Lüllemäe Põhikooli edulugu

TÜ eetikakeskus koostöös Eesti Koolijuhtide Ühendusega korraldas Tartus 12.-13. detsembril 2013 hea kooli teemalise konverentsi. Esimese päeva paneeldiskussioonis „Piits või präänik? Kumb motiveerib rohkem koole arenema?“ arutles teiste tuntud koolijuhtide ja haridustegelaste hulgas ka Valgamaa väikese Lüllemäe Põhikooli direktor Tiit Lepp, kes ütles vahvalt, et teda motiveerivad tema enda lapsed.

Lähemalt Tiit Lepaga rääkides selgus, et 2010. aasta maikuuks oli Lüllemäe Põhikooli õpilaste arv vähenenud 43 õpilaseni, vanemad ei olnud sugugi rahul kooli õppe- ja kasvatustegevusega. Koostöös vanemate ja kohaliku omavalitsusega jõuti nii kaugele, et Tiit Lepast kui ühest lapsevanemast sai koolijuht, kes pühendas oma põhilise tähelepanu asjatundliku õpetajaskonna leidmisele ja igakülgsele kõiki osapooli kaasavale arengu toetamisele.

Täna õpib Lüllemäe Põhikoolis 68 õpilast, mitmed vanemad on oma lapsed kodukooli tagasi toonud. Samas jätkub tihe töö kohaliku omavalitsuse ja kogukonnaga, et tagada õpilastele nende arenguks  vajalik nii vaimne kui füüsiline keskkond. Koolirahval käis märtsis 2013 külas Heli Raamets Maalehest ja kirjutas artikli „Imelugu: sulgemisohus kool paisus poole suuremaks“.

Head koolijuhid, Meistrite Kool kutsub üles oma edulugusid jagama! Lisainfo: marika@meistritekool.ee.

Share Button