Oktoober Meistrite Koolis

Meistrite Kool pakub üldhariduskoolide, kutse- ja huvikoolide, lasteaedade, valla- ja linnavalitsuste ning teiste asutuste ja ettevõtete töötajatele enese- ning muutustejuhtimise teemalisi:

  • koolitusi, seminare, videotreeninguid ning nõustamist;
  • pikemaid arenguprogramme.

Koostöö on üles ehitatud ennast ja teisi austavale, empaatilisele ning autentsele suhtlemisviisile, mis põhineb Marshall B. Rosenberg´i vägivallatu suhtlemise põhimõtetel.

Oktoober osutus tõeliselt tihedaks kuuks:

  • koolivaheajal toimusid nii üldõpetust ja õppekava lõimimist puudutavad koolitused kui koostöös TÜ eetikakeskusega väärtusarendust ja MTÜ Vaikuseminutid lihtsaid tähelepanu ja meelerahu harjutusi käsitlevad praktilised koolitused;
  • lasteaiaga sai samuti vaikuseminutite koolitus läbi viidud;
  • ühe kooli lastevanemate üldkoosolekul arutleti teemal „Kuidas saavad vanemad oma last õppimisel toetada?“;
  • koostöös kohaliku omavalitsusega algasid ettevalmistused kõiki osapooli kaasavaks koolivõrgu ümberkorraldamiseks;
  • jätkus pikem koostööprojekt lastevanematega uuel tasemel;
  • edasi kestab pikem koostööprojekt mitut ettevõtet haldava nö emaettevõttega;
  • oktoobris jätkus mais valminud Rita Laube raamatu „Loomulik õppimine toetudes uudishimule ja huvile“ eestikeelse tõlke müük.

Meistrite Kool OÜ teeb tihedat koostööd TÜ Eetikakeskusega, SA Väärtustades Elu ja MTÜ Vaikuseminutid ning nende organisatsioonide koolitajatega.

 

 

Share Button