Marika Aalja

Meistrite Kool OÜ juhatuse liige, koolitaja-konsultant (täiskasvanute koolitaja tase 7, 27.11.2019 – 26.11.2024)

telefon: +372 512 4183

e-post:  marika@meistritekool.ee

Töötanud:
2018 – 2022      Tuleviku Hariduse SA juhatuse liikmena

2018 – …           Lilleoru Põhikooli direktorina

2015 – 2020      MTÜ Vaikuseminutid koolitajana

2015 – …           SA Väärtustades Elu paarisuhte programmi koolitajana

2012 – …           TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja ja nõustajana

2012 – …           Meistrite Kool OÜ koolitaja-konsultandina

2011 – …            Sisehindamise nõunikuna

2007 – 2012      ABAR Pro OÜ koolitajana

1998 – 2010      Keila Koolis õpetaja, õppejuhi ja direktori kohusetäitjana

1988 – 1998     Mehikoorma Põhikoolis õpetaja ja huvijuhina

1988 – 1997       Mehikoorma Huvikoolis direktorina

Haridus:

2001 – 2005    Tartu Ülikool, magistrikraad, koolikorraldus, magistritöö teema „Meeskonnatöö koolis”

1989 – 1996    Tartu Ülikool, magistrikraad, gümnaasiumi saksa keele ja kirjanduse õpetaja

1986 – 1988    Viljandi Kultuurikool, tantsujuhtimine

1983 – 1986    Räpina Keskkool

Täienduskoolitused/konverentsid: 

17.01 – 16.05.2017           Teadveloleku kursuse jätkukohtumised (5 korda)

22.-23.04, 09.05.2017   Teadliku Muutuse Kunst I, II (2. korda)

10.-11.03.2017                  Vaikuseminutite talvekool

25.-27.11.2016                  Babadži Krija jooga 1. astme pühendus

28.-30.10.2016                Gaia Akadeemia magistriaasta õpingud

01.-02.10.2016                 Vaikuseminutite süvakoolituse koolitajate koolitus

15.09 – 10.12.2016           Tegevusjuhendaja koolitus (260 tundi)

11.04 – 30.05.2016          Vaikuseminutite süvakursus (24 tundi)

30.03.2016                       Waldorfpedagoogika seminar meeltest

28.03.2016                       Kuidas lapsevanem saab aidata kaasa, et lapsel oleks õnnelik koolipõlv? (Godi Keller)

15.03.2016                        Hea naine. Hea mees (Ingvar Villido)

26.-28.02.2016                Vaikuseminutite talvekool

10.-11.12.2015                  Väärtuskasvatuse konverents “Hea kool kui väärtuspõhine kool. Kuidas kujundada ettevõtlikku eluhoiakut?”

30.11.2015                        Vaikuseminutite koolitajate arengupäev

27.11.2015 – september 2016 Gaia Akadeemia kursus “Ettevalmistus eluks 21. sajandil – tervikliku eluviisi alused ning praktilised tööriistad elu edendamiseks” (250 tundi)

07.10-25.11                        Teadliku muutuse kunst – Krija Hatha Jooga

26.09.2015-09.01.2016  Teadliku muutuse kunst I-V (50 tundi)

28.-30.08.2015              Ökokogukondade kokkutulek Mõisamaal, jätkusuutlik majandus

15.08.2015                       Arvamusfestival Paides

16.06.2015                       Kiusamisvaba haridustee kogemuspäev

05.06.2015                       Kaasamise kevadkool 2015: Kuidas jõuda ühiselt suurema mõjuni?

03.06.2015                       Täiskasvanuhariduse teabepäev

28.03.-11.07.2015           Vaikuseminutite koolitajate baaskursus (200 tundi)

12.02.2015                        Kooli õppekava teabepäev

10.02.2015                        Kuidas lahendada probleemi nii, et see oleks lõbus ja tõhus? Loovustehnikad.

31.01-01.02.2015             Vaikuseminutite koolitus

03.-04.01.2015                PREP paarisuhte koolitus (24 tundi)

09.10-27.11.2014             Loengusari. Tervikliku eluviisi alused. Ökokogukonnad.

24.-28.10.2014                Intuitiivpedagoogika seminar Tšehhis, Tšehhi Camphilli küla külastus

13.10.2014                       Meistriklass kutsega koolitajatele “Uuri. Otsi. Mõista. Imesta.”

02.10.2014-22.05.2015     Within My Reach – paarisuhte koolitajate koolitusprogramm üksikisikutele (156 tundi)

18.09.2014                      Õppekäik Soome Camphilli küladesse Kaupunkikyla, Myllylähde

22.-24.08.2014               Ökokogukondade kokkutulek Sännas, kogukondlik haridus

16.08.2014                      Arvamusfestival Paides

11.-13.08, 25.-26.09.2014   LAK-õppe ja keelekümbluse ABC (45 tundi)

28.07-03.08.2014          Intuitiivpedagoogika seminar Rootsis (50 tundi)

26.06.2014                     ProjektiAGENDA – Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava rakendamine” lõpukonverents                                                                                                                                        

29.05.2014                     TÜ eetikakeskuse seminar “Hea kooli mudeli arengud”

26.05.2014                     Täiskasvanute koolitaja, tase 7 – taastaotlemine ja kutsetunnistus

13.05.2014                     TÜ eetikakeskuses kohtumine Linda Leithiga “Kriitiline sõber Inglismaal”

24.04.2014                     Meistriklass kutsega koolitajatele “Tõhusus töökeskkonnas ja selle teadvustamine”

11.04.2014                      EAS teemaõhtu “Ärimudelid”

31.01.2014                      Eesti haridusfoorum “Kodulähedane ja armas põhikool”

10.-12.01.2014               Ökokogukondade talvine kokkutulek, kogukondlik haridus, haridus kogukonnas

09.-10.01.2014                Rahvusvaheline konverents “Talendid tuleviku teenistuses”

12.-13.12.2013               Hea kool: peeglike, peeglike seina peal, kes on parim kogu maal

04.12.2013                     Meistriklass kutsega koolitajatele “Probleemis on võimalus”                                                                         

28.11.2013                      Täiskasvanuhariduse teabepäev

14.11.2013                       TÜ eetikakeskuse seminar “Koolide tunnustamine Eestis”

18.06.2013                      Karjäärivaldkonna koolitajate arendusseminar

05.06.2013                      TÜ eetikakeskuse seminar “Hea kooli eri aspektid ja hindamine”

28.05.2013                      Kutsega koolitajate meistriklass

24.04-31.12.2013            Harjumaa mentorklubi (7 koolituspäeva, kokku 42 tundi)

02.04.2013                      Muutuste juhtimine

27.-28.11.2012                Konverents “Noored tulevikus”

22.-25.11.2012                Intuitiivpedagoogika seminar Rootsis (26 tundi)

30.10.2012                      Konverents “Inspireeriv õpikeskkond koolis”

28.-30.09.2012                Intuitiivpedagoogika kursus Eestis (20 tundi)

17.-18.09.2012                TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendõppe sessioon

03.09-20.09.2012            Alustava ettevõtja baaskoolitus (56 tundi)

20.03.2012                      KKK – kuidas koostada koolituskutseid? (9 tundi)

12.2011-03.2012             Mentorlus kui arenguvõimalus (40 tundi)

14.12.2011                      Koolitajate aastalõpuseminar (8 tundi)

02.-06.11.2011                Intuitiivpedagoogika seminar Saksamaal (32 tundi)

08.2011-06. 2012           TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajate täiendusõppe kursus                                            (546 tundi)

18.-24.07.2011                Intuitiivpedagoogika seminar Rootsis (56 tundi)

28.-29.03, 26.04.2011     Arenguprogramm “Aktiivõppemeetodid noorsootöös”

10.-11.03.2011                Koostööseminar “Kujundav hindamine õppeprotsessis”

15.-16.12.2010               Noortevaldkonna koolitajate aastalõpuseminar

02.-03.12.2010               Andragoogide meistriklass “Pilk peeglisse”

26.-28.11.2010               Train the Trainers Conference in Munich

2010, 24.-26.08.2010     Meetodimess

08.2010-06.2011            Õppeasutuste sisehindamise nõunike koolitus (240 tundi)

12.-13.02.2009               Eesti haridusjuhtide aastakonverents 2009 „Haridusjuhi väljakutsed“

08.2008-05.2009            Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kvalifikatsioonikursus (400 tundi),

29.05.2009                       Andragoog IV kutsetunnistus

Ühiskondlik tegevus:

2002 – 2013       Rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni Kiwanis liige

2003 – 2013      Kiwanise rahvusvahelise noortelaagri korraldusmeeskonna liige

2009 – 2013       Saksamaa Kiwanise piirkonnaga koostöö Eesti-poolne koordinaator

2010 – 2012       Balti riikide ja Soome Kiwanise klubide esindaja asetäitja

2012 – 2013       Balti riikide ja Soome Kiwanise klubide esindaja Euroopa Kiwanise juhatuses