UUS! Alustava õpetaja koostöögrupp – alustame 27.09.2023

Õpetajana paar nädalat tagasi alustanuna istusin peale tunde täiesti väsinuna oma klassis mitmete kirjastuste õpikute, õpetaja töökava vormi ja ülevaatamist ootavate laste tööde taga, missellest et olin alustanud tõelise entusiastina ja täis tegutsemisindu. Ma tahtsin olla hea õpetaja, olin valmis andma endast parima. Samas puudus mul tervikpilt sellest, mida ikkagi õpetada ja kuidas seda teha. Mida kõike oodatakse õpetajalt? Mis on see, millest tuleb lähtuda? Kuidas seda kõike päriselt suuta hästi teha? Mul olid igati toredad kolleegid, kuid ka neil oli palju tegemist ja julgesin nende poole pöörduda alles siis, kui tõesti enam kuidagi edasi ei saanud.

Alustav õpetaja vajab toetust ja kinnitust, et ta teeb õigeid valikuid ja on õigel teel. Ka oma õnnestumiste ja keerukuste jagamist, ideid, lahendusi, taipamisi, teistsuguseid vaatenurki erinevatele olukordadele, eri valiku- ja tegutsemisvõimalusi.

Pingelised situatsioonid tekitavad tugevaid tundeid, mida tihti kuskil väga väljendada ei saa. Allasurutud tunded kuhjuvad ja võivad ühel hetkel segada selget mõtlemist ning adekvaatset käitumist.

Alustava õpetaja koostöögrupis käsitlevad osalejad regulaarselt oma tööga seotud teemasid, planeerivad vajalikke tegevusi, jagavad tööga seotud edusamme ja väljakutseid ning toetavad ja nõustavad üksteist üldjuhul veebis, kokkuleppel lisandub ka näost-näkku kohtumisi.

Koostöögrupi kohtumise ajad ja fookusteemad on järgmised:

1.kohtumine kolmapäeval, 27.09 kell 16:00 – 17:30 ja 18:00 – 19:30 – õpetaja roll ja ülesanded, oma töö planeerimine, seniste õnnestumiste jagamine;

2. kohtumine kolmapäeval, 25.10 kell 16:00 – 17:30 (vajadusel kauem) – õppekava ja ainevaldkonna arenduse planeerimine, tagasi- ja edasiside, erinevate olukordade lahendamine;

3. kohtumine kolmapäeval, 29.11 kell 16:00 – 17:30 (vajadusel kauem) – erilised lapsed ja koostöö nendega, erinevate olukordade lahendamine;

4. kohtumine kolmapäeval, 13.12 kell 16:00 – 17:30 (vajadusel kauem) – õpetaja enesejuhtimine, oma aja planeerimine, õnnestumiste jagamine;

5. kohtumine kolmapäeval, 24.01 kell 16:00 – 17:30 (vajadusel kauem) – oma kooli põhiväärtused ja neist lähtumine, kooli eripäraga arvestamine, erinevate olukordade lahendamine;

6. kohtumine kolmapäeval, 14.02 kell 16:00 – 17:30 (vajadusel kauem) – õppekava ja ainevaldkonna arenduse hetkeseis, üldpädevuste kujundamine ning läbivate teemade käsitlemine, erinevate olukordade lahendamine;

7. kohtumine kolmapäeval, 20.03 kell 16:00 – 17:30 (vajadusel kauem) – ainetevahelise lõimingu võimalused ja nende planeerimine (vajadusel varem), erinevate olukordade lahendamine;

8. kohtumine kolmapäeval, 10.04 kell 16:00 – 17:30 ja 18:00 – 19:30 – õppeaasta lõpetamine, oma töö analüüs, õnnestumiste jagamine.

Kokkuleppel muudetakse ja täiendatakse fookusteemasid.

Koostöögruppi hoiab koos ja suunab Marika Aalja , kes on aastaid rakendanud erinevaid kaasavaid võtteid ja kovisiooni mudeleid koolitusi ning nõustamisi läbi viies ning ise nii õpetaja kui juhi ülesandeid täites.

Kaheksast kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 190€ + km. Ühe kaupa kohtumiste eest tasudes on ühe kohtumise hind 30€ + km. Küsimuste korral on hea kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, ​marika@meistritekool.ee​ või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

Huvi korral kohtume ka Meistrite Kooli päris oma koolituspesas Lämmijärve ääres Mehikoormas.

Piltidel on näha Lämmijärv, naabruses asuv majakas ja koolituspesa.

Koolituse korraldus

Enne kohtumist saavad osalejad Zoomi lingi. Koolituse jooksul käsitleb koolitaja koostöös osalejatega fookusteemat, antakse järjepidevalt nõu ja toetust. Alates 2. kohtumisest muudetakse vajadusel kokkuleppel osalejatega fookusteemat, kuupäevi, kohtumise pikkust ja asukohta, nii et kõik saavad osa võtta.

Kaheksast kohtumisest koosnev koolitus maksab kokku 190€ + km. Ühe kaupa kohtumiste eest tasudes on ühe kohtumise hind 30€ + km. Küsimuste korral on hea kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Registreerimine ja lisainfo: Marika Aalja – 512 4183, ​marika@meistritekool.ee​ või Meistrite Kooli veebilehe kaudu.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

  Registreeru koolitusele!

  *Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

  *E-post

  Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

  Koolituse nimi, millele registreerute

  Lisainfo

  Share Button