiseks esialgse tegevuskava (teisel päeval)
 1. KLASSIJUHATAJA KUI OMA KLASSI ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI JUHT (toetub SA Innove koostöös valminud klassijuhataja tugimaterjalile, kooliõpetajatele)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • klassijuhataja roll oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhina
 • klassijuhataja tööülesanded
 • koostöö ülesehitamine ja hoidmine kõigi osapooltega (õpilased, nende vanemad, klassi aineõpetajad)
 • õnnestumised arenguvestlustel ja tekkinud küsimused

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti klassijuhataja kui oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhi olemuse ja tööülesanded
 • hindab enda hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • hindab ja analüüsib õpilaste arengut toetava keskkonna loomise, koostöö ülesehitamise ja hoidmise, oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise võimalusi
 1. ÜLDÕPETUS JA AINETEVAHELINE LÕIMING (kooliõpetajatele, soovitavalt vähemalt 4-6 korda õppeaasta jooksul, et lõimida kogu kooli õppekava)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • ainetevahelise lõimingu erinevad võimalused
 • õppekava lõimimist soodustavad ja takistavad tegurid
 • kooli eripärast tulenevad kokkulepped
 • riikliku õppekava alusel konkreetse klassi või klasside temaatiliste tervikute leidmine (üldteema + ühine kulmineeruv tegevus)
 • konkreetse klassi või klasside õppeainete ühisosa leidmine (mõisted, teemad, probleem + ajaline jaotus)

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • hindab ja analüüsib üldõpetuse ning ainetevahelise lõimingu võimalusi ja selleks vajalikke tingimusi
 • analüüsib erinevaid lõimingutsentreid, õppeainete ühisosi, ühiseid võimalikke kulmineeruvaid tegevusi ühe klassi või kooliastme ulatuses
 1. SÜSTEEMNE SISEHINDAMINE (lasteaedade ja koolide sisehindamise meeskonnale, soovitavalt vähemalt kaks päeva)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • sisehindamise olemus ja põhimõisted
 • süsteemse sisehindamise ülesehitamine
 • mõõdetavad andmed ja nende järjepidev kogumine
 • analüüsi olemus ja koostamine

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti sisehindamise olemuse ja põhimõisted, analüüsi olemuse
 • hindab ja analüüsib süsteemse sisehindamise ülesehitamise võimalusi
 • analüüsib erinevaid andmete kogumise viise ja nende mõõdetavust

Üldjuhul viib koolitusi läbi Meistrite Kooli 7. taseme täiskasvanute koolitaja-konsultant Marika Ivandi ja/või koostööpartner. CV leiate siit.

Ühepäevase sisekoolituse hinnaks on kujunenud 500€, suuremate gruppide korral lepitakse hind kokku. Meistrite Kool võib olla heaks koostööpartneriks Sihtasutuselt Innove koolimeeskonnale koolituseks toetuse taotlemisel ja kogu koostöise koolitusprotsessi ülesehitamisel. Võta ühendust ja räägime mõlemapoolsed ootused läbi!

Küsi lisa: marika@meistritekool.ee, 512 4183 | www.meistritekool.ee

Täpsem teave meiliaadressil marika@meistritekool.ee või telefonil 512 4183.

 

Meeldivat ja sisukat koostööd!

Marika Ivandi

Meistrite Kool OÜ koolitaja-konsultant

 

Postitatud Uudised

Meistrite Kooli jõulusoov

Postitatud Uudised

Tervem ja rahuldust pakkuvam elu on treenitav

mindfulness-blog-imageSama pealkirja all ilmus Äripäeva 26.09.2016 Juhtimise erilehes Meistrite Kooli koolitaja Marika Ivandi kirjutatud arvamus psühholoogia ja psühhiaatria professori ning ühtlasi aastaid igahommikuselt mediteeriva Richard J. Davidsoni põneva raamatu „Aju emotsionaalne elu“ kohta.

Richard J. Davidson on Madisonis asuva Wisconsini ülikooli psühholoogia ja psühhiaatria professor ning sama ülikooli juures tegutseva Terve meele uurimise keskuse juht. Ta mediteerib juba aastaid igal hommikul 45 minutit ehk teadvustab täiel määral hetkel teadvuses valdavat objekti, olgu selleks objektiks mõni kehatunnetus, emotsioon, mõte või väline stiimul, kuid ta ei lase sellel teadvust üle võtta.

Tänu Tiibeti budismi juhi dalai-laama huvile neuroteaduse vastu, õnnestus tal uurida kogenud mediteerijaid, kes on veetnud üle 10 000 tunni vaimset vaimutreeningut tehes, ning eristada nende ajus püsivaid muutusi. J. Davidson on pühendanud end sellele, et lääne teaduse vahendeid kasutades valgustada ja uurida neid vaimse treeningu nähtusi ja meetodeid, mis on olnud budistliku õpetuse keskne osa juba 25 000 aastat.

Raamatut „Aju emotsionaalne elu“ kirjutades oli Richard J. Davidsoni eesmärk range teaduslikkusega näidata, et emotsioonid pole neuroloogilisest aspektist kaugeltki mingi tühine pealispind, milleks peavooluteadus neid omal ajal pidas, vaid et emotsioonid on ajutegevuses ja mõistuse elus kesksel kohal. Richard J. Davidson on afektiivse neuroteaduse alal teinud 35 aastat uurimistööd ning jõudnud selle tulemusel sadade avastusteni.

Psühholoogia on viimasel ajal väga innukalt kõiksuguseid klassifikatsiooniskeeme vorpinud, väites, et on olemas neli temperamenditüüpi, viis isiksuseomadust ja teab kui palju iseloomutüüpe. Need skeemid ei põhine ajumehhanismide adekvaatsel analüüsil. Kõik, millel on pistmist inimeste käitumise, tunnete ja mõtteviisidega, tuleneb ajust, seega peaks ka iga pädev klassifikatsiooniskeem põhinema ajul. Richard J. Davidson töötas paljude rangete katsete tulemusena välja emotsionaalse stiili kuus mõõdet: säilenõtkus – kui aeglaselt või kiiresti tagasilöökidest toibutakse, hoiak – kui kaua ollakse võimelised säilitama positiivset emotsiooni, sotsiaalne vaist – kui varmas ollakse ümbritsevatelt inimestelt sotsiaalseid signaale vastu võtma, eneseteadlikkus – kui hästi tunnetatakse emotsioone peegeldavaid kehalisi aistinguid, kontekstitundlikkus – kui hästi suudetakse reguleerida oma emotsionaalseid vastuseid, arvestades parasjagu toimivat konteksti, tähelepanelikkus – kui terav ja selge on fookus. Kui olete näiteks oma armsa teisepoolega hommikul tülitsenud, võite kogu ülejäänud päeva ärritunud olla. Te ei pruugi taibata, et põhjus, miks te olete nipsakas, torisev ja jäme, peitub selles, et te pole taastanud oma emotsionaalset tasakaalu – see viitab aeglase taastuja stiilile.  

Raamatus kirjeldatud emotsionaalse stiili kuus mõõdet annavad ülevaate lähtepunktist ehk tänasest seisust. Iga otsus muuta oma lähtepunkti ükskõik millise mõõtme osas peaks põhinema läbikaalutud enesevaatlusel. Tasub päriselt mõelda, kas praegune lähtepunkt takistab teid olemast see, kes te tahate olla, ja elamast elu, mille poole püüdlete. Kui olete oma emotsionaalsest stiilist teadlik, saate kohandada oma elu nii, nagu teile sobib. Arvamuse kirjutanud Marika Ivandi joonistas raamatu abil oma emotsionaalse stiili diagrammi ja rakendab nii raamatus toodud harjutusi kui teadliku rahunemise ning keskendumise koolitusel õpitavaid harjutusi oma säilenõtkuse ja kontekstitundlikkuse mõõte tugevdamiseks, et oma tervist ja suhteid paremaks muuta.  Oma emotsionaalsest stiilist teadlik olemine aitab leida ka sobivaima ameti.  Mõnikord on mõistlik lähtepunkti muuta, kuid võib muuta ka oma maailma – vahetut keskkonda ja eluviisi – nii, et see sobiks teie emotsionaalse stiiliga paremini.

Enesevaatluse, tervema ja rahuldust pakkuvama elu poole püüdlemise teekonnal toetavad teid Väikeses Päikeses 26. oktoobri õhtul algav teadliku rahunemise ja keskendumise kursus ning Lahmuse mõisakoolis 11.-13. novembrini kestev eneseväestamise sügisseminar. Ka Vaikuseminutite kursustel aadressil www.vaikuseminutid.ee on mõistlik silma peal hoida. Vaikuseminutite tasuta tutvustustund toimub 12. oktoobril algusega 16:30 Tallinna Kesklinna Põhikoolis (Pärnu mnt 11).  

Postitatud Uudised

Koostöö Väikese Päikesega

Väikese Päikese Kesklinna lasteklubi (Tuukri 11, Tallinna Ülikooli taga) eestvedajatega on kokku lepitud, et alates 26.10.2016 toimub kaheksal kolmapäeval vahemikus 19:00 – 21:00 kõigile lastevanematele ja teistele huvilistele kursus „Teadlik rahunemine ja keskendumine“. Et teadlikumalt rahuneda ja koondada tähelepanu enne olulist ettekannet, koosolekut, eksamit, võistlust või nende ajal ja järel, väsimuse korral lühikese aja jooksul välja puhata, enda ellu meelerahu ja heaolu lisada.

Üks ema oli juba mõnda aega oma 5-aastase tütrega hingamise harjutust teinud. Ühel päeval, kui ema seisis trepil, märkas ta kaugemal aias tütart, kes ärevalt kätega vehkis. Ema sai aru, et tütar püüab mesilast eemale peletada ja on juba üsna ähmi täis. Ta hõikas tütrele: „Hinga!“ Tütar hakkas hingamise harjutust tegema. Nii tüdruk kui mesilane rahunesid. Siin loos vajas tüdruk veel harjutuse meelde tuletamist. Eesmärgiks võiks olla, et nii emal kui tütrel on just siis, kui on vaja, sobiv harjutus nagu taskust võtta.

Kursuse kaheksa kohtumise jooksul treenime oma rahunemise ja keskendumise oskust. Vaimne treening võib muuta ajuaktiivsuse mustreid nii, et tugevnevad empaatia, kaastunne, optimism ja heaolutunne, väheneb pingeseisundist tulenev sagedane meeleolu langus, väsimus, unetus või unisus, ärevus. Lisaks leiad asjakohast lugemist Meistrite Kooli veebilehe artiklitest „Sisemine kriitik“ ning „Teadlik rahunemine ja keskendumine“.

Rahunemist ja keskendumist toetavat kursust viib läbi pikaaegne õpetaja ja 7. taseme täiskasvanute koolitaja Marika Ivandi: „Uurin ja praktiseerin juba mõnda aega intuitiivpedagoogika keskendumis- ning kohaloluharjutusi, mis on põhiliselt seotud liikumise ja mänguga. Viimastel aastatel olen täiendanud end meelerahu ja tähelepanu (Vaikuseminutite) ning paarisuhte koolitajaks. Minu teekonda toetavad joogaliku teadliku muutuse kunsti teadmised, krija hatha jooga tunnid (“kriya” tähendab “täieliku teadvelolekuga tehtud tegu”) ja Gaia Akadeemia 21. sajandi terviklikku eluviisi käsitlevad õpingud, elan võimalikult palju iseenda ja loodusega kooskõlas. Minu ülesanne on aidata osalejatel jõuda selleni, kes nad sügaval sisimas juba nagunii on ja mida ehk juba teavad, et tuua neis esile see sisemine sügavus, mis toob rahulolu.“

Parim aeg kursusele registreerumiseks on hiljemalt 19.10.2016 meiliaadressi marika@meistritekool.ee kaudu, lisainfot saab numbril 5124183.

Kursusetasu 180€ sisaldab kaheksat kohtumist. Kursusetasu palume kanda Meistrite Kool OÜ kontole EE947700771000831896 hiljemalt 19.10.2016, selgitusse  märkige „Teadlik rahunemine ja keskendumine, 26.10.2016“. Grupi suurus on soovitavalt 12 osalejat.

 

 

Postitatud Uudised

Eneseväestamise sügisseminar – 11.-13. november 2016

Seminarile registreerimisele tasub mõelda siis,

 • kui oled tujutu;
 • kui oled tihti väsinud;
 • kui tunned end õnnetuna;
 • kui oled stressis või närviline;
 • kui kurnatus mõjutab Su elukvaliteeti .

Kui me ei leia rahu iseendas, siis pole mõtet seda ka mujalt otsida (Francois de La Rochefoucauld).

Eneseväestamise sügisseminari eesmärk on suurendada teadlikkust ja oskust iseendas rahulolu luua, praktiseerida enda sisemise väe turgutamise viise ning oma seisundite haldamist.

Pingeseisundis esineb sagedasti meeleolu langust, väsimust, unetust või unisust, ärevust. Pikaajaline pingeseisund ehk stress mõjub organismile hävitavalt, ta laastab eneseusku ja tekitab hirmu. Kui stressirohkele pingutusele ei järgne puhkust ja stressiseisund kestab kaua, võib see vallandada depressiooni.

Eneseväestamise sügisseminaril õpitav aitab Sind, kui oled kogenud pingeseisundit ja pole veel leidnud sobivaid viise, mis aitavad pingeseisundist lõdvestuda, puhata, välja tulla või tahad oma praktilisi oskusi täiendada. Seminar sobib hästi ka pingeseisundi ennetamisest huvitatud osalejale, kes tajub nii isiklikus kui tööalases elus tujutust, kurnatust, närvilisust.

Eneseväestamise sügisseminar leiab aset Lahmuse mõisakoolis (Lahmuse küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa). PS. Kui Sul on võimalus tulla oma autoga ja saad kedagi kaasa võtta, siis anna palun teada!

Majutume 2-3-kohalistes tubades. Soovitav on kaasa võtta joogamatt, väike padi ja pleed ning vahetusjalanõud.

Toetame meis toimuvaid protsesse tervisliku taimetoiduga. Kui kellelgi on erimenüü, siis andke sellest kindlasti eelnevalt teada.

Reede – hoitud ringi loomine + tänulikkuse imeline vägi

18:00 kohale jõudmine, endale sobiva pesa sisseseadmine

19:00 õhtune kehakinnitus

20:00 hoitud ühise ringi loomine, tänulikkuse praktika

Päeva lõpetavad vabastav tants ja ühine muusikaloome (kumbki ei eelda eelnevat oskust).

Laupäev – väeseisundi loomine + kooskõla iseenda ja teistega

08:00 väeseisundi loomine looduses – ärgates on meie ees justkui valge leht, meil on valik, me ise otsustame, mida hakkame tänasesse päeva maalima

09:00 hommikune amps

10:00 minu võimalused oma elukvaliteeti tõsta (nii kogemuslik kui teaduslik aspekt), rahunemis-, keskendumis- ja kohalolupraktikad

13:00 lõunapala, Lahmuse mõisa ümbruse nautimise võimalus

15:00 suhestumine iseenda ja teistega, hoitud ringi jutud (igaüks avab ennast just nii palju, kui ta selleks valmis on), lõdvestumispraktika

19:00 õhtune kehakinnitus

Päeva võtavad kokku helirännak ja muusikaline ühisloome.

Pühapäev – minu hindamatu elu

08:00 väeseisundi loomine looduses

09:00 hommikune amps

10:00 tasakaal minu igapäevaelus, seminari jooksul valminud viljade kokkukogumine, sisemised otsused, heasoovlikkuse praktika

13:00 lõunapala, koduteele asumine

Eneseväestamise sügisseminari  tasu on 170 eurot (tasudes ettemaksu enne 01.11.2016), 190 eurot (tasudes ettemaksu peale 01.11.2016). Palume tasuda ettemaksu 90 eurot hiljemalt 01.11.2016 Meistrite Kool OÜ kontole EE947700771000831896, selgitusse palume märkida „Eneseväestamise sügisseminar ja toimumise kuupäev“. Ettemaksu osaleja plaanide muutumise tõttu ei tagastata. Ülejäänud osalustasu saab maksta kohapeal. Hind sisaldab kolme päeva programmi ja majutust koos hommiku-, lõuna- ning õhtusöögiga. Osalejate arv on piiratud. Registreerimine ja info: marika@meistritekool.ee.

Eneseväestamise sügisseminarile ootab Sind 7. taseme täiskasvanute koolitaja Marika Ivandi: „Uurin ja praktiseerin juba mõnda aega intuitiivpedagoogika keskendumis- ning kohaloluharjutusi, mis on põhiliselt seotud liikumise ja mänguga. Viimastel aastatel olen täiendanud end meelerahu ja tähelepanu (Vaikuseminutite) ning paarisuhte koolitajaks. Minu teekonda toetavad joogaliku teadliku muutuse kunsti teadmised, krija hatha jooga tunnid (“kriya” tähendab “täieliku teadvelolekuga tehtud tegu”) ja Gaia Akadeemia 21. sajandi terviklikku eluviisi käsitlevad õpingud, elan võimalikult palju iseenda ja loodusega kooskõlas. Minu ülesanne on aidata osalejatel jõuda selleni, kes nad sügaval sisimas juba nagunii on ja mida ehk juba teavad, et tuua neis esile see sisemine sügavus, mis toob rahulolu.“

Eneseväestamise suveseminaril osalenud Kadri kirjutas tagasisides: „Tänan Sind südamest selle seminari eest. See oli rahutoov, tasakaalustav nädalavahetus. Endasse vaatamise aeg. Ma sain seminarilt rohkem kui ootasin. Mõni mõttepusa keris ennast lahti ilma sundimata ja mulle ootamatul moel.“

 

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Teadlik rahunemine ja keskendumine

Twitter-AttentionAastaid arvasid teadlased, et mõned inimesed sünnivad õnnelikeks ja teised mitte. Hiljutised teadussaavutused demonstreerivad, kuidas õnne, empaatia, kaastunde ja muude positiivsete emotsioonidega seotud ajupiirkonnad muutuvad rahunemist ja keskendumist toetavaid praktikaid tehes tugevamaks, aktiivsemaks, ärksamaks. Ajuskaneerimise abil saame vaadata, kuidas rahulolematus, närvilisus ja stress hakkavad hajuma ja nende asemele jääb sügav värskustunne. Enda ja teiste suhtes empaatia ja tõelise mõistmise, armastuse ja hoolivuse tundmisel on tohutu mõju tervisele ja heaolule (ärksuse juhtiv teadlane maailmas Mark Williams, ajakirjanik Danny Penman „Ärksus: tee rahuni pöörases maailmas“). Me ise saame oma sisemise rahu ja heaolu huvides väga palju ära teha. Rohkem teavet on siin ja siin.

Ärksus ehk täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast on elukvaliteet, mille olulisuse mõistmine ja milleni jõudmine ei sünni paraku möödaminnes. See ei ole ka lihtsalt hea juhtmõte: “Aga muidugi, osalen rohkem oma elus ja kritiseerin vähem ning kõik läheb paremaks. Miks ma varem selle peale ei tulnud?” Sellised mõtted on parimal juhul vaid ajutised ega kinnistu peaaegu kunagi. Kuigi teadlikult elamine ja vähem kriitilisust kõige muu suhtes on tõepoolest väga hea plaan, ei ole võimalik pelga ideega kaugele jõuda. Et ärksusest ehk täielikust tähelepanust ja teadlikkusest ümbritsevast oleks tõeliselt abi, on vaja täielikku pühendumust. See on eluviis, mitte vaid hea juhtmõte või kaval tehnika, mis toetudes teaduslikele uuringutele, avaldab tugevat mõju inimese tervisele, heaolule ja õnnele (ärksuse juhtiv teadlane maailmas Mark Williams, ajakirjanik Danny Penman „Ärksus: tee rahuni pöörases maailmas“).

Eckhart Tolle kirjutab raamatus „Siin ja praegu: kohaloleku jõud“: „Kas sulle ei meeldi see, mida sa teed? Sinu töö või miski, mida sa oled nõustunud tegema, aga osa sinust tõrgub selle vastu? Kas sa kannad mõne lähedase vastu vimma? Kas sa näed, et sellest tekkiv energia on nii kahjulik, et see mürgitab nii sind kui ka teisi sinu ümber? Vaata tähelepanelikult enda sisse! Näed sa seal kasvõi kõige pisemat vastumeelsuse ja vastuhakukübet? Kui jah, siis jälgi seda nii mõistuslikul kui ka emotsionaalsel tasandil! Missugused mõtted sul tekivad? Missugune on see emotsioon, millega su keha neile mõtetele reageerib? Tunneta seda! On see meeldiv või ebameeldiv? Kas see on energia, mida sa tahad enda sees näha? Oluline on, et sa avaldad vastupanu sellele, mis on. Sa muudad praeguse hetke oma vaenlaseks. Sa oled õnnetu. Kui siin ja praegu on sinu jaoks väljakannatamatu ja see teeb sind õnnetuks, on sul kolm arukat võimalust: eemaldu situatsioonist, muuda seda või lepi sellega! Kui sa tahad oma elu eest vastutuse enda kanda võtta, pead sa valima ühe neist kolmest variandist ja sa pead seda tegema kohe. Ja siis pead leppima tagajärgedega, ilma negatiivsuseta. Hoia oma sisemine ruum puhas!“ Teadlaste väitel on ainult meil endil see imeline võimalus – muuta oma elu tundmatuseni.

Meelerahu ja tähelepanu koolitaja Marika Ivandi toetab lapsi, noori ja täiskasvanuid teadliku rahunemise ja keskendumiseni jõudmisel ning oma elukvaliteedi tõstmisel järgmisel viisil:

 1. Kahepäevane (või õhtu, päev ja kuni pärastlõunani) seminar „Teadlik rahunemine ja keskendumine“; seminariga kaasnevad isiklikud praktikad veel 7 nädalat peale seminari; soovitavalt toimuvad peale 8. nädalat isiklikku praktiseerimist 1-2 jätkuseminari päeva; osalejate arv võiks jääda vahemikku 12-16.
 2. Kaheksa nädala jooksul 1,5-2 tundi koolitust (näiteks alates septembrist reedeti või laupäeviti ühe organisatsiooni 1. grupp 10:00-11:30, 2. grupp 12:00 – 13:30, 3. grupp 14:00 – 15:30, grupis korraga kuni 16 osalejat) + vahepealne isiklik praktiseerimine meilile saadetava juhendi abil.
 3. Järjepidev tugi aastas ca 4 korda toimuvate seminaride näol, soodsam registreerumine 26.-28.08.2016 toimuvale eneseväestamise suveseminarile hiljemalt 15.08.2016, olete väga oodatud.
 4. Individuaalne töö nii laste, noorte kui täiskasvanutega vastavalt kokku lepitud ajakavale.

Teemad, mida käsitletakse:

1)      Autopiloodist (tegevuste, liigutuste automaatsusest) ärkamine;

2)      Kehaga parema kontakti leidmine;

3)      Igapäevane teadlikkus ümbritsevast;

4)      Emotsioonide ja mõtetega suhestumine;

5)      Suhestumine enda ja teistega;

6)      Elus tasakaalu saavutamine;

7)      Ärksus (täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast) igapäevaelus.

Juulis toimunud eneseväestamise suveseminaril osalenud Kadri kirjutas tagasisides: „Tänan Sind südamest selle seminari eest. See oli rahutoov, tasakaalustav nädalavahetus. Endasse vaatamise aeg. Ma sain seminarilt rohkem kui ootasin. Mõni mõttepusa keris ennast lahti ilma sundimata ja mulle ootamatul moel.“

Mais lõppenud kahepäevase koolituse tagasisidet lugedes selgus, et kolm osalejat olid koolitaja Marika Ivandi tööga pigem rahul ja kõik ülejäänud täiesti rahul, paljud tänasid südamest.

Teadlikule rahunemisele ja keskendumisele pühendatud kaheksanädalasel (8×1,5 tundi, aprill-mai 2016) praktilisel kursusel osalenud 4. klassi Sander tõi viimasel kohtumisel välja oma ema öeldu, et Sander on rahulikum. 6. klassi Robert lisas, et tal on lihtsam ennast kellegi mõttetust jutust välja lülitada. 1. klassi Uku ema aga tõi välja, et ta märkab enam ja taipamisi on rohkem.

Tellimused organisatsiooni esindaja poolt ja lisateave: marika@meistritekool.ee, 5124183.

Postitatud Uudised

Sisekoolitused 2016

Lasteaia, kooli, mõne muu organisatsiooni, kohaliku omavalitsuse või ettevõtte esindajaga lepime koolituseks sobiva aja ja ruumid kokku.

1.T EADLIK RAHUNEMINE JA KESKENDUMINE (lastele, noortele, igas eas ja tegevusalal täiskasvanutele)

1) kahepäevane orienteeruvalt 16 osalejale ja/või

2) kaheksa nädala jooksul näiteks reedeti või laupäeviti (8 x 1,5-2 tundi) 2-3 grupile ühest organisatsioonist või ettevõttest (võimalikud ajad 10:00  – 12:00, 12:00 – 14:00, 14:00 – 16:00)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • automaatsetest tegevustest ärkamine
 • kehaga parema kontakti leidmine
 • emotsioonide ja mõtetega suhestumine
 • suhestumine enda ja teistega
 • oma elus tasakaalu saavutamine
 • täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast igapäevaelus

Igas vanuses osaleja:

 • mõistab rahunemise ja keskendumisvõime treenimise olulisust ning võimalusi, sest need aitavad hoida fookust ning parandada sooritusvõimet nii õppetöös, tööülesandeid täites kui hobisid harrastades (muusika, sport jne)
 • kogeb rahunemist ja keskendumist toetavaid harjutusi ja kujundab nende abil heatahtlikku ning hoolivat hoiakut, et leida loovaid lahendusi ja ennetada konflikte
 • hindab ja analüüsib kogetud harjutuste mõju oma enesetundele, rahutusest ja ärevusest välja tulemisel ning oma meeleolu reguleerima õppimisel, et pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega paremini toime tulla
 • koostab oma ellu suurema tasakaalu loomise tegevuskava
 1. INTUITIIVPEDAGOOGIKA KESKENDUMIS- JA KOHALOLUHARJUTUSED NING MÄNGUD (kahepäevane, orienteeruvalt 16 lasteaia või kooli õpetajale, ka teiste elualade esindajatele)

 Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • automaatsetest tegevustest ärkamine
 • kehaga parema kontakti leidmine
 • rahunemise ja  keskendumisvõime treenimine
 • suhestumine enda ja teistega
 • täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast

Kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõistab rahunemise ja keskendumisvõime olulisust ning võimalusi, sest need aitavad hoida fookust ning parandada sooritusvõimet nii õppetöös, tööülesandeid täites kui hobisid harrastades (muusika, sport jne)
 • kogeb rahunemist, keskendumist ja kohalolu toetavaid harjutusi, sh liikumisharjutusi, mänge, kujundab nende abil heatahtlikku ning hoolivat hoiakut, et leida loovaid lahendusi ja ennetada konflikte
 • hindab ja analüüsib kogetud harjutuste ning mängude mõju oma enesetundele, rahutusest ja ärevusest välja tulemisel ning oma meeleolu reguleerima õppimisel, et pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega paremini toime tulla
 1. TUNNI RÜTM JA KESKENDUMINE (ühepäevane, orienteeruvalt 16 lasteaia või kooli õpetajale)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast
 • keskendumisvõime treenimine
 • õppija keskendumisvõimet toetav õppetunni rütm
 • suhestumine enda ja teistega

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõistab keskendumisvõimet toetava õppetunni rütmi, rahunemise ja keskendumisvõime treenimise olulisust ning võimalusi, sest need aitavad hoida fookust ning parandada sooritusvõimet nii õppetöös, tööülesandeid täites kui hobisid harrastades (muusika, sport jne)
 • kogeb rahunemist ja keskendumist toetavaid harjutusi ja kujundab nende abil heatahtlikku ning hoolivat hoiakut, et leida loovaid lahendusi ja ennetada konflikte
 • hindab ja analüüsib kogetud harjutuste mõju oma enesetundele, rahutusest ja ärevusest välja tulemisel ning oma meeleolu reguleerima õppimisel, et pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega paremini toime tulla
 1. VÄÄRTUSED MEIS JA MEIE ÜMBER (nii lasteaia- kui kooliõpetajatele, ka teiste elualade esindajatele)

 Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • väärtusarenduse põhimõisted
 • meie väärtuste põlvnemine
 • väärtuskasvatuse olulisus lasteaias ja koolis
 • isiklikud väärtused ja organisatsioonis kokkulepitud põhiväärtused
 • väärtusarenduse võimalusi lasteaias ja koolis

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti väärtusarenduse põhimõisted
 • hindab enda kui õpetaja hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • kogeb mõnda väärtusarenduse meetodi, kirjeldab teisi meetodeid ning töövõtteid
 • koostab koostöös teiste koolitusel osalejatega kogu lasteaia/kooli väärtuskasvatuse ja/või iseloomukasvatusega põhjalikumaks tegelemiseks esialgse tegevuskava (teisel päeval)
 1. KLASSIJUHATAJA KUI OMA KLASSI ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI JUHT (toetub SA Innove koostöös valminud klassijuhataja tugimaterjalile, kooliõpetajatele)

 Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • klassijuhataja roll oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhina
 • klassijuhataja tööülesanded
 • koostöö ülesehitamine ja hoidmine kõigi osapooltega (õpilased, nende vanemad, klassi aineõpetajad)
 • õnnestumised arenguvestlustel ja tekkinud küsimused

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti klassijuhataja kui oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhi olemuse ja tööülesanded
 • hindab enda hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • hindab ja analüüsib õpilaste arengut toetava keskkonna loomise,  koostöö ülesehitamise ja hoidmise, oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise võimalusi
 1. ÜLDÕPETUS JA AINETEVAHELINE LÕIMING (kooliõpetajatele, soovitavalt vähemalt 4-6 korda  õppeaasta jooksul, et lõimida kogu kooli õppekava)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • ainetevahelise lõimingu erinevad võimalused
 • õppekava lõimimist soodustavad ja takistavad tegurid
 • kooli eripärast tulenevad kokkulepped
 • riikliku õppekava alusel konkreetse klassi või klasside temaatiliste tervikute leidmine (üldteema + ühine kulmineeruv tegevus)
 • konkreetse klassi või klasside õppeainete ühisosa leidmine (mõisted, teemad, probleem + ajaline jaotus)

 Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • hindab ja analüüsib üldõpetuse ning ainetevahelise lõimingu võimalusi ja selleks vajalikke tingimusi
 • analüüsib erinevaid lõimingutsentreid, õppeainete ühisosi, ühiseid võimalikke kulmineeruvaid tegevusi ühe klassi või kooliastme ulatuses

Koolitusi viib üldjuhul läbi pikaaegne õpetaja ja õppejuht, Meistrite Kooli 7. taseme täiskasvanute koolitaja-konsultant, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja-nõustaja, SA Väärtustades Elu paarisuhte koolitaja ja Vaikuseminutite koolitaja Marika Ivandi ja/või koostööpartner. CV leiate siit.

Ühepäevase sisekoolituse hind on tavaliselt 500€, augustis ja septembris 2016 kehtib soodushind 450€ + transpordikulu, suuremate gruppide korral lepitakse hind kokku.

Küsi lisa: 512 4183 | marika@meistritekool.ee | www.meistritekool.ee

Täpsem teave www.meistritekool.ee, meiliaadressil marika@meistritekool.ee või telefonil 512 4183.

Postitatud Uudised

Kas lõimitud õppekava on teostatav eesmärk või kättesaamatu ideaal?

Lõimingu kõige laiem tähendus on omavahel sobivatest osadest õppijate jaoks terviku moodustamine. Üldistavalt võib veel öelda, et õppekava lõimingu käsitlustes rõhutatakse vajadust siduda tervikuks eraldiseisvad ainepõhiselt õpetatavad teadmised ja oskused ning aidata neid õpilastel mõtestada, asetades need reaalse elu konteksti (Juta Jaani).

Õppekava lõimimise protsessis kerkib mitmeid küsimusi esile. Kas ikka kõiki teemasid ja kogu aeg on vaja lõimida? Millised on erinevad lõimimise viisid? Kuidas õpetajate omavaheliseks koostööks aega leida? Vastused selguvad arutelu käigus, seniseid kogemusi jagades ja konkreetse kooli õpetajate valmisolekust.

Lõppeva õppeaasta esimeses pooles töötasime ühe kooli õpetajatega välja veerandit lõpetava ja kõiki õpilasi kaasava karjääripäeva. Mõnikord nimetatakse sarnaseid päevi projektipäevadeks. Veerandi viimased päevad kujunevad sageli teistmoodi õppimise päevadeks, sest nii õpilased kui õpetajad vajavad veerandi  lõpus teistsugust õppekorraldust.

Mõne kooli õpetajad on valmis õppeaastas kaks, kolm või neli kuud ainetevahelist lõimingut rakendama, mõnes koolis arutame kogu õppeaasta läbi ja leiame igale kuule üldteema, ühise kulmineeruva tegevuse ning ajastame mõistete, alateemade ja probleemide käsitlemise.

Juunis algas aga koostöö kooliga, mille õpetajad ei seadnudki väga piire ja olid tõepoolest valmis nö kastist välja mõtlema. Kuskil pole öeldud, et lõimida saab ainult ühe klassi piires. Liitklasse õpetavad õpetajad on juba ammust aega kogenud sama teema õppimist mitme klassi õpilastega koos. Seega on mõeldav sama üldteema käsitlemine ka kooliastmeti või mingil muul moel jaotatuna, näiteks huvipõhiselt. Veel rohkem kastist välja mõeldakse näiteks Leiutajate Külakoolis Võrumaal, Islandist pärit meetodi „Asustamine“ kasutajad ja hiljuti meedias tutvustatud Berliini koolis.

Lõimitud õppekava ei saa olla eesmärk omaette, kuid õppijatele nende õppimist toetava keskkonna loomine kõlab juba aruka eesmärgina. Kui õpetajad teevad päriselt koostööd ja aitavad igati õppijas terviku moodustumisele kaasa, siis on loodud õppimist toetav keskkond. Õppekava lõimimine on kõigi osapoolte tahte ja huvi korral igati teostatav.

Postitatud Uudised

17. august 2016 – õppejuht kooskõlas enda ja teistega

Kui me ei leia rahu iseendas, siis pole mõtet seda ka mujalt otsida (Francois de La Rochefoucauld).

Koolituspäeva eesmärk on suurendada teadlikkust ja oskust iseendas rahulolu luua, oma seisundeid juhtida ning praktiseerida enesejõustamise viise, et seeläbi ka teisi pingeseisundis toetada.

Koolitus toimub 17.08.2016 hotelli Oru seminariruumis (Tallinn, Narva mnt 120B), Tallinna Lauluväljaku linnapoolsete väravate lähedal, asukoha kaart on siin.

Tutvu koolituse õppekavaga 17.08.2016 Õppejuht kooskõlas enda ja teistega

Lisainfo: marika@meistritekool.ee, + 372 512 4183

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Tõhus eneseväestamine

beautiful girl enjoying the summer sun outdoors in the park

Tõhusa eneseväestamise all on mõeldud oma peitupugenud sisemise väe ehk elujõu toetavate praktikate abil taas tööle turgutamist, et ärksuse (täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast) kui eluviisi universaalne olemus muutuks meie tavaliseks seisundiks.

Meistrite Kooli aprillikuu uudiskirja artiklis „Sisemine kriitik“ tõdesime toetudes uuringutele, et ei ole tarvis palju kujutlusvõimet eeldamaks, et paari aastakümne jooksul muutuvad rahulolematus, depressioon ja ärevushäired rahulolu ja õnnetunde asemel tavaliseks vaimuseisundiks. Kuid elu on võimalik elada täiel rinnal, selleks vajalik meelerahu peitub sügaval meis kõigis. Ainult meil endil on see imeline võimalus muuta oma elu tundmatuseni. Miks julgetakse nii väita?

Üks ärksuse (kui eluviisi, mis on tuhandeid aastaid vana tegevus, mida nimetatakse sageli budistliku mediteerimise tuumaks, kuigi ärksuse põhiline universaalne olemus on täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast) juhtivaid teadlasi terves maailmas Mark Williams ja ajakirjanik Danny Penman selgitavad oma raamatus „Ärksus: tee rahuni pöörases maailmas“, et aastaid arvati, et meil kõigil on emotsionaalne termostaat, mis määrab, kui õnnelik meie elu on. Eeldati, et mõni meist kaldub olema õnnelik ja teistel on samal ajal tendents viletsusele. Kuigi suured elusündmused nagu armastatud inimese surm või lotovõit võivad tuju märgatavalt muuta, ja seda mõnikord nädalateks või kuudeks, arvati, et pidevalt on olemas mingisugune punkt, kuhu me alati naaseme. See emotsionaalne pidepunkt peitus eelduse järgi meie geenides või kujunes välja lapsepõlves. Ühesõnaga arvati, et mõned inimesed sünnivad õnnelikeks ja teised mitte.

Paari aasta eest purustasid Richard Davidson Wisconsini ülikoolist ja Jon Kabat-Zinn Massachusettsi ülikooli arstiteaduskonnast selle teooria. Nad avastasid, et ärksuse treenimine päästab inimesed selle emotsionaalse pidepunkti gravitatsioonimõjust. Nende töös peitus ebatavaline võimalus, et me võime parandada oma sisemist õnnetunnet.

See avastus põhineb dr Davidsoni tööl, kes registreeris (või mõõtis) inimeste õnnetunnet eri ajuosade elektrilise aktiivsuse järgi ja kasutas selleks sensoreid peanahal või magnetresonantsipõhist ajuskaneeringut. Ta avastas, et kui inimesed on ärritatud, vihased, ärevil või masenduses, hakkab ajukoore parempoolne prefrontaalne piirkond aktiivsemalt tööle kui vasaku ajupoolkera sama piirkond. Kui inimesed on heas tujus, õnnelikud, entusiastlikud ja energiast pakatavad, töötab aktiivsemalt ajukoore prefrontaalse ala vasakpoolne osa. Selle avastuse alusel lõi dr Davidson nn tujunäitaja, mis kajastas ajukoore prefrontaalse piirkonna vasaku ja parema poole elektrilise aktiivsuse suhet. See suhe määrab sinu igapäevased tujud üsna suure täpsusega. Tegu on justkui emotsionaalsele termomeetrile pilgu heitmisega: kui suhtarv nihkub vasakule, oled pigem õnnelik, rahul ja energiline. Seda saab nimetada vastuastumissüsteemiks. Kui suhe liigub paremale, oled suurema tõenäosusega pahur, õnnetu ning vähese energia ja teotahtega. See kujutab vältimissüsteemi.

Davidson ja Kabat-Zinn otsustasid uurimistööd jätkata ja vaadelda ärksuse mõju biotehnikute emotsionaalsetele termostaatidele. Töölistele õpetati kaheksa nädala jooksul ärgast mediteerimist, misjärel juhtus midagi põhjapanevat. Töölised ei muutunud mitte ainult õnnelikumaks ja vähem närviliseks, energilisemaks ja töösse süvenenumaks, vaid ka Davidsoni ajuaktiivsusindeks oli nihkunud vasakule. See vastuastumissüsteem jätkas tööd hämmastaval kombel ka siis, kui katsealustele mängiti aeglast ja masendavat muusikat ja mälestused nende minevikust tegid nad kurvaks. Selle asemel, et võidelda kurbuse vastu või suruda see alla nagu vaenlane, suhtuti nukrusesse kui millessegi, millele võib läheneda, seda uurida ja sellega sõbruneda. Oli selge, et ärksus tõstis katsealuste üldist õnnetunnet (ja vähendas stressitaset) ning see kajastus ka nende aju töös. Tulemused viitavad, et ärksusel on ajule kaugeleulatuv positiivne mõju.

Mark Williams ja Danny Penman kirjutavad, et veel üheks ärksuskursuse positiivseks mõjuks oli biotehnikute immuunsüsteemi märgatav tugevnemine. Teadlased süstisid katsealustele gripivaktsiini ja mõõtsid hiljem nende organismis tekkinud gripivastaste antikehade kontsentratsiooni. Neil töölistel, kelle ajudes oli toimunud kõige suurem nihe vastuastumise poole, avaldus ka kõige suurem immuunsus.

Massachusettsi haigla arst dr Sarah Lazar avastas, et kui inimesed mediteerivad mitu aastat, mõjutavad need positiivsed muutused aju füüsilist struktuuri. Seega on emotsionaalne termostaat põhjalikult paremuse poole reguleeritud. See tähendab, et ajapikku kipud olema pigem õnnelik kui kurb, üha suurema tõenäosusega valitseb sinu peas rahu, mitte viha või agressiivsus, ja oled pigem energiline kui väsinud ja letargias. See muutus ajurakkude ühendustes on kõige selgemini märgatav insula-nimelises ajukooreosas, mille juhtida on paljud omadused, mida peame inimlikkuse tuumaks, sest see osa ajust reguleerib empaatiat reaalsel ja hingestatud moel. Empaatia võimaldab vaadata teise inimese hinge ja mõista nende muret nende enda vaatepunktist. Koos sellega tekib tõeline mõistmine, armastus ja hoolivus. Enda ja teiste suhtes empaatia ja tõelise mõistmise, armastuse ja hoolivuse tundmisel on tohutu mõju tervisele ja heaolule. Mida kauem on inimene mediteerinud, seda kõrgemalt on arenenud tema insula. Kui saaksid sel ajal, kui tunned kellegi suhtes empaatiat, vaadata skanneriga oma aju sisse, näeksid seda ajupiirkonda töökalt sumisemas. Meditatsioon tugevdab vastavat ajupiirkonda, aitab sellel kasvada ja laieneda. Seega on meil võimalik nii mediteerides kui teisi sarnaseid praktikaid tehes enda sisemist õnnetunnet parandada, empaatiavõimet suurendada ja ühtlasi tervem olla. See ei puuduta meid ainult kui eraisikuid, vaid ka juhtidena saame oma töötajate heaolu huvides palju ära teha.

Rocca al Mare kooli karjäärinõustaja ja psühholoog Tiina Saar-Veelmaa kirjutas märtsi alguse Õpetajate Lehe artiklis „Kuidas armastada Z-põlvkonda?“, kuidas tänased noored soovivad piirideta karjääri ehk tööandjaid, kes aitaksid neil nende unistusi ellu viia, ning samal ajal tegelda kõige sellega, mis neid paelub. Nad ei soovi sobituda tööandjaga, kellega väärtushinnangud ei klapi. Ega lasta end sidrunina tühjaks pigistada. Tähelepanu, juhid! Hea juht teeb oma meeskonnaliikmed oma loo peategelasteks ja aitab neil oma unistusi ellu viia. Kui on vaja meeskonnaliikmete sisemist väge turgutada, siis pöörduge Meistrite Kooli poole ja tellige eneseväestamise seminar!

Meistrite Kool on muutmas oma koolituste, seminaride ja arenguprogrammide kontseptsiooni veelgi inimkesksemaks ja pühendub aina enam inimese sisemise väe ja elujõu turgutamise ning taastamise toetamisele. 2016. aasta suveseminarid on just tõhusa eneseväestamise teemalised.          

Postitatud Uudised