Õppejuht kui muutunud õpikäsitluse rakendumise võtmeisik – 19.08.2019

Meistrite Kool kutsub nii alustavaid kui juba kogemustega õppejuhte (õppealajuhatajaid) ja direktoreid esmaspäeval, 19. augustil koolitusele „Õppejuht kui muutunud õpikäsitluse rakendumise võtmeisik“.

Koolituse eesmärgiks on teadvustada vajalikke muudatusi muutunud õpikäsitluse rakendumiseks ja töötada välja tegevuskava vajalike muudatuste juhtimiseks oma koolis, sh teadvustades kommunikatsiooni ja iga meeskonnaliikme enesejuhtimise oskuse olulisust.

Koolituse käigus käsitleme järgmisi olulisi teemasid:

 • muutunud õpikäsitlus
 • muudatuste juhtimise etapid ja erinevad muudatuste juhtimise teooriad
 • muudatuste juhtimise tegevuskava

Koolitaja Marika Ivandi on 12 aastat töötanud suure kooli õppejuhina ja mõned aastad koolijuhina, aastaid koolitanud õppejuhte. Ta on Lilleoru Põhikooli kontseptsiooni üks loojatest, selle 2018. aastal tegevust alustanud omanäolise kooli direktor.

Pilt on tehtud Põlva Kooli koolituspäeval, pildistas Arvo Sarapuu.

Koolitus toimub unikaalses inimese teadlikku ja terviklikku arengut toetavas Lilleoru õppe- ja elukeskkonnas, Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Aruvalla küla, 6 km Vaidast Pikavere suunas), kus peamisteks tegevusteks on inimese andeid avavate, soovitud muutusi ning eluviisi jätkusuutlikkust toetavate koolituste korraldamine.

Esmaspäev, 19. august

10:30 – 11:00 saabumine

11:00 – 12:30 muutunud õpikäsitlus, muudatused minu koolis

12:30 – 13:30 lõunasöök

13:30 – 15:00 erinevad muudatuste juhtimise teooriad ja muudatuste juhtimise etapid

15:00 – 15:30 tee- ja kohvipaus

15:30 – 17:00 oma kooli muudatuste juhtimise tegevuskava

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • teadvustavad ja mõtestavad lahti muutunud õpikäsitluse olemuse
 • hindavad ja analüüsivad erinevaid võimalusi muudatuste tegemiseks
 • töötavad välja oma kooli muudatuste juhtimise tegevuskava

Koolituse õppekava on leitav siit – Õppejuht kui muutunud õpikäsitluse rakendumise võtmeisik 104:2019.

Koolitus koos toitlustusega maksab 28. juunini 125€+km, alates 29. juunist 145€+km. Varakult oma transpordivajadusest ja transpordi pakkumise võimalusest teada andes, on võimalik teiste osalejatega koopereeruda. Asukoha ja transpordi kohta on rohkem teavet siin.

Lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, marika@meistritekool.ee.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused

Klassijuhatajana kasvamine – 20.09.2019

Meistrite Kool kutsub nii alustavaid kui juba kogemustega klassijuhatajaid reedel, 20. septembril koolitusele „Klassijuhatajana kasvamine“.

Koolituse eesmärgiks on mõtestada lahti klassijuhataja roll ja klassijuhataja põhiülesanded, mis aitavad luua ning hoida usaldusväärset koostöösuhet nii laste kui nende vanematega.

Koolituse käigus käsitleme järgmisi olulisi teemasid:

 • laste vajadused ja vanemate ootused
 • klassijuhataja erinevad suhtlemisformaadid ja -viisid
 • klassijuhatajale vajalikud pädevused, sh kokkulepete sõlmimine, kuulamine, ümber sõnastamine, asjakohaste küsimuste formuleerimine, klassi sündmuste või koosolekute juhtimine, sõna andmine ja võtmine, e-koolis jm tagasi- ning edasiside andmine, et peredega usaldusväärne koostöö üles ehitada ja seda hoida
 • klassijuhataja töö planeerimine

Koolitaja Marika Ivandi on aastaid klassijuhatajaid koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma Põhikoolis, Keila Koolis kui Lilleoru Põhikoolis. Koostöös SA Innove on valminud ka juhendmaterjal klassijuhatajatele.

Pilt on tehtud Põlva Kooli koolituspäeval, pildistas Arvo Sarapuu.

Koolitus toimub unikaalses inimese teadlikku ja terviklikku arengut toetavas Lilleoru õppe- ja elukeskkonnas, Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Aruvalla küla, 6 km Vaidast Pikavere suunas), kus peamisteks tegevusteks on inimese andeid avavate, soovitud muutusi ning eluviisi jätkusuutlikkust toetavate koolituste korraldamine. Samas hoones tegutseb alates septembrist 2018 ka Lilleoru Põhikool.

Reede, 20. september

10:30 – 11:00 saabumine

11:00 – 12:30 laste vajadused ja vanemate ootused, erinevad suhtlemisformaadid ja -viisid

12:30 – 13:30 lõunasöök

13:30 – 15:00 klassijuhatajale vajalikud pädevused, sh kokkulepete sõlmimine, kuulamine, ümber sõnastamine, asjakohaste küsimuste formuleerimine, klassi sündmuste või koosolekute juhtimine, sõna andmine ja võtmine, e-koolis jm tagasi- ning edasiside andmine

15:00 – 15:30 tee- ja kohvipaus

15:30 – 17:00 õppeaasta 2019/2020 planeerimine, kus fookuses on usaldusväärse koostöösuhte ülesehitamine ja hoidmine

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • teadvustavad erinevas vanuses lapse vajadusi, omadusi ja oskusi hakkamasaamiseks
 • teadvustavad klassijuhataja muutunud rolli ja seeläbi ka muutunud ülesandeid
 • hindavad ning analüüsivad erinevaid klassijuhataja suhtlemisformaate- ja viise, vajalikke pädevusi
 • analüüsivad peredega usaldusliku koostöö ülesehitamise ja hoidmise võimalusi
 • kogevad õppeaasta 2019/2020 kavandamist

Koolituse õppekava on leitav siit – Klassijuhatajana kasvamine 102:2019.

Koolitus koos toitlustusega maksab 16. septembrini 125€+km, alates 17. septembrist 145€+km. Varakult oma transpordi-vajadusest ja transpordi pakkumise võimalusest teada andes, on võimalik teiste osalejatega koopereeruda. Asukoha ja transpordi kohta on rohkem teavet siin.

Lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, marika@meistritekool.ee.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Uudised

Klassijuhatajana kasvamine – 17.-18.06.2019

Meistrite Kool kutsub nii alustavaid kui juba kogemustega klassijuhatajaid 17.-18. juunil kahepäevasele koolitusele „Klassijuhatajana kasvamine“.

Koolituse eesmärgiks on mõtestada lahti klassijuhataja roll ja klassijuhataja põhiülesanded, mis aitavad luua ning hoida usaldusväärset koostöösuhet nii laste, nende vanemate kui kolleegidega ka pidevalt muutuvas keskkonnas.

Koolituse käigus käsitleme järgmisi olulisi teemasid:

 • lapse vajadused ja ealised iseärasused
 • omadused ja oskused, mida lapsel on elus hakkama saamiseks vaja
 • klassijuhataja roll pidevalt muutuvas keskkonnas
 • peredega koostöö ülesehitamine, sh süsteemne infovahetus, perevestlused jm
 • klassijuhataja töö planeerimine

Koolitaja Marika Ivandi on aastaid klassijuhatajaid koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma Põhikoolis, Keila Koolis kui Lilleoru Põhikoolis. Koostöös SA Innove on valminud ka juhendmaterjal klassijuhatajatele.

Pilt on tehtud Põlva Kooli koolituspäeval, pildistas Arvo Sarapuu.

Koolitus toimub unikaalses inimese teadlikku ja terviklikku arengut toetavas Lilleoru õppe- ja elukeskkonnas, Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Aruvalla küla, 6 km Vaidast Pikavere suunas), kus peamisteks tegevusteks on inimese andeid avavate, soovitud muutusi ning eluviisi jätkusuutlikkust toetavate koolituste korraldamine. Samas hoones tegutseb alates septembrist 2018 ka Lilleoru Põhikool.

Esmaspäev, 17. juuni

10:00 – 11:00 saabumine ja telgi ülespanek

11:00 – 12:30 kogunemine koolimaja ees, tutvumine, ringkäik territooriumil ja hoones

12:30 – 13:30 lõunasöök

13:30 – 15:00 lapse vajadused ja ealised iseärasused

15:00 – 15:30 tee- ja kohvipaus

15:30 – 17:30 omadused ja oskused, mida lapsel on elus hakkama saamiseks vaja

17:30 – 18:30 õhtusöök

18:30 – 19:30 laps vajab usaldusväärset suhet vähemalt ühe täiskasvanuga koolis

19:30 – 21:00 väike matk metsarajal, kuhu Lilleoru Põhikooli lapsed ootavad peagi külalisi

Teisipäev, 18. juuni

08:30 – 09:30 hommikusöök

09:30 – 11:00 klassijuhataja roll pidevalt muutuvas keskkonnas

11:00 – 11:30 kohvipaus

11:30 – 13:00 peredega koostöö ülesehitamine, sh süsteemne infovahetus, perevestlused

13:00 – 14:00 lõunasöök

14:00 – 15:30 klassijuhataja töö planeerimine õppeaastaks 2019/2020

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • teadvustavad erinevas vanuses lapse vajadusi, omadusi ja oskusi, mis aitavad ka pidevalt muutuvas keskkonnas hakkama saada
 • teadvustavad klassijuhataja muutunud rolli ja seeläbi ka muutunud ülesandeid
 • analüüsivad peredega usaldusliku koostöö ülesehitamise ja hoidmise võimalusi
 • kogevad õppeaasta 2019/2020 kavandamist

Koolituse õppekava on leitav siit – Klassijuhatajana kasvamine.

Kahepäevane koolitus koos toitlustusega maksab maikuu lõpuni 169€+km, alates 1. juunist 189€+km. Soovi korral saab kohapeal ööbida, majutusvõimalused maksavad 0–40€/öö, oma telgiga on tasuta. Majutuse eest on võimalik ka arvet väljastada Varakult oma transpordi-vajadusest ja transpordi pakkumise võimalusest teada andes, on võimalik teiste osalejatega koopereeruda. Asukoha ja transpordi kohta on rohkem teavet siin.

Lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, marika@meistritekool.ee.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Registreeru koolitusele!

*Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

*E-post

Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

Koolituse nimi, millele registreerute

Lisainfo

Postitatud Avatud koolitused, Kuum koolituspakkumine, Uudised

Teadliku Muutuse Kunsti kursused oma koolis sisekoolitusena: gümnaasiumi valikkursus ja õpetajate kahepäevane kursus

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

Teadliku Muutuse Kunsti valikkursus 9.-12. klassi noortele oma koolis

Toimumise aeg valitakse koostöös kooliga.

Grupi suurus: soovitavalt 16 – 20 noort, kes ise kursusel osalemise vastu huvi tunnevad.
Hind: € 600, hind sisaldab kaheksat kohtumist (16 akadeemilist tundi + 19 iseseisva töö tundi = 35 tundi), sh kuulamisharjutusi, eneseanalüüsi, töölehti jne.

 • Juhendaja: Marika Ivandi
 • Tunnid toimuvad üks kord nädalas
 • Kontakt: marika@meistritekool.ee | +372 512 4183

Õpetajate kahepäevane Teadliku Muutuse Kunsti kursus oma koolis

Toimumise aeg valitakse koostöös kooliga.

Grupi suurus: soovitavalt 16 – 25 õpetajat.
Hind: € 1200

 • Juhendajad: Helen Kool, Jaanika Peeba või Marika Ivandi
 • Kontakt: helenkool81@gmail.com | +372 513 7348; marika@meistritekool.ee | +372 512 4183

Juhendajad on Ingvar Villido õpilased, TMK praktikud, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliikmed ja koolitajad.

PS! Võtke julgesti juhendajatega ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

 

Postitatud Avatud koolitused

2018. aasta uus trend – võtame koolituse jaoks aega ja teeme midagi vajalikku valmis

Nutikad ajaplaneerijad ütlevad, et kümne erineva asjaga korraga tegelemine lõpeb tavapäraselt katastroofiga. Sel moel ei jõua sa tegelikult mitte midagi tehtud ning tahaksid lõpuks kõigele käega lüüa, sest tegemata asjade hulk paistab üle pea kasvavat. Tee ära see üks asi, mis sul on käsil ja siis võta järgmine. Kui on raske järge pidada, tee nimekiri tegemist vajavatest töödest, sea nad järjekorda ajamahukuse järgi ning alusta kõige keerulisemast. Kui sellega hakkama saad, lähevad kõik teised asjad juba libedalt.

Nutikat ajaplaneerimist järgivad ka koolijuhid, kes võtavad koolituse jooksul fookusesse ühe konkreetse teema, kutsuvad asjatundliku ja grupiprotsesse koostöiselt suunava koolitaja ning seni kitsaskohana paistnud teema leiab koolijuhi ning osalejate rõõmuks vajaliku sisendi.

2018. aastal Meistrite Koolilt tellitud pikemate arenguprogrammide lemmikteemad olid kogu kooli lõimitud õppekava (tervet õppeaastat haarav arenguprogramm) ja projektõppe juurutamine (poolaasta pikkune arenguprogramm), samuti kogukonda kaasav koolivõrgu ümberkorraldamine (kestus kaks kuud). Ühe koolisisese koolituspäeva jooksul:

 • täiendasime ja täpsustasime mitme kooli uue arengukava jaoks pedagoogilist kontseptsiooni;
 • koostöös valmisid konkreetsete laste individuaalse arengu jälgimise kaardid ja individuaalsed õppekavad;
 • vaatasime üle olemasoleva arenguvestluse korralduse ja eneseanalüüsilehed kõigis klassides;
 • süvenesime õpetaja eneseanalüüsi võimalustesse ja tunnivaatluse seda toetavasse korraldusse;
 • tõhustasime õpetaja enesejuhtimise oskust.

Hea koolijuht ja õpetaja, kui midagi konkreetset ja praktilist on vaja Su koolis paremaks muuta, siis juba veebruari koolivaheajal vahemikus 25.02.-01.03 või e-õppepäeval või mõnel muul sobival ajal võtame selle  teema fookusesse. Kirjuta meiliaadressile marika@meistritekool.ee või helista 512 4183.

Piltidel on näha hetki Põlva Kooli koolituspäevalt, pildistas Arvo Sarapuu.

Postitatud Uudised

Teadliku Muutuse Kunsti kursus 9.-12. klassi noortele Tallinna Vanalinnas

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

9. – 12. klassi noored 31. jaanuar – 28. märts kl 16.00 – 17.30 Annapurna Joogastuudios (Müürivahe 31-1, Tallinna Vanalinn)
Kursuse tasu kokku 90 eur. Tasumine võimalik ühekorraga või kahes osas.
Info ja registreerumine: marika@meistritekool.ee; +372 5124183

Juhendaja Marika Ivandi on Ingvar Villido õpilane, TMK praktik, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliige ja koolitaja, Meistrite Kooli koolitaja-konsultant ning sel õppeaastal alustanud Lilleoru Põhikooli direktor.

PS! Võtke julgesti juhendajaga ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

 

Postitatud Avatud koolitused

Teadliku Muutuse Kunsti kursus 9.-12. klassi noortele Tartus

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

9. – 12. klassi noored 27. jaanuar – 31. märts kl 10.30 – 12.00 Sansaara Stuudios (Turu 45b, Tartu)
Kursuse tasu kokku 90 eur. Tasumine võimalik ühekorraga või kahes osas.
Info ja registreerumine: marika@meistritekool.ee; +372 5124183

Juhendaja Marika Ivandi on Ingvar Villido õpilane, TMK praktik, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliige ja koolitaja, Meistrite Kooli koolitaja-konsultant ning sel õppeaastal alustanud Lilleoru Põhikooli direktor.

PS! Võtke julgesti juhendajaga ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

Postitatud Avatud koolitused

Teadliku Muutuse Kunsti kursus 9.-12. klassi noortele Lilleoru Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Harjumaa)

Teadliku Muutuse Kunst kooli

Teadliku Muutuse Kunst kooli on Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunstile (TMK) tuginev programm, mis on loodud igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks koolis ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Programm on innovaatiline ja loodud Eestis.

Miks just see kursus?

Tänane ühiskond on kiires muutumises, seda on tunda ka koolisüsteemis – palju on uusi väljakutseid ja ka keerukusi. Uudsetes oludes efektiivseks hakkamasaamiseks on vaja ka uusi oskusi.
Välja on töötatud erinevaid sekkumisi konfliktide, vägivalla ja muude probleemide leevendamiseks koolides, ent inimese „sisemaailma“ puudutav on nendes enamasti jäänud tahaplaanile või hoopis käsitlemata.
Samas on teada, et emotsioonidel on inimese elus ääretult suur roll − emotsioonide reguleerimise vähene oskus kahjustab sageli sihipärast tegutsemist ja ei võimalda saavutada soovitud eesmärke.
Keskkonnas, milles tänased noored tegutsevad, on toimunud olulised muutused. Helide ja piltide üleküllus nutiajastul esitab tugeva väljakutse laste mõtlemisvõimele ning võib muuta õppimisele keskendumise raskeks. Koolisüsteemis läheb vaja uusi lähenemisi, teadmisi ning oskusi, mis aitaks lastel keskenduda õppimisele ja tulla paremini toime sotsiaalsetes suhetes.

Kursuse sisu

TMK Kooli on õpilastele ja õpetajatele suunatud praktiline koolitusprogramm, mille läbimisel õpitakse tundma erinevaid „sisemaailma“ protsesse.

Koolituse läbinu oskab:

– juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal; paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
– märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ja käitumisele;
– vabastada automaatselt üles kerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
– ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
– efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Läbi mänguliste harjutuste ja erinevate meeskondlike tegevuste omandatakse ja kinnistatakse uued teadmised inimese „sisemaailmast“. Programm annab kasulikke teadmisi, toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda, vähendab konflikte suhtlemissituatsioonides. Õpitud tehnikaid kasutades muutub tegutsemine efektiivsemaks.

Kursuste aeg:

9. – 12. klassi noored 20. jaanuar – 24. märts kl 15.00 – 16.30 Lilleoru Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Harjumaa, Balti jaamast väljub buss nr 138 kell 14:10 ja jõuab Ellaku peatusesse 14:51, kuhu saab ette teatamise korral vastu tulla, tagasi tulles väljub buss kell 17:23 ja jõuab Balti jaama 18:03)
Kursuse tasu kokku € 90. Tasumine võimalik ühekorraga või kahes osas.
Info ja registreerumine: marika@meistritekool.ee; +372 5124183

Juhendaja Marika Ivandi on Ingvar Villido õpilane, TMK praktik, haridusprogrammi TMK Kooli meeskonnaliige ja koolitaja, Meistrite Kooli koolitaja-konsultant ning sel õppeaastal alustanud Lilleoru Põhikooli direktor.

PS! Võtke julgesti juhendajaga ühendust ka siis, kui on huvi kursuse vastu, kuid ei sobi asukoht, algusaeg või periood. Avame uusi gruppe vajaduspõhiselt, osalistelt saadud infot arvesse võttes.

 

Postitatud Avatud koolitused

Ärksuse teekond – alates 16. oktoobrist kuuel esmaspäeval Tallinna Õpetajate Majas

Sellele kursusele on oodatud kõik, kes tahavad ennast juhtima õppida ja tõhusalt tegutseda, kogedes seejuures rahu, rõõmu ja erksust. Tervem ja rahuldustpakkuvam elu on treenitav.

Juhendaja Marika Ivandi on meelerahu ja tähelepanu koolitaja, ka Vaikuseminutite baaskoolituse ning teadveloleku kursuse koolitaja. Tal on Tartu Ülikooli magistrikraad saksa keeles ja kirjanduses ning koolikorralduses, ta on täiendanud end intuitiivpedagoogikas, ärksameelsuses (mindfulness) ja erinevates nõustamistehnikates. Tema teekonda toetavad joogaliku teadliku muutuse kunsti teadmised, krija hatha jooga tunnid (“kriya” tähendab “täieliku teadvelolekuga tehtud tegu”) ja Gaia Akadeemia 21. sajandi terviklikku eluviisi käsitlevad õpingud.

Rohkem teavet leiad Tallinna Õpetajate Maja veebilehelt.

Postitatud Avatud koolitused

Ärksuse teekond

Üle kümne aasta olin töötanud õpetaja ja õppejuhina ühes Eesti suurimas koolis. Viimasel ajal märkasin, et aina sagedamini polnud ma rahul ei iseenda ega koolikeskkonnaga, mind vaevasid mu enda muremõtted tööülesannete ja suhetega tööl ning kodus justkui mitte piisavalt hästi toimetulemisest, ka tervis andis märku, et kõik pole korras. Ühel päeval jõudsin otsusele, et ma tulen koolist ära.
Eckhart Tolle kirjutab raamatus „Siin ja praegu: kohaloleku jõud“: „Kas sulle ei meeldi see, mida sa teed? Sinu töö või miski, mida sa oled nõustunud tegema, aga osa sinust tõrgub selle vastu? Kas sa kannad mõne lähedase vastu vimma? Kas sa näed, et sellest tekkiv energia on nii kahjulik, et see mürgitab nii sind kui ka teisi sinu ümber? Vaata tähelepanelikult enda sisse! Näed sa seal kasvõi kõige pisemat vastumeelsuse ja vastuhakukübet? Kui jah, siis jälgi seda nii mõistuslikul kui ka emotsionaalsel tasandil! Missugused mõtted sul tekivad? Missugune on see emotsioon, millega su keha neile mõtetele reageerib? Tunneta seda! On see meeldiv või ebameeldiv? Kas see on energia, mida sa tahad enda sees näha? Oluline on, et sa avaldad vastupanu sellele, mis on. Sa muudad praeguse hetke oma vaenlaseks. Sa oled õnnetu. Kui siin ja praegu on sinu jaoks väljakannatamatu ja see teeb sind õnnetuks, on sul kolm arukat võimalust: eemaldu situatsioonist, muuda seda või lepi sellega! Kui sa tahad oma elu eest vastutuse enda kanda võtta, pead sa valima ühe neist kolmest variandist ja sa pead seda tegema kohe. Ja siis pead leppima tagajärgedega, ilma negatiivsuseta. Hoia oma sisemine ruum puhas!“ Mina olin otsustanud eemalduda, sest ma ei teadnud siis veel, et minu rahulolematus tuleneb minu enda sisemaailma tasakaalutusest, oskamatusest oma emotsioonide ja mõttekontseptsioonidega toime tulla, neid suunata, oma elu ise juhtida. Ma ei tulnud selle peale, et keskkond ehk siis mind ümbritsev ei mängi sugugi nii suurt rolli kui minu sisemaailmas toimuv.
Ma tänan südamest kõiki oma õpetajaid, kes on mind erinevate praktikate abil suunanud tähelepanu ühel asjal pikka aega hoidma, mida kasutan tähelepanu fookusena. Me kipume pidama selliseid asju iseenesestmõistetavaks, nagu näiteks toidu maitse, tunded kehas, hingamine või tavalise vaatepildi värvid ja kujud. Harjutasin üha uuesti ja uuesti ilma hinnangute või enesekriitikata tagasi tulema sinna, millele olin otsustanud tähelepanu suunata.
Ma õppisin nägema häirivaid mõtteviise ja seda, kuidas mõistuse pidev vada võib tuimastada meeled ning imeda värvid ja tekstuuri igast käesolevast hetkest välja. Mõistsin, et tegutsemisrežiimist saab probleem vaid siis, kui ta keeldub liiga väsinuna alla andmast ja kiire elu sunnib tegutsemisrežiimi üle kasutama. Ma õppisin end tegutsemisrežiimist eraldama ja käivitama olemisrežiimi, tegema valikuid vastavalt minu enda vajadustele, et käituda oskuslikumalt olukordades, kus liiga kiire elutempo, stress ja kurnatus kipuvad võimust võtma.
Närvilisus, stress, rahulolematus ja kurnatus on signaalid, mis annavad märku, et meie elus on midagi valesti. Neile tuleb tähelepanu pöörata. Ma kogesin selle kõigega leppimise jõudu, mis avab ukse täiesti teistsuguse eluviisi juurde, mis annab julguse elada igal hetkel oma elu täiel rinnal ja praegu, mitte lükata elamist edasi homseni. Meil kõigil on kombeks öelda näiteks, et „Magan end nädalavahetusel välja“, kuid praegune hetk on ainus, mille ma saan. Mul on aeg ärgata üles ja taibata seda, saada täielikult teadlikuks elust, mis mul juba on. Ma õppisin sõbrunema iseenda ja kõigega enda ümber just nii nagu need on ning märkama iga imelist hetke oma elus.
Ma olen siiralt tänulik kõigile oma õpetajatele ja kummardan sügavalt nende ees. Mu lähedased, Vaikuseminutite meeskond, Teadliku Muutuse Kunsti õpingukaaslased, Kriya hatha jooga õpetajad ja paljud teised.
Viimased viis aastat on olnud tõeline ärksuse teekond. Kui Sa tahad arukaid muutusi oma ellu tuua, siis saadan Sind hea meelega ka Sinu teekonnal. Tallinna Õpetajate Majas algab juba esmaspäeval, 16. oktoobril kuut kohtumist ja vahepealseid praktikaid sisaldav kursus „Ärksuse teekond (mindfulness)“, kus käsitleme samu teemasid ja kogeme praktilisi harjutusi, mis aitasid mul jõuda ärksuse kui täieliku tähelepanu ja teadlikkuseni ümbritsevast, tulla tegutsemisrežiimist olemisrežiimi, teha valikuid vastavalt minu vajadustele, käituda oskuslikumalt erinevates olukordades, juhtida oma emotsioone, mõtteid ja iga hetke oma elus. Ehk jõuad veel liituda!

 

Postitatud Uudised