Meistrite Koolis täna ja homme

Meistrite Kooli tänased ja homsed aktuaalsemad tegevused saab kokku võtta järgmise kolme suurema valdkonna kaupa.

 1. Eelkõige kahepäevased sisekoolitused lasteaedades ja koolides:
 • Enesejuhtimise praktikum – märkamine, tunnetamine, vajaduste ja soovi väljendamine, vägivallatu suhtlemine, suhtlemistehnikad, eneseanalüüs, väärtused, üksteise nõustamine
 • Klassijuhataja kui õpilase tervikliku arengu toetaja – toetudes paljuski tugimaterjalile, mis on mõeldud 7.-9. klassi juhatajale õpilaste toetamisel õpi- ja töövalikutes
 • Õppekava lõimimise talgud – teemad kooli õppekavas, mida muutunud õigusaktide valguses on mõistlik läbi arutada ja lahti mõtestada
 • Arengukava mõttetalgud – lasteaia ja kooli kontseptsiooni täpsustamine, hetkeolukorra analüüs ning eesmärgid järgmiseks arenguperioodiks
 • Sisehindamise mõttetalgud – lasteaia ja kooli kontseptsiooni silmas pidades vaatame üle kogutud andmed eesmärkide saavutamiseks ja analüüsime neid
 1. Pikemad arenguprogrammid koostöös lasteaedade ja koolide juhtide ning pidajatega
 • Haridusasutuse hetkeolukorra analüüs ja võimalikud arengud – intervjuud oluliste arvamusliidritega, seminarid ja mõttetalgud, et leida kõigile osapooltele sobiv lahendus
 1. Pikemad arenguprogrammid koostöös kohalike omavalitsustega
 • Kogukonda kaasav haridusasutuste võrgu ümberkorraldamine – intervjuud oluliste arvamusliidritega, seminarid ja mõttetalgud, et leida kõigile osapooltele sobiv lahendus
 • Kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna arengukava koostamine – kaugema sihi täpsustamine, hetkeolukorra analüüs ning eesmärgid järgmiseks arenguperioodiks
 • Kogukondi kaasav kohalike omavalitsuste ühendamine – intervjuud oluliste arvamusliidritega, seminarid ja mõttetalgud, et leida kõigile osapooltele sobiv lahendus

Meistrite Kool OÜ teeb tihedat koostööd SA Väärtustades Elu ja MTÜ Vaikuseminutid. Nii suhtlemistehnikad kui tähelepanu ja meelerahu harjutused toetavad koolitusi ning arenguprogramme. Samuti äsja eesti keeles ilmunud raamatu „Loomulik õppimine toetudes uudishimule ja huvile“ materjal.

Kokkuvõtvalt pakub Meistrite Kool OÜ üldhariduskoolide, kutse- ja huvikoolide, lasteaedade, valla- ja linnavalitsuste ning teiste asutuste ja ettevõtete töötajatele enese- ning muutustejuhtimise teemalisi:

 • koolitusi, seminare, videotreeninguid ning nõustamist;
 • pikemaid arenguprogramme.

Lisainfo: Marika Ivandi 512 4183, marika@meistritekool.ee

Share Button