Sisekoolitused 2016

Sisekoolitused toimuvad kokku lepitud ajal lasteaia ja kooli enda ruumides.

 1. ENESEJUHTIMISE PRAKTILINE SEMINAR (orienteeruvalt 16 osalejat)

Ühepäevasel praktilisel seminaril osaleja:

 • mõtestab lahti ennastjuhtiva inimese olemuse
 • analüüsib enesejuhtimise võimalikkust ja segavaid tegureid inimeses endas
 • kogeb erinevaid enesejuhtimist toetavaid praktilisi harjutusi
 • hindab praktiliste harjutuste mõju

 

 1. VÄÄRTUSED MEIS JA MEIE ÜMBER  

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti väärtusarenduse põhimõisted
 • hindab enda kui õpetaja hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • kogeb mõnda väärtusarenduse meetodi, kirjeldab teisi meetodeid ning töövõtteid
 • koostab koostöös teiste koolitusel osalejatega kogu kooli väärtuskasvatuse ja/või iseloomukasvatusega põhjalikumaks tegelemiseks esialgse tegevuskava (teisel päeval)

 

 1. ÕPETAJA KUI ÕPPIJA SAATJA (õpetaja muutunud roll, tähelepanu keskmes on vägivallatu suhtlemise põhimõtted ja nende praktiseerimine)

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • hindab ja analüüsib enda hoiakuid, suhtlemist, käitumist ja üksteiselt õppimist
 • mõtestab kogemusel (situatsioonil) põhinevat eneseanalüüsi ja üksteise nõustamist
 • hindab ja analüüsib õppijate arenguks sobiva keskkonna loomiseks vajalikke tingimusi

 

 1. ÕPILAST MOTIVEERIV TAGASISIDE

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti hindamise ja tagasiside olemuse, vajalikkuse
 • hindab ja analüüsib erinevaid motiveeriva tagasiside võimalusi ja etappe
 • kogeb motiveeriva tagasiside saamist ja andmist

 

 1. KLASSIJUHATAJA MEISTRIKLASS EHK KLASSIJUHATAJA KUI OMA KLASSI ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI JUHT (toetub Innovega koostöös valminud klassijuhataja tugimaterjalile)

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti klassijuhataja kui ühe klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhi kaugema sihi ja tööülesanded
 • hindab enda hoiakute ja tegevuse reflekteerimise võimalusi
 • hindab ja analüüsib õpilaste arengut toetava keskkonna loomise,  koostöö ülesehitamise ja hoidmise, oma klassi õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise võimalusi

 

 1. ÜLDÕPETUS JA AINETEVAHELINE LÕIMING

Ühe- või kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab lahti üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu põhimõisted
 • hindab ja analüüsib üldõpetuse ning ainetevahelise lõimingu võimalusi ja selleks vajalikke tingimusi, õpitulemuste ja õppesisu läbitöötamine ning mitme päeva jooksul võimalike lõimingutsentrite leidmine, õppeainete ühisosades ja ühistes kulmineeruvates tegevustes kokkuleppimine
 • koostab koostöös teiste koolitusel osalejatega ainetevahelise lõimingu tegevuskava
 • analüüsib erinevaid lõimingutsentreid, õppeainete ühisosi, ühiseid võimalikke kulmineeruvaid tegevusi ühe klassi või kooliastme ulatuses (teisel päeval)
 1. ARENDUSMEESKONNA INSPIRATSIOONIPÄEV (orienteeruvalt 16 osalejat)

Ühepäevasel koolitusel osaleja:

 • Disney loovstrateegiate meetodi abil mõtestab lahti enda rolli
 • kogeb erinevaid enesetunnetuslikke harjutusi ja seostab neid oma rolliga
 • hindab ja analüüsib iseennast ja kuidas kolme rolli esindajaid kooli eesmärkide nimel paremini koostööle rakendada
 • kogeb konkreetse ülesande lahendamist rollide alusel moodustatud meeskonnas ja analüüsib oma tegutsemist

 

 1. HUVIGRUPPE KAASAV ARENGUKAVA KOOSTAMINE

Vähemalt kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • selgitab arengukava olemust ja kaasavat arengukava koostamise protsessi
 • hindab erinevaid arengukava koostamise võimalusi ning etappide ülesehitust
 • analüüsib kogetud arengukava koostamise etappe ja leiab oma organisatsioonile sobivaimad
 • koostab oma organisatsiooni esialgse strateegia, arengukava koostamise tegevuskava

 

 1. SISEHINDAMISE MÕTTETALGUD

Vähemalt kahepäevasel koolitusel osaleja:

 • mõtestab kogu tervikliku sisehindamise protsessi lahti
 • kavandab ja analüüsib kogu sisehindamise protsessi
 • hindab ja analüüsib kogutavaid andmeid ja kogumiseks kasutatavaid võtteid
 • täiustab olemasolevat sisehindamise protsessi

 

Koolitusi viib üldjuhul läbi pikaaegne õpetaja ja õppejuht, Meistrite Kooli 7. taseme täiskasvanute koolitaja-konsultant, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja-nõustaja, SA Väärtustades Elu paarisuhte koolitaja ja Vaikuseminutite koolitaja Marika Ivandi ja/või koostööpartner. CV leiate siit.

Ühepäevase sisekoolituse hind on tavaliselt 500€, suuremate gruppide korral lepitakse hind kokku.

Küsi lisa: 512 4183 | marika@meistritekool.ee | www.meistritekool.ee

 

Täpsem teave www.meistritekool.ee, meiliaadressil marika@meistritekool.ee või telefonil 512 4183.

 

Meeldivat koostööd!

Marika Ivandi

Meistrite Kool OÜ koolitaja-konsultant

 

 

Share Button