Iga laps on oluline

 

iga laps on olulineEestis on iga laps ja noor tõeline väärtus. Marju Lauristin ütles novembris 2012 Tallinnas  toimunud konverentsil „Noored tulevikus“ meie väikesele rahvaarvule viidates :“ Iga Eesti noor on 1000 korda väärtuslikum kui Hiina noor.“ Kui Eestis üks koolilaps ei taha koolis käia,  ei pea vastu, ei suuda enam kooli välja kannatada ja jääb näiteks lihtsalt tänavale, siis see on umbes sama kui 1000 Hiina koolilast ei tule enam kooli.

Uskumatult raske oli lugeda õpetajate perest pärit lapsevanema artiklit Kurb kooliaasta algus: ei lapsed ega õpetajad taha täna kooli minna, kus juba 2. klassi laps ei taha kooli minna. Vanemana meenuvad mu enda võitlused, nagu lasteombudsmangi hiljaaegu meedias meelde tuletas, maksimaalselt ühe kontrolltöö eest koolipäevas ja kolme kontrolltöö eest nädalas. Samas selgus, et vähemalt siis ei olnudki koolis kokku lepitud, mis on kontrolltöö.

Kui mõistlik ja tõhus on neid teemasid kõigi osapooltega vabatahtlikus ja usalduslikus õhkkonnas arutada ning kõigile osalejatele arusaadavalt kokku leppida.  MTÜ Lastekaitse Liidu artikkel 25% Eesti täiskasvanuid usub, et lapse arvamust ei pea arvestama toetab õpilase kui partneriga arvestamist. Selle aasta kevadel 11. klassi õpilasega läbiviidud tunnustav intervjuu ühe Meistrite Kooli arenguprogrammi ettevalmistamise raames näitas, kuivõrd lootusetu näis tema jaoks õpilaste kaasamine kogu kooli sisulist arengut puudutavatesse aruteludesse.

Me võiksime õpetajate ja koolijuhtidena olla eeskujuks nii võrdväärseks partneriks olemisel kui kogu protsessi koostöös suunamisel. Meil on koostöös võimalik kogu koolikeskkonda väga palju õpilase arengut toetavamaks muuta. Lisaks annab mõtteid artikkel Soome kool lapsele liigset stressi ei tekita. Meil ei ole võimalik õigusruumi taha pugeda, sest enamus mõistlikke lahendusi on võimalik täna juba teostada. Vaja on ainult HUVI ja TAHET, sest IGA EESTI LAPS JA NOOR ON OLULINE. Kindlasti ka iga haridusliku erivajadusega laps, sh andekad. Organisatsioone toetavad kogukonna kaasamisel Meistrite Kooli arenguprogrammid. Huvigruppe kaasava lasteaia, kooli, valla või linna arengukava koostamise protsessi suunamisel arenguprogramm „Huvigruppe kaasav arengukava koostamine“. Hariduslike erivajadustega lastega töös annab tõhusat abi „Individuaalse õppekava koostamise praktikum“.

 

 

Share Button