Koolitused

Oskuste lihvimine ja pidev täiendõpe tagavad indiviidi järjepideva töö iseendaga ning organisatsiooni valmisoleku vajalikeks muutusteks. Meistrite Koolis juhendame haridusvaldkonnas, avalikus ja erasektoris tegutsevaid inimesi ning organisatsioone, muutes nende toimimist mõtestatumaks ja tõhusamaks.

Meistrite Kool teeb koostööd üldhariduskoolide, kutse- ja huvikoolide, lasteaedade, valla- ja linnavalitsuste ning teiste asutuste ja ettevõtete töötajatega ning viib läbi:

  • koolitusi, seminare, videotreeninguid ja nõustamist üldjuhul kestusega üks kuni kolm päeva;
  • arenguprogramme kestusega kaks kuud kuni kaks õppeaastat

Meie koolitused jagunevad suures plaanis kolmeks:

  • Avatud koolitused on regulaarselt aset leidvad koolituspäevad, millest on oodatud osa võtma kõik huvilised erinevatest organisatsioonidest. Leia paremal asuvast avatud koolituste menüüst huvi pakkuv koolitus ning registreeru!
  • Organisatsioonisisesed koolitused on tellija soovidest lähtuvalt ette valmistatud ja läbi viidud koolituspäevad tellija organisatsioonis. Mõned levinumad näited organisatsioonisisestest koolitustest leiate selle lehe vastavast sisukastist. Konkreetse koolituskava pakume välja peale vestlust kliendiga.
  • Arenguprogrammid on tellija soovidest lähtuvalt pikemaaegsemad koostööprojektid peamiselt kaasava muutuste juhtimise strateegia koostamiseks ja süsteemsete muutuste läbiviimiseks. Reeglina töötame protsessikonsultantidena ehk juhime arendusseminare ja teisi rühmatöö vorme, et välja tuua osalejates olemasolevad teadmised ja kogemused ning üldistada need konkreetseteks lahendusteks. Arenguprogrammid on täies mahus kliendi vajaduste põhised, konkreetse koolituskava pakume välja peale kliendiga tutvumist. Mõned levinumad arenguprogrammide näited leiate selle lehe vastavast sisukastist.

Koolitustel jagame vajalikke õppematerjale ning koolituste lõppedes saavad osalejad koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

Koolitusi viib läbi Marika Aalja (Ivandi) (TÜ kahekordne magistrikraad, minu CV). Vajadusel kaasame koostööpartnereid.

Küsi lisateavet koolituse sisu ja korralduse kohta allolevatelt kontaktidelt.

marika@meistritekool.ee, +372 512 4183