Huvigruppe kaasav arengukava koostamine

Mis võiks lasteaia või kooli juhi jaoks veel olulisem olla, kui koostöös oma lasteaia või kooli töötajate, huvigruppide esindajate ja kogukonna liikmetega oskuslikult suunatud interaktiivsete meetodite abil arutada ning jõuda konsensusele:

  • Milline on meie lasteaia, kooli hetkeseis (SWOT-analüüs)?
  • Millised me tahame olla näiteks 10 aasta pärast? (visioon)
  • Mida me tahame saavutada? (missioon)
  • Millesse me usume? (põhiväärtused)
  • Millised on meie eesmärgid järgmisteks aastateks?
  • Kuidas me nende eesmärkideni jõuame?
  • Mida on eesmärkideni jõudmiseks konkreetselt vaja teha?

Strateegilise juhtimise protsessi tulemuseks on omanike, pidaja ning huvigruppide esindajate rahulolu, tõhusad protsessid ja, mis kõige olulisem, motiveeritud töötajad ja rõõmsad lapsed.

Arengukava koostamise seminar võiks koosneda vähemalt neljast etapist:

I etapp (vähemalt kaks päeva, soovitavalt väljaspool lasteaia või kooli ruume)

Seminar kõigi lasteaia ja kooli töötajate ning võimalusel teiste huvigruppide esindajatega: Mis on arengukava? Miks läheb igal lasteaia, kooli töötajal arengukava vaja? Millistest osadest võiks lasteaia, kooli arengukava koosneda? Milline võiks olla lasteaia, kooli arengukava koostamise protsess? Lasteaia, kooli eripära, visiooni, missiooni ja põhiväärtuste üle arutlemine ning SWOT- analüüsi tegemine.

II etapp

Mõttetalgud kogu kogukonnaga: Millisteks inimesteks tahavad vanemad ja töötajad lapsed
kasvatada? Kuidas eelnevalt arutatu läheb kokku I etapis sõnastatud või täiendatud esialgse lasteaia, kooli visiooni, missiooni ja põhiväärtustega ning esmaste eesmärkidega järgmiseks arenguperioodiks?

III etapp

Arengukava töörühma seminar: lasteaia, kooli eripära, visiooni, missiooni ning põhiväärtuste korrigeerimine ja täpsustamine, järgmise arenguperioodi eesmärkides, indikaatorites ja tegevustes kokkuleppimine.

IV etapp

Seminar kõigile lasteaia, kooli töötajate ja võimalusel teiste huvigruppide esindajatega: lasteaia, kooli eripära, visioon ja missioon ning nende rakendamise võimalused praktilises igapäevaelus, lasteaia, kooli põhiväärtused, nende järgimise märkamine ja analüüs, õpetaja oma väärtuste reflekteerimise võimalused, eesmärkide, indikaatorite ja tegevuste täiendamine ning kokkuvõte tehtud koostööle.

Seminari kõiki etappe hoiab oma heades kätes väärtusarenduse koolitaja-nõustaja ning sisehindamise nõuniku ettevalmistuse ja kogemusega Marika Ivandi (andragoog IV). Hinnas jõuame kokkuleppele.

Lisateave: Marika Ivandi – 512 4183 või marika@meistritekool.ee.

 

Share Button