HUVIGRUPPE KAASAV ARENGUKAVA KOOSTAMINE – koostöö personali, õpilaste ja vanematega tagab rahulolu!

Toetame kooli huvigruppe kaasava arengukava koostamise protsessis. Samal põhimõttel saame abiks olla ka lasteaedade, kohalike omavalitsuste, erinevate asutuste arengukavade ning ettevõtete äriplaani koostamisel ja täiendamisel. Programmi kestus on kaks kuni neli kuud.

Koolijuhile on väga oluline koostöös õpilaste, nende vanemate, koolitöötajate, teiste huvigruppide esindajate ja kogukonna liikmetega oskuslikult suunatud interaktiivsete meetodite abil jõuda konsensusele:

  • Milline on kooli hetkeseis (SWOT-analüüs)?
  • Millised tahame olla näiteks 10 aasta pärast? (visioon)
  • Mida tahame saavutada? (missioon)
  • Millesse usume? (põhiväärtused)
  • Millised on eesmärgid järgmisteks aastateks?
  • Kuidas nende eesmärkideni jõuame?
  • Mida on eesmärkideni jõudmiseks konkreetselt vaja teha?

Strateegilise juhtimise protsessi tulemuseks on omanike/pidaja ning huvigruppide esindajate rahulolu, tõhusad protsessid ja, mis kõige olulisem, motiveeritud töötajad ja rõõmsad lapsed.

Arengukava koostamise seminar koosneb vähemalt neljast etapist. Tutvu programmi etappidega siin – huvigruppe kaasav arengukava koostamine!

Võta ühendust ja räägime programmist lähemalt: marika@meistritekool.ee, +372 512 4183

 

Share Button