2018. aasta uus trend – võtame koolituse jaoks aega ja teeme midagi vajalikku valmis

Nutikad ajaplaneerijad ütlevad, et kümne erineva asjaga korraga tegelemine lõpeb tavapäraselt katastroofiga. Sel moel ei jõua sa tegelikult mitte midagi tehtud ning tahaksid lõpuks kõigele käega lüüa, sest tegemata asjade hulk paistab üle pea kasvavat. Tee ära see üks asi, mis sul on käsil ja siis võta järgmine. Kui on raske järge pidada, tee nimekiri tegemist vajavatest töödest, sea nad järjekorda ajamahukuse järgi ning alusta kõige keerulisemast. Kui sellega hakkama saad, lähevad kõik teised asjad juba libedalt.

Nutikat ajaplaneerimist järgivad ka koolijuhid, kes võtavad koolituse jooksul fookusesse ühe konkreetse teema, kutsuvad asjatundliku ja grupiprotsesse koostöiselt suunava koolitaja ning seni kitsaskohana paistnud teema leiab koolijuhi ning osalejate rõõmuks vajaliku sisendi.

2018. aastal Meistrite Koolilt tellitud pikemate arenguprogrammide lemmikteemad olid kogu kooli lõimitud õppekava (tervet õppeaastat haarav arenguprogramm) ja projektõppe juurutamine (poolaasta pikkune arenguprogramm), samuti kogukonda kaasav koolivõrgu ümberkorraldamine (kestus kaks kuud). Ühe koolisisese koolituspäeva jooksul:

  • täiendasime ja täpsustasime mitme kooli uue arengukava jaoks pedagoogilist kontseptsiooni;
  • koostöös valmisid konkreetsete laste individuaalse arengu jälgimise kaardid ja individuaalsed õppekavad;
  • vaatasime üle olemasoleva arenguvestluse korralduse ja eneseanalüüsilehed kõigis klassides;
  • süvenesime õpetaja eneseanalüüsi võimalustesse ja tunnivaatluse seda toetavasse korraldusse;
  • tõhustasime õpetaja enesejuhtimise oskust.

Hea koolijuht ja õpetaja, kui midagi konkreetset ja praktilist on vaja Su koolis paremaks muuta, siis juba veebruari koolivaheajal vahemikus 25.02.-01.03 või e-õppepäeval või mõnel muul sobival ajal võtame selle  teema fookusesse. Kirjuta meiliaadressile marika@meistritekool.ee või helista 512 4183.

Piltidel on näha hetki Põlva Kooli koolituspäevalt, pildistas Arvo Sarapuu.

Share Button