Koduõpe vanema soovil

Mõned lapsevanemad on tööga seotult väga liikuvad, tihti välislähetustes ning sellest tulenevalt on raskendatud laste igapäevane kooliskäimine. Koduõpet taotlevad ka koduperenaised või põhiliselt oma igapäevast tööd kodus tegevad vanemad ja vanemad, kes soovivad oma lapsele pakkuda pikemat lapsepõlve ning turvalist ja rahulikku kasvukeskkonda, kus lapse individuaalsuse, huvide, õpitempo ning pere väärtushinnangutega rohkem arvestatakse. Vanemal on võimalik esitada koolijuhile taotlus koduõppe rakendamiseks.

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 1. septembrist 2013 kehtima hakanud versiooni § 28 lõikes 3 toodud juhised täpsustavad nõudeid ajutiselt välisriigi õppeasutuses õppijatele ja nende vanematele järgmiselt: Põhiharidust omandavat õpilast, kes ajutiselt omandab välisriigi õppeasutuses sama taseme haridust, ei arvata nominaalse õppeaja jooksul kooli õpilaste nimekirjast välja, kui talle rakendatakse välisriigis õppimise ajal vanema taotlusel koduõpet. Üldkeskharidust omandavat õpilast, kes ajutiselt omandab välisriigi õppeasutuses sama taseme haridust, ei arvata nominaalse õppeaja jooksul kooli õpilaste nimekirjast välja, kui ta jätkab välisriigis õppimise ajal õppimist eksternina.

Share Button