Keelekümblus igasse kooli!

Keelekümblus ei puuduta ainult venekeelseid koole ja teistes koolides õppivaid muukeelseid lapsi. Keelekümblusprogramm toetab iga keeleõpetajat. Keelekümbluse veebilehelt abiks lingi alt leitavad abimaterjalid toetavad erinevate keelte õpetajaid. Õpetajate Lehes 8. novembril ilmunud artikkel „Tulge mugavustsoonist välja!“ toob veel näiteid keelekümbluse võimalustest eesti õppekeelega koolis. Tasub mõelda, et ehk annabki ise või naabritega koostöös igas õpitavas keeles „kümmelda“.

Share Button