Sisekoolitused 2016

Sisekoolitused toimuvad kokku lepitud ajal lasteaia ja kooli enda ruumides.

 1. ENESEJUHTIMISE PRAKTILINE SEMINAR (orienteeruvalt 16 osalejat nii lasteaiast kui koolist, samuti kohalikust omavalitsusest ja ettevõttest)

Ühepäevasel praktilisel seminaril osaleja:

 • mõtestab lahti ennastjuhtiva inimese olemuse
 • analüüsib enesejuhtimise võimalikkust ja segavaid tegureid inimeses endas
 • kogeb erinevaid enesejuhtimist toetavaid praktilisi harjutusi
 • hindab praktiliste harjutuste mõju

 

 1. VÄÄRTUSED MEIS JA MEIE ÜMBER (nii lasteaia- kui kooliõpetajatele)

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti väärtusarenduse põhimõisted
 • hindab enda kui õpetaja hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • kogeb mõnda väärtusarenduse meetodi, kirjeldab teisi meetodeid ning töövõtteid
 • koostab koostöös teiste koolitusel osalejatega kogu lasteaia/kooli väärtuskasvatuse ja/või iseloomukasvatusega põhjalikumaks tegelemiseks esialgse tegevuskava (teisel päeval)

 

 1. ÕPETAJA KUI ÕPILASTE ARENGUT TOETAVA KESKKONNA LOOJA EHK ÕPETAJA KUI ÕPPIJA SAATJA (kooliõpetajatele)

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • hindab ja analüüsib enda hoiakuid, suhtlemist, käitumist ja üksteiselt õppimist
 • mõtestab kogemusel (situatsioonil) põhinevat eneseanalüüsi ja üksteise nõustamist
 • hindab ja analüüsib õppijate arenguks sobiva keskkonna loomiseks vajalikke tingimusi

 

 1. KLASSIJUHATAJA KUI OMA KLASSI ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI JUHT (toetub Innovega koostöös valminud klassijuhataja tugimaterjalile, kooliõpetajatele)

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti klassijuhataja kui ühe klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhi olemuse ja tööülesanded
 • hindab enda hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • hindab ja analüüsib õpilaste arengut toetava keskkonna loomise,  koostöö ülesehitamise ja hoidmise, oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise võimalusi

 

 1. ÜLDÕPETUS JA AINETEVAHELINE LÕIMING (kooliõpetajatele)

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • hindab ja analüüsib üldõpetuse ning ainetevahelise lõimingu võimalusi ja selleks vajalikke tingimusi
 • analüüsib erinevaid lõimingutsentreid, õppeainete ühisosi, ühiseid võimalikke kulmineeruvaid tegevusi ühe klassi või kooliastme ulatuses
 1. ARENDUSMEESKONNA INSPIRATSIOONIPÄEV (orienteeruvalt 16 osalejat nii lasteaiast kui koolist, samuti kohalikust omavalitsusest ja ettevõttest)

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • Disney loovstrateegiate meetodi abil mõtestab lahti enda rolli
 • kogeb erinevaid enesetunnetuslikke harjutusi ja seostab neid oma rolliga
 • hindab ja analüüsib iseennast ja kuidas kolme rolli esindajaid lasteaia/kooli eesmärkide nimel paremini koostööle rakendada
 • kogeb konkreetse ülesande lahendamist rollide alusel moodustatud meeskonnas ja analüüsib oma tegutsemist

 

 1. HUVIGRUPPE KAASAV ARENGUKAVA KOOSTAMINE (nii lasteaia- kui kooliõpetajatele, samuti kohaliku omavalitsuse töötajatele)

Vähemalt kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • selgitab arengukava olemust ja kaasavat arengukava koostamise protsessi
 • hindab erinevaid arengukava koostamise võimalusi ning etappide ülesehitust
 • analüüsib kogetud arengukava koostamise etappe ja leiab oma organisatsioonile sobivaimad
 • koostab oma organisatsiooni esialgse strateegia, arengukava koostamise tegevuskava

 

 1. SISEHINDAMISE MÕTTETALGUD (nii lasteaia- kui kooliõpetajatele)

Vähemalt kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab kogu tervikliku sisehindamise protsessi lahti
 • kavandab ja analüüsib kogu sisehindamise protsessi
 • hindab ja analüüsib kogutavaid andmeid ja kogumiseks kasutatavaid võtteid
 • täiustab olemasolevat sisehindamise protsessi

 

Koolitusi viib üldjuhul läbi pikaaegne õpetaja ja õppejuht, Meistrite Kooli 7. taseme täiskasvanute koolitaja-konsultant, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja-nõustaja, SA Väärtustades Elu paarisuhte koolitaja ja Vaikuseminutite koolitaja Marika Ivandi ja/või koostööpartner. CV leiate siit.

Ühepäevase sisekoolituse hind on tavaliselt 500€, suuremate gruppide korral lepitakse hind kokku.

Küsi lisa: 512 4183 | marika@meistritekool.ee | www.meistritekool.ee

 

Täpsem teave www.meistritekool.ee, meiliaadressil marika@meistritekool.ee või telefonil 512 4183.

 

Meeldivat koostööd!

Marika Ivandi

Meistrite Kool OÜ koolitaja-konsultant

 

 

 

Share Button