August Meistrite Koolis

Meistrite Kool pakub üldhariduskoolide, kutse- ja huvikoolide, lasteaedade, valla- ja linnavalitsuste ning teiste asutuste ja ettevõtete töötajatele enese- ning muutustejuhtimise teemalisi:

  • koolitusi, seminare, videotreeninguid ning nõustamist;
  • pikemaid arenguprogramme.

Koostöö on üles ehitatud ennast ja teisi austavale, empaatilisele ning autentsele suhtlemisele.

Augustikuus viisime Meistrite Kooli tegevuse uue täiskasvanute koolituse seadusega kooskõlla:

  • tegime ettevalmistusi Meistrite Kool OÜ majandustegevusteate edastamiseks;
  • lähtuvalt nimetatud seadusest ja täienduskoolituse standardist töötasime välja õppekorralduse, õppekavad ning kvaliteedi tagamise süsteemi.

Ühtlasi toimusid augustis järgmised koolitused, seminarid ning pikemad arenguprogrammid:

  • koostöös kolme kooliga väärtusarenduse sisekoolitused Eesti erinevates piirkondades, mis said väga positiivse tagasiside;
  • õppealajuhatajatele mõeldud avatud koolitus „Õppejuht kui õpetajate arengut toetava keskkonna looja“ sai samuti uskumatult hea tagasiside;
  • hiljuti loodud eralasteaed-põhikooli töötajatega koostöös õppeaasta 2014/2015 sisehindamise korrale ja sisehindamise aruandele nn kriitilise sõbrana ekspertarvamuse koostamine, kooli õpetajaskonnale tutvustamine;
  • jätkus pikem koostööprojekt lastevanematega täiesti uuel tasemel;
  • hoo sai sisse järgmine pikem koostööprojekt mitut ettevõtet haldava nö emaettevõttega;
  • augustis jätkus mais valminud Rita Laube raamatu „Loomulik õppimine toetudes uudishimule ja huvile“ eestikeelse tõlke müük.

Meistrite Kool OÜ teeb tihedat koostööd TÜ Eetikakeskusega, SA Väärtustades Elu ja MTÜ Vaikuseminutid ning nende organisatsioonide koolitajatega.

 

Share Button