Sisekoolitused 2016

Lasteaia, kooli, mõne muu organisatsiooni, kohaliku omavalitsuse või ettevõtte esindajaga lepime koolituseks sobiva aja ja ruumid kokku.

1.T EADLIK RAHUNEMINE JA KESKENDUMINE (lastele, noortele, igas eas ja tegevusalal täiskasvanutele)

1) kahepäevane orienteeruvalt 16 osalejale ja/või

2) kaheksa nädala jooksul näiteks reedeti või laupäeviti (8 x 1,5-2 tundi) 2-3 grupile ühest organisatsioonist või ettevõttest (võimalikud ajad 10:00  – 12:00, 12:00 – 14:00, 14:00 – 16:00)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • automaatsetest tegevustest ärkamine
 • kehaga parema kontakti leidmine
 • emotsioonide ja mõtetega suhestumine
 • suhestumine enda ja teistega
 • oma elus tasakaalu saavutamine
 • täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast igapäevaelus

Igas vanuses osaleja:

 • mõistab rahunemise ja keskendumisvõime treenimise olulisust ning võimalusi, sest need aitavad hoida fookust ning parandada sooritusvõimet nii õppetöös, tööülesandeid täites kui hobisid harrastades (muusika, sport jne)
 • kogeb rahunemist ja keskendumist toetavaid harjutusi ja kujundab nende abil heatahtlikku ning hoolivat hoiakut, et leida loovaid lahendusi ja ennetada konflikte
 • hindab ja analüüsib kogetud harjutuste mõju oma enesetundele, rahutusest ja ärevusest välja tulemisel ning oma meeleolu reguleerima õppimisel, et pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega paremini toime tulla
 • koostab oma ellu suurema tasakaalu loomise tegevuskava
 1. INTUITIIVPEDAGOOGIKA KESKENDUMIS- JA KOHALOLUHARJUTUSED NING MÄNGUD (kahepäevane, orienteeruvalt 16 lasteaia või kooli õpetajale, ka teiste elualade esindajatele)

 Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • automaatsetest tegevustest ärkamine
 • kehaga parema kontakti leidmine
 • rahunemise ja  keskendumisvõime treenimine
 • suhestumine enda ja teistega
 • täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast

Kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõistab rahunemise ja keskendumisvõime olulisust ning võimalusi, sest need aitavad hoida fookust ning parandada sooritusvõimet nii õppetöös, tööülesandeid täites kui hobisid harrastades (muusika, sport jne)
 • kogeb rahunemist, keskendumist ja kohalolu toetavaid harjutusi, sh liikumisharjutusi, mänge, kujundab nende abil heatahtlikku ning hoolivat hoiakut, et leida loovaid lahendusi ja ennetada konflikte
 • hindab ja analüüsib kogetud harjutuste ning mängude mõju oma enesetundele, rahutusest ja ärevusest välja tulemisel ning oma meeleolu reguleerima õppimisel, et pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega paremini toime tulla
 1. TUNNI RÜTM JA KESKENDUMINE (ühepäevane, orienteeruvalt 16 lasteaia või kooli õpetajale)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast
 • keskendumisvõime treenimine
 • õppija keskendumisvõimet toetav õppetunni rütm
 • suhestumine enda ja teistega

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõistab keskendumisvõimet toetava õppetunni rütmi, rahunemise ja keskendumisvõime treenimise olulisust ning võimalusi, sest need aitavad hoida fookust ning parandada sooritusvõimet nii õppetöös, tööülesandeid täites kui hobisid harrastades (muusika, sport jne)
 • kogeb rahunemist ja keskendumist toetavaid harjutusi ja kujundab nende abil heatahtlikku ning hoolivat hoiakut, et leida loovaid lahendusi ja ennetada konflikte
 • hindab ja analüüsib kogetud harjutuste mõju oma enesetundele, rahutusest ja ärevusest välja tulemisel ning oma meeleolu reguleerima õppimisel, et pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega paremini toime tulla
 1. VÄÄRTUSED MEIS JA MEIE ÜMBER (nii lasteaia- kui kooliõpetajatele, ka teiste elualade esindajatele)

 Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • väärtusarenduse põhimõisted
 • meie väärtuste põlvnemine
 • väärtuskasvatuse olulisus lasteaias ja koolis
 • isiklikud väärtused ja organisatsioonis kokkulepitud põhiväärtused
 • väärtusarenduse võimalusi lasteaias ja koolis

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti väärtusarenduse põhimõisted
 • hindab enda kui õpetaja hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • kogeb mõnda väärtusarenduse meetodi, kirjeldab teisi meetodeid ning töövõtteid
 • koostab koostöös teiste koolitusel osalejatega kogu lasteaia/kooli väärtuskasvatuse ja/või iseloomukasvatusega põhjalikumaks tegelemiseks esialgse tegevuskava (teisel päeval)
 1. KLASSIJUHATAJA KUI OMA KLASSI ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI JUHT (toetub SA Innove koostöös valminud klassijuhataja tugimaterjalile, kooliõpetajatele)

 Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • klassijuhataja roll oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhina
 • klassijuhataja tööülesanded
 • koostöö ülesehitamine ja hoidmine kõigi osapooltega (õpilased, nende vanemad, klassi aineõpetajad)
 • õnnestumised arenguvestlustel ja tekkinud küsimused

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti klassijuhataja kui oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhi olemuse ja tööülesanded
 • hindab enda hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • hindab ja analüüsib õpilaste arengut toetava keskkonna loomise,  koostöö ülesehitamise ja hoidmise, oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise võimalusi
 1. ÜLDÕPETUS JA AINETEVAHELINE LÕIMING (kooliõpetajatele, soovitavalt vähemalt 4-6 korda  õppeaasta jooksul, et lõimida kogu kooli õppekava)

Kogemusõppe võtteid kasutades käsitleme järgmisi teemasid:

 • üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • ainetevahelise lõimingu erinevad võimalused
 • õppekava lõimimist soodustavad ja takistavad tegurid
 • kooli eripärast tulenevad kokkulepped
 • riikliku õppekava alusel konkreetse klassi või klasside temaatiliste tervikute leidmine (üldteema + ühine kulmineeruv tegevus)
 • konkreetse klassi või klasside õppeainete ühisosa leidmine (mõisted, teemad, probleem + ajaline jaotus)

 Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • hindab ja analüüsib üldõpetuse ning ainetevahelise lõimingu võimalusi ja selleks vajalikke tingimusi
 • analüüsib erinevaid lõimingutsentreid, õppeainete ühisosi, ühiseid võimalikke kulmineeruvaid tegevusi ühe klassi või kooliastme ulatuses

Koolitusi viib üldjuhul läbi pikaaegne õpetaja ja õppejuht, Meistrite Kooli 7. taseme täiskasvanute koolitaja-konsultant, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja-nõustaja, SA Väärtustades Elu paarisuhte koolitaja ja Vaikuseminutite koolitaja Marika Ivandi ja/või koostööpartner. CV leiate siit.

Ühepäevase sisekoolituse hind on tavaliselt 500€, augustis ja septembris 2016 kehtib soodushind 450€ + transpordikulu, suuremate gruppide korral lepitakse hind kokku.

Küsi lisa: 512 4183 | marika@meistritekool.ee | www.meistritekool.ee

Täpsem teave www.meistritekool.ee, meiliaadressil marika@meistritekool.ee või telefonil 512 4183.

Share Button