Koolitus, mis motiveerib

Koolitus, mis motiveerib

Milline koolitus motiveerib osalejat?

“Õppimine algab siis, kui tekivad esimesed seosed olemasoleva ja uue vahel. Siis läheb meie peas justkui pirn põlema ja sellest hetkest muutub asi meie jaoks põnevaks. Meie aju on teinud esimese otsuse, et äkki seda kõike on meil millegi jaoks vaja,” kirjutab coach ja juhtimiskoolitaja Ruti Einpalu. Meisterliku koolitaja põhiline ülesanne on aidata koolitusel osalejal juba teadaolevat seostada koolitusel õpitavaga. Koolitajal on vaja kõigepealt teada saada, mida osaleja juba teab ja millised kogemused tal on, siis on võimalik seoseid luua.

Osalejat motiveeriva koolituse puhul me räägime põhiliselt sisemistest motivaatoritest. Daniel H Pink toob oma raamatus Liikumapanev jõud: mis meid tegelikult motiveerib välja, et meid motiveerib tunne, et ma olen kellegi jaoks vajalik, iseseisvus ja otsustusvabadus, soov edasi areneda. Edward Deci ja Richard Ryanin arendatud enesejuhitavusteooria alusel on sisemise motivatsiooni ja õnnelikkuse allikaid kolm: vabatahtlikkus, võimekus, ühtekuuluvus. Sisemine motivatsioon sünnib inimeses eneses, tegutsemine veetleb iseenese pärast, nii et ollakse valmis tegutsema sõltumata mistahes välistest hüvedest või karistuste hirmust; tüüpiline näide siin on laste mäng. Inimene kogeb selle, mida teeb, huvitavaks, innustavaks, väärtuslikuks. Väliste eesmärkide taotlus ei anna meile juurde heaolu, küll aga lisab seda sisemistest motiividest lähtuv toimivus. Siit tõusev nauding motiveerib inimest.

Aastal 2020 toimunud uuringu (Kumpas-Lenk, K., Sukk, M., Mattisen, H., Kattai, E., Järvet, B., 2020) käigus läbi viidud intervjuudes koolitajatele ja koolitusasutuste juhtidele tõdeti üksmeelselt, et koolituse kvaliteedi tagamisel on vastutus ka õppijal endal, kuid sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu, probleem on õppijate vähene motivatsioon ja keskendumisvõime. Seega on küsimus, milline koolitus motiveerib osalejat, igati õigustatud.

Koolitusel osalejaid on hea kaasata koolituse ettevalmistavasse faasi, et selgitada välja, millised on ootused. Enne koolitust kokku lepitud koolituse sisu ja kasutatavad meetodid annavad samuti hea ettekujutuse toimuma hakkavast. Koolituse ajal on oluline, et koolitaja loob väärtustava, usaldava ja motiveeriva keskkonna, mis stimuleerib osalejate sisemist positiivset motivatsiooni – osaleja tunneb, et õpitav on tema jaoks tähenduslik. Koolituse kontekstis saame välja tuua neli sisemist motivaatorit, mida inimene lisaks välistele ootab: kokkuhoidev koolitusgrupp, iseseisvus (otsustusvabadus, tegutsemisvabadus), tähendusrikas tegutsemine (olulisuse/kasulikkuse tunne), edukas olemise tunne (õpitav/ tehtav on arusaadav, teostatav). Kui sa koolituse tellijana eelnevale tähelepanu pöörad ja koolitajaga koostööd teed, näed ajas ka üha motiveeritumaid töötajaid. Koolitaja Marika Aalja tutvustab Meistrite Kooli koolitusi 25.10 kell 15:00, kui toimub Meistrite Kooli koolituste tasuta

caption for image

Foto: Marika Aalja. Koolitusel osalejate tagasiside 2022.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitustuur huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

  Registreeru koolitusele!

  *Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

  *E-post

  Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

  Koolituse nimi, millele registreerute

  Lisainfo

  Share Button