Vaikuseminutid

Meistrite Kooli koolitaja-konsultant Marika Ivandi on liitunud MTÜ Vaikuseminutid meeskonnaga ja võtab osa Vaikuseminutite koolitajate viiest moodulist ning igapäevastest praktilistest harjutustest koosnevast aluskursusest.

Lihtsad tähelepanu ja meelerahu harjutused muudavad laste, noorte ja täiskasvanute elu rõõmsamaks. Veebilehelt www.vaikuseminutid.ee saab lugeda Vaikuseminutite harjutuste taustast. Vaikuseminutite nime alla koondatud harjutused ei ole meeskonnaga liitunute välja mõeldud, vaid juba kasutusel erinevates psühhoteraapia koolkondades, pedagoogilistes lähenemistes, nii läänelikes kui idamaistes kultuuripärandites ja mitmesugustes haridusprogrammides.

Sedalaadi teadlikkuse praktikate kohta tehtud uuringud näitavad häid tulemusi stressi, ärevuse, tähelepanu puudulikkuse, käitumishäirete ja sihitu mõttetegevuse vähendamisel – samuti paranenud inimsuhteid.

Vaikuseminutite näol ei ole tegemist uue meetodiga, pigem püütakse selle raames juba olemasolevat kultuuride ja valdkondadeülest tarkust kõige tulemuslikumalt Eesti hariduse kontekstis ära kasutada. Vaikuseminutite meeskonnaga liitunute valik on mitte võtta üle kuskil mujal valmis pandud harjutuste komplekti, vaid koguda kokku ja sobitada siinsesse konteksti harjutusi, mille kasuks räägivad positiivne kogemus, traditsioon ja tõestatud mõju.

Hea lugeja, leia mõni minut aega, et kogeda hingamise teadvustamise harjutust, mis sobib nii 4-aastastele, teismelistele kui täiskasvanutele, et tulla välja hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Samal ajal areneb oskus paremini keskenduda ja ennast juhtida.

Nii Vaikuseminutite aluskursuse kui SA Väärtustades Elu paarisuhte koolitaja õpingute käigus õpitud ja pidevalt praktiseeritavad Vaikuseminutite harjutused ja suhtlemistehnikad võimaldavad koolitaja-konsultandil veelgi teadlikumalt enesejuhtimise ja grupinõustamise praktikume läbi viia.

Share Button