Probleemis on võimalus

Ja te teate, et muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga käib koos, käib natukene kiiremini kui maailm. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab (Lennart Meri, 2001 – kõne algava kooliaasta puhul).

Ülo Vooglaid rõhutab, et probleem on tegeliku ja vajaliku olukorra tunnetatud vastuolu. Vastuolude põhjuste vähendamiseks ja kõrvaldamiseks on võimalik luua meetmete süsteem. Meistrite Kooli novembrikuu uudiskirja põhjal teame, et üldharidusprobleem nr 1 on vähene õpimotivatsioon. Seega valitseb paljudes üldhariduskoolides tegelikult olukord, mis põhjustab vähest õpimotivatsiooni. Mida rohkem õnnestub koolijuhil koostöös kõigi osapooltega vähese õpimotivatsiooni põhjusi vähendada või lausa kõrvaldada, seda rohkem suureneb nii õpilaste kui ka õpetajate tahe õppida. Koolijuhi jaoks on probleemis võimalus.

Lapsevanemad seisavad aina tugevamalt oma laste arenguks soodsa keskkonna loomise eest ja ootavad koolijuhilt tõhusaid samme vähese õpimotivatsiooni põhjuste vähendamiseks. Lapsevanemad „hääletavad vajadusel jalgadega“, teisisõnu viivad oma lapsed teise kooli, loovad ise kooli või nii nagu Lüllemäe Põhikoolis hakkavad ise koolijuhiks. Ka vanemate jaoks on probleemis võimalus. Põhiline, et kõik osapooled leiavad üles probleemides peituvad võimalused, ühise huvi ja ühise huvi toel seavad selge eesmärgi, mille poole püüelda.

Meistrite Kooli pere soovib imelist jõuluaega, uuel aastal probleemides peituvate võimaluste ärakasutamist ja maailmaga koos või ehk isegi natuke kiiremini ühise ja selge eesmärgi poole liikumist.

Share Button