UUS ARENGUPROGRAMM – koostöös kooli juhtmeeskonnaga muutunud õpikäsitluse rakenduskava väljatöötamine

Meistrite Kooli uue arenguprogrammi eesmärgiks on selgitada välja õpilaste, vanemate, õpetajate jt ootused muutunud õpikäsitlusele ja alles seejärel asuda koostöös kooli juhtmeeskonnaga ja teiste huvilistega vajalikku tegevusplaani ehk rakenduskava välja töötama.

Kogu programm sisaldab vähemalt kahe päeva ulatuses individuaalseid ja fookusgrupi intervjuusid ning alles seejärel ühiseid koolituspäevi-mõttetalguid.

Arenguprogrammi õppekava –  Koostöös kooli juhtmeeskonnaga muutunud õpikäsitluse rakenduskava väljatöötamine 105:2019

Share Button