Õppejuht kui õpetajate arengut toetava keskkonna looja

Õppejuht loob nii enda eeskuju, suhtlemise, konfliktilahendamise kui koostöö ülesehitamisega keskkonna, kus õpetajad on valmis enda hoiakuid, suhtlemist ja käitumist avatult ning usaldavalt analüüsima ja üksteiselt õppima. Koolituspäev annab osalejale nii teoreetilise pagasi kui praktilised tööriistad enda hoiakute, suhtlemise, konfliktide lahendamise analüüsimiseks ja koostöö ülesehitamiseks ning saadud kogemuste põhjal oma koolis rakendamiseks.

Ühepäevase koolituse jooksul otsime vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Millised on minu kui õppejuhi oluliseks peetavad väärtused, arusaamad?
  • Kuidas igapäevasest suhtlemisest, konfliktidest, käitumisest õppida, vaatlusi hinnangutevabalt kirjeldada, enda ja õpetajate tundeid, vajadusi ning soove ära tunda?
  • Mida ja kuidas üksteiselt õppida? Kuidas üksteiselt õppimist korraldada ?

Koolitus toimub 23.09.2015 MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse ruumides (Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a, B-hoone, Tallinn). Koolituspäev algab 11:00 ja lõpeb 17:00, õppe kogumaht on 8 akadeemilist tundi (sh 7 tundi auditoorset ja 1 tund iseseisvat tööd), koolituspäeva jooksul tagatakse osalejate tervislik toitlustamine.

Parim aeg registreerumiseks on hiljemalt kolmapäeval, 16. septembril telefoni teel numbril 512 4183, meiliaadressil marika@meistritekool.ee või kodulehe www.meistritekool.ee kaudu.

Rohkem informatsiooni leiate siit.

 

 

Share Button