September Meistrite Koolis

Meistrite Kool pakub üldhariduskoolide, kutse- ja huvikoolide, lasteaedade, valla- ja linnavalitsuste ning teiste asutuste ja ettevõtete töötajatele enese- ning muutustejuhtimise teemalisi:

  • koolitusi, seminare, videotreeninguid ning nõustamist;
  • pikemaid arenguprogramme.

 

Koostöö on üles ehitatud ennast ja teisi austavale, empaatilisele ning autentsele suhtlemisviisile, mis põhineb Marshall B. Rosenberg´i vägivallatu suhtlemise põhimõtetel.

Septembris toimusid järgmised koolitused, seminarid ning pikemad arenguprogrammid:

  • koostöös SA Väärtustades Elu paarisuhte koolitus Keila Sotsiaalkeskuses, mis osalejate sõnul on igale inimesele nii pere- kui töösuhete oskuslikuks loomiseks ja hoidmiseks vajalik;
  • õppealajuhatajatele mõeldud avatud koolitus „Õppejuht kui õpetajate arengut toetava keskkonna looja“ sai väga hea tagasiside;
  • jätkus pikem koostööprojekt lastevanematega uuel tasemel;
  • hoo sai sisse järgmine pikem koostööprojekt mitut ettevõtet haldava nö emaettevõttega;
  • septembris jätkus mais valminud Rita Laube raamatu „Loomulik õppimine toetudes uudishimule ja huvile“ eestikeelse tõlke müük.

Meistrite Kool OÜ teeb tihedat koostööd TÜ Eetikakeskusega, SA Väärtustades Elu ja MTÜ Vaikuseminutid ning nende organisatsioonide koolitajatega.

 

 

Share Button