UUS! Kooli õppekava arenduse eestvedajate koostöögrupp – alustame 4.12 või 13.12.2023

Tegevusloapõhise järelevalve käigus selgus, et koolile tähtajatu tegevusloa taotlemise huvides, oli arukas kahe kuu jooksul esitada kooli õppekava, mis oli juba kooskõlas kolm nädalat tagasi kehtestatud ajakohastatud riikliku õppekavaga. Meil oli ülikiire.

Juhttiimiga arutasime tegevuskava läbi ja jaotasime esialgsed ülesanded, et kogu temaatikast ülevaade saada. Peale info kogumist kohtusime kõigi õpetajatega, selgitasime, mida tuleb kooli õppekavas üle vaadata ja mida täiendada ning jaotasime ülesanded. Seejärel kohtusime vaheldumisi nii juhttiimi kui kõigi õpetajatega, ühtlasi kaasasime ka vanemad ja pidaja ning eksperdi väljastpoolt. Vahepeal tegime vahekokkuvõtteid ja peale üldosa oluliste kokkulepete liikusime ainevaldkondade kavadega edasi. Tagasi vaadates oli viimase minutini tõeliselt intensiivne aeg. See oli võimalik tänu heale koostööle ja usaldusele, soovile päriselt panustada.

Õppekava arenduse eestvedajal on hea saada kinnitust, et ta on õigel teel. Ka kuulda teiste koolide uusi ideid, lahendusi, taipamisi, teistsuguseid vaatenurki, eri valiku- ja tegutsemisvõimalusi.

Õppekava arenduse eestvedajate koostöögrupis käsitleme kooli õppekava ajakohastamisega seotud põhiteemasid, arutleme erinevate võimalike lahenduste üle, otsime tekkinud küsimustele vastuseid, jagame edusamme ja väljakutseid ning toetame ja nõustame üksteist üldjuhul veebis, huvi korral lisandub ka näost-näkku kohtumisi.

Koostöögrupi kohtumise ajad ja esialgsed fookusteemad on järgmised:

1.kohtumine esmaspäeval, 4.12 või kolmapäeval, 13.12 (mõlemal korral on sama teema) kell 14:30 – 16:30 (kokkuleppel kauem) – nõuded ajakohastatud õppekavale, kooli õppekava arenduse kavandamine;

2. kohtumine esmaspäeval, 15.01 kell 14:30 – 16:00 (vajadusel kauem) – õppekava üldosa, sh tunnijaotusplaan ainevaldkondade kaupa ja muud valdkondade ülesed kokkulepped;

3. kohtumine esmaspäeval, 12.02 kell 14:30 – 16:00 (vajadusel kauem) – ainevaldkondade kavade struktuur;

4. kohtumine esmaspäeval, 11.03 kell 14:30 – 16:00 (vajadusel kauem) – koostöö ainevaldkondade juhtidega, tekkinud küsimused-vastused;

5. kohtumine esmaspäeval, 8.04 kell 14:30 – 16:30 – õppekava arenduse hetkeseisu ülevaatamine ja edasine tegevuskava, sh kooskõlastuste ring, kokkuvõte.

Kokkuleppel muudetakse ja täiendatakse fookusteemasid.

Koostöögruppi hoiab koos ja suunab Marika Aalja , kes on aastaid rakendanud erinevaid kaasavaid võtteid ja kovisiooni mudeleid koolitusi ning nõustamisi läbi viies ning ise õppekava arenduse eestvedaja ja juhi ülesandeid täites.

Viiest kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 175€ + km. Ühe kaupa kohtumiste eest tasudes on ühe kohtumise hind 40€ + km. Küsimuste korral on hea kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, ​marika@meistritekool.ee​ või Meistrite Kooli kodulehe kaudu.

Huvi korral kohtume ka Meistrite Kooli päris oma koolituspesas Freiberg Hausis Lämmijärve ääres Mehikoormas.

Freiberg Haus on saanud oma nime kunagise linavabrikandi Aksel Freibergi järgi, kes enne II Maailmasõda samale kohale oma perele kodu ehitas. Tänaseks on valminud ka uus koduleht – ​freiberghaus.ee​.

Piltidel on näha Lämmijärv, naabruses asuv majakas ja koolituspesa Freiberg Hausi peahoone.

Fotod: Toivo Aalja

Koolituse korraldus

Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul käsitleb koolitaja koostöös osalejatega fookusteemat, antakse järjepidevalt nõu ja toetust. Alates 2. kohtumisest muudetakse vajadusel kokkuleppel osalejatega fookusteemat, kuupäevi, kohtumise pikkust ja asukohta, nii et kõik saavad osa võtta.

Viiest kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 175€ + km. Ühe kaupa kohtumiste eest tasudes on ühe kohtumise hind 40€ + km. Küsimuste korral on hea kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, ​marika@meistritekool.ee​ või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

  Registreeru koolitusele!

  *Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

  *E-post

  Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

  Koolituse nimi, millele registreerute

  Lisainfo

  Share Button