Koolivõrk ja haldusreform

Meistrite Kooli koolitaja-konsultant on mitmed aastad olnud kohalikele omavalitsustele koolivõrgu ümberkorraldamisel arvestatavaks toeks ja seda eelkõige kõigi osapoolte kaasamisel, emotsionaalsete ja keeruliste parimaid lahendusi välja töötavate mõttetalgute juhtimisel ning kogu protsessist kokkuvõtte koostamisel. Intervjuudel ja mõttetalgutel põhinev kokkuvõte annab volikogu liikmetele põhjaliku ülevaate hetkeolukorrast ning võimalikest arengutest. Väljastpoolt kogukonda tulev oskuslik intervjuude ja mõttetalgute läbiviija hoiab kogukonnaliikmete omavahelisi suhteid, sest kõik osapooled saavad ära kuulatud ja nende arvamusega arvestatud.

Viimati novembris intervjueerides ja mõttetalguid läbi viies tõid osalejad ka võimaliku haldusreformi mõju aruteludesse sisse.

Riigihalduse minister Arto Aas kirjutas novembris 2015, et selleks et haldusreformi käigus tekkinud uue vallaga kaasneksid automaatselt valimised, on tõenäoline, et enamik omavalitsusi ajastab liitumise 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste lähedusse. Vallajuhtide motiveerimiseks näeb plaan 5000 ja rohkema elanikuga valdade puhul ette senise ühinemistoetuse kahekordistumist. Samuti makstakse vähemalt aasta ametis olnud, ent ühinemise tagajärjel töö kaotavatele vallajuhtidele ühe aasta palk. Koolivõrgu korrastamine võiks aga enne seda juba tehtud olla.

Rohkem informatsiooni leiate „Kogukonna rahulolu tagava muutuste juhtimise“ kohta siit.

Share Button