Väärtustav pilk ONLINE – koolimeeskonnale sobival ajal

Väärtustav pilk tähendab inimestes ja elus parima, sh meeskonnakaaslaste tugevuste ja edu ning juba olemasoleva suurepärasuse fookusesse toomist. Inimestel ja meeskondadel on heliotroopne iseloom – ( Helios – kreeka päikesejumal) nad pöörduvad väärtustavate inimeste ja positiivsete tulevikukujundite suunas. Just nagu taimed pöörduvad päikesevalguse ja soojuse suunas. Positiivsetel tulevikukujutlustel on otsene seos inimeste tegevusega. Meeskonnad vajavad palju vähem parandamist, kui nad vajavad jõustamist läbi väärtustava fookuse.

Kahe bowlingu meeskonnaga tehti katse. Esimesele näidati nende mängust vaid õnnestumise ja kordaläinud visete kohti ja teisele vaid ebaõnne ja vigade kohti. Mõlemad meeskonnad parandasid selle tulemusena oma mänguoskusi. Kuid esimene meeskond, kellele näidati vaid nende kordaläinud viskeid, arenes 100 % kiiremini. Kas pole see mõtlemapanev fakt meeskonna juhtidele?

Kui sa märkad, et su

 • kooli juhtmeeskond;
 • tugispetsialistide, ainekomisjonide, klassijuhatajate tiim;
 • mõne konkreetse klassi õpetajad, lapsevanemad või õpilased (7.-12. klass)
 • või mõni muu meeskond
  • vajab jõustamist;
  • olemasolevale väärtustava pilgu heitmist;
  • veelgi avaramat tulevikuvaadet;
  • ka arendava, muutmist vajava ülesleidmist ja
  • lõpetuseks konkreetseid kokkuleppeid edasiseks tegevuseks, et areneda 100% kiiremini nagu eelnevas loos,

siis on pakutav online koolitus just sinu kooli meeskonnale mõeldud.

Koolitus toimub tellija poolt valitud ajal ja just väärtustavat pilku vajavale meeskonnale.

Näidisajakava:

13:00 – 14:30 meeskonnaga ja väärtustava lähenemise printsiipidega tutvumine, kahe esimese etapi läbiviimine: väärtustav pilk olemasolevale ja meie unistus;

14:45 – 16:15 kahe järgmise etapi läbiviimine: muutuste disainimine ja unistuse suunas liikumiseks tegevuste kokku leppimine, kokkuvõte koostööst, mis jõuab tellijani ja kõigi osalejateni.

Praktilise online koolituse jooksul osalejad:

 • mõtestavad lahti oma meeskonna tegevuste hetkeseisu, eesmärgi ja sisu väärtustavat fookust hoides;
 • hindavad ning analüüsivad hetkeseisu, võimalikke muutusi;
 • prioritiseerivad ja planeerivad konkreetseid tegevusi muutuste elluviimiseks;
 • heidavad üheskoos väärtustava pilgu oma töödele ja tegemistele ning loovad positiivseid muutusi.

Koolitaja on aastaid õpetajaid ja koolijuhte koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma, Keila kui Lilleoru koolis. Väätustava pilgu heitmine oma tegemistele on tema lemmiktööriist meeskonna ühtsemaks sulandamisel ja ka keerulisemate olukordade edasiviivamaks muutmisel.

Koolitusgrupi soovitatav suurus on kuni 12 osalejat. Kõik osalejad vajavad tehnilist varustust, mis võimaldab Zoomi keskkonnas koolitusel osaleda. Osalejad saavad eelnevalt juhised ja lingi Zoomi keskkonda sisenemiseks meili kaudu.

Koolituse õppekava on leitav siit – Väärtustav pilk 107:2020.

Ühepäevane ONLINE koolitus maksab 22. juunini 390€+km, alates 21. augustist LIVE 490€+km + transpordikulu. Hea on kirjutada aadressile marika@meistritekool.ee või helistada 512 4183.

Lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, .

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline praktiline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

Share Button