Vanemad loovad oma lastele koole

school_booksEestis on tekkinud olukord, kus tavakoolis toimuv ei vasta sageli õpilaste, nende vanemate ja koolitöötajate ootustele. Aina suurem on tung alternatiivharidust (waldorfkoolid, kristlikel põhimõtetel töötavad koolid, vabakoolid, erakoolid jne) pakkuvatesse koolidesse. Tänavu avatakse Eestis kaheksa erakooli (Õpetajate Leht „Erakoolid murravad endale teed“, 10.05.2013). Meistrite Kool saab koolide loomise protsessis ja dokumentide koolitusloa taotlemiseks ettevalmistamisel vanematele abiks olla. Koolitaja- konsultandiga tasub varakult ühendust võtta, sest koolitusloa saamiseks dokumentide Haridus- ja Teadusministeeriumi esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Selle aasta 26. aprilli Maalehest said lugejad teada, et Rõuges Sänna kultuurimõisas avab sügisel uksed Leiutajate Külakool. “Kooli nimi on seotud sooviga säilitada lastes leiutajavaim, et nende jaoks poleks maailm valmis, vaid seda saaks edasi leiutada,” räägib kultuurimõisa peremees Hendrik Noor. “Meie soov on see, et laps säilitaks maailmavaate, mis sisaldab julgust leida uusi asju ja öelda välja oma mõtteid,” selgitab Hendrik veel. Seega saab Leiutajate Külakool olema õppeasutus, kus arvestatakse rohkem sellega, mida laps tahab teha ja mis teda inspireerib. Lapsed saavadki katsetada uusi asju.

Share Button