Kooli kovisiooni juhendajate väljaõpe – 24.01.2023 – 02.05.2023 – ESF toel TASUTA!

Õppejuhi ja õpetaja töös on ikka ja jälle uusi olukordi, millele ei leia kohe head lahendust.

Kovisioon pakub võimalust saada regulaarselt kokku, selleks et süsteemselt arutada igapäevase töö võtmeprobleeme ja töötada välja kohaseid lahendusi.

Eriti hea on, kui oma koolis on juhendajad, kes kovisioonigruppe oskuslikult läbi viivad.

Kovisiooni juhendajate väljaõppes osalejad õpivad tundma kovisiooni põhimõtteid ja võimalusi. Erilise tähelepanu all on kovisiooni käivitamine ja juhendamine, et kolleegid leiaksid õppetöö käigus kerkivatele olulistele küsimustele ja juhtumitele konstruktiivseid lahendusi.

Juhendajate väljaõpe annab võimaluse vaadelda kovisiooni juhendamist (vaatluspraktika) ja ise kovisiooni läbi viia (kovisiooni juhendamise praktika), ühtlasi toetab oma koolis kovisioonigrupi loomist, kovisiooni läbiviimist, enda kui juhendaja tegevuse analüüsimist. Väljaõppe saanud ühe kooli kovisiooni juhendajad toetavad teineteist kovisiooni sessioonide läbiviimisel oma koolis ja moodustavad selliselt üksteist toetava koostöögrupi. Väljaõppe saanud kovisiooni juhendajad kohtuvad koolitajaga peale koolitust ühiseks kovisiooniks ka peale koolituse lõppu.

Koolitus toimub veebipõhiselt õpetajatele, kes on EHISe andmetel kehtiva töölepinguga koolis tööl.

Kovisiooni juhendajate väljaõppes on hea, kui osaleb vähemalt kaks õpetajat ühest koolist, et nad saaksid luua üksteist toetava kovisiooni juhendajate koostöögrupi oma koolis.

Juhendajaks õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses töös.

Õpiväljundid:

  • Koolituse lõpetaja oskab selgitada kovisiooni kui koosõppimise ja koos lahenduste leidmise meetodi kasu igale osalejale ning kogu kooliorganisatsioonile.
  • Koolituse lõpetaja oskab lahti mõtestada kovisiooni põhimõtteid ja etappe.
  • Koolituse lõpetaja oskab suunata juhtumi valimist ja küsimuste esitajaid.
  • Koolituse lõpetaja oskab hinnata ja analüüsida kovisiooni juhendamist.
  • Koolituse lõpetaja oskab juhendada kovisiooni protsessi.

Koolituse korraldus

Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul antakse järjepidevalt nõu ja toetust.

Koolitaja omab pikaaegset õpetaja ja koolijuhina töötamise kogemust. Lisaks igapäevase koolitöö tundmisele koolitab ta õpetajaid ja õppejuhte enesejuhtimise, koostöö ülesehitamise ja muutuste juhtimise teemadel. Eriti südamelähedased on üksteist toetavad ja arendavad koostöövõtted, teiste hulgas kovisiooni käivitamine ja juhendamine.

Registreerimine ja lisainfo on .

Share Button