Kogukonda kaasava haridusvaldkonna arengukava koostamine

Meistrite Kooli meeskond toetab ka kohalikke omavalitsusi kogukonda kaasava haridusvaldkonna arengukava koostamise protsessis. Arendusprotsessi kestus on üldjuhul kaks kuni neli kuud.

Kohaliku omavalitsuse juhile ja haridusvaldkonna eest vastutavale ametnikule on väga oluline koostöös koolide õpilaste, nii lasteaedades käivate laste kui koolilaste vanemate, haridustöötajate,  teiste huvigruppide esindajate ja kogukonna liikmetega oskuslikult suunatud interaktiivsete meetodite abil jõuda konsensusele:

  • Milline on haridusvaldkonna hetkeseis (SWOT-analüüs)?
  • Milliste hoiakute ja oskustega inimesi me tahame kasvatada? Milline on meie ühine kaugem siht? (visioon)
  • Mis on olemaolevate haridusasutuste eksisteerimise mõte? (missioon)
  • Millesse me usume? (põhiväärtused)
  • Millised on eesmärgid järgmisteks aastateks?
  • Kuidas me nende eesmärkideni jõuame?
  • Mida on eesmärkideni jõudmiseks konkreetselt vaja teha?

Strateegilise juhtimise protsessi tulemuseks on omanike/pidaja ning huvigruppide esindajate rahulolu, tõhusad protsessid ja, mis kõige olulisem, motiveeritud töötajad ja rõõmsad lapsed.

Arengukava koostamise protsess koosneb vähemalt kolmest etapist:

  1. etapp: intervjuud õpilaste, lastevanemate, töötajate ja teiste kogukonna arvamusliidritega;
  2. etapp: mõttetalgud (vähemalt kahe päeva jooksul) nendega, kes intervjuu käigus on avaldanud soovi osaleda mõttetalgutel, ja kõigi teiste huvilistega;
  3. etapp: kõigile kogukonna liikmetele valminud esialgse haridusvaldkonna arengukava tutvustamine, vajadusel täiendamine.

Võta ühendust ja räägime kogu protsessist lähemalt: marika@meistritekool.ee, +372 512 4183!

 

Share Button