Oktoober – november 2015

Meistrite Kool pakub üldhariduskoolide, kutse- ja huvikoolide, lasteaedade, valla- ja linnavalitsuste ning teiste asutuste ja ettevõtete töötajatele enese- ning muutustejuhtimise teemalisi:

 • koolitusi, seminare, videotreeninguid ning nõustamist;
 • pikemaid arenguprogramme.

Koostöö on üles ehitatud ennast ja teisi austavale, empaatilisele ning autentsele suhtlemisviisile, mis põhineb Marshall B. Rosenberg´i vägivallatu suhtlemise põhimõtetel.

Oktoober ja november osutusid tõeliselt tihedateks ning tänu teadlikkuse kasvule ka tõeliselt kvaliteetset tööd sisaldavateks kuudeks:

 • oktoobri koolivaheajal toimusid nii üldõpetust ja õppekava lõimimist puudutavad koolitused kui koostöös TÜ eetikakeskusega väärtusarendust ja MTÜ Vaikuseminutid lihtsaid tähelepanu ja meelerahu harjutusi käsitlevad praktilised koolitused koolides;
 • kolmes lasteaias sai samuti vaikuseminutite koolitused läbi viidud;
 • ühe kooli lastevanemate üldkoosolekul arutleti teemal „Kuidas saavad vanemad oma last õppimisel toetada?“;
 • õppejuhtide koolituspäev viidi läbi;
 • novembris toimus esimene lühike koolitus rakenduskõrgkoolis;
 • koolitus-jõuluõhtuks tehti ettevalmistusi;
 • kevadiseks koolivaheajaks tehti esimesed kokkulepped;
 • koostöös kohaliku omavalitsusega algasid ettevalmistused kõiki osapooli kaasavaks koolivõrgu ümberkorraldamiseks, mis jõudis novembris intervjuudeni kogukonna arvamusliidritega (kokku 35 intervjueeritavat), kõikide osapoolte argumente käsitlevate mõttetalguteni ja kogu koostööd ja ettepanekuid kajastava kokkuvõtteni (kokku 43 lk), millele toetudes teevad volikogu liikmed järgmisi vajalikke otsuseid;
 • jätkus pikem koostööprojekt lastevanematega uuel tasemel;
 • edasi kestab pikem koostööprojekt mitut ettevõtet haldava nö emaettevõttega;
 • oktoobris ja novembris jätkus mais valminud Rita Laube raamatu „Loomulik õppimine toetudes uudishimule ja huvile“ eestikeelse tõlke müük.

Meistrite Kool OÜ teeb tihedat koostööd TÜ Eetikakeskusega, SA Väärtustades Elu ja MTÜ Vaikuseminutid ning nende organisatsioonide igati usaldusväärsete koolitajatega.

 

 

 

Share Button