Klassijuhatajana kasvamine – 20.09.2019

Meistrite Kool kutsub nii alustavaid kui juba kogemustega klassijuhatajaid reedel, 20. septembril koolitusele „Klassijuhatajana kasvamine“.

Koolituse eesmärgiks on mõtestada lahti klassijuhataja roll ja klassijuhataja põhiülesanded, mis aitavad luua ning hoida usaldusväärset koostöösuhet nii laste kui nende vanematega.

Koolituse käigus käsitleme järgmisi olulisi teemasid:

 • laste vajadused ja vanemate ootused
 • klassijuhataja erinevad suhtlemisformaadid ja -viisid
 • klassijuhatajale vajalikud pädevused, sh kokkulepete sõlmimine, kuulamine, ümber sõnastamine, asjakohaste küsimuste formuleerimine, klassi sündmuste või koosolekute juhtimine, sõna andmine ja võtmine, e-koolis jm tagasi- ning edasiside andmine, et peredega usaldusväärne koostöö üles ehitada ja seda hoida
 • klassijuhataja töö planeerimine

Koolitaja Marika Ivandi on aastaid klassijuhatajaid koolitanud, toetudes oma tööle nii Mehikoorma Põhikoolis, Keila Koolis kui Lilleoru Põhikoolis. Koostöös SA Innove on valminud ka juhendmaterjal klassijuhatajatele.

Pilt on tehtud Põlva Kooli koolituspäeval, pildistas Arvo Sarapuu.

Koolitus toimub unikaalses inimese teadlikku ja terviklikku arengut toetavas Lilleoru õppe- ja elukeskkonnas, Teadlikkuse Rakendamise Koolis (Rae vald, Aruvalla küla, 6 km Vaidast Pikavere suunas), kus peamisteks tegevusteks on inimese andeid avavate, soovitud muutusi ning eluviisi jätkusuutlikkust toetavate koolituste korraldamine. Samas hoones tegutseb alates septembrist 2018 ka Lilleoru Põhikool.

Reede, 20. september

10:30 – 11:00 saabumine

11:00 – 12:30 laste vajadused ja vanemate ootused, erinevad suhtlemisformaadid ja -viisid

12:30 – 13:30 lõunasöök

13:30 – 15:00 klassijuhatajale vajalikud pädevused, sh kokkulepete sõlmimine, kuulamine, ümber sõnastamine, asjakohaste küsimuste formuleerimine, klassi sündmuste või koosolekute juhtimine, sõna andmine ja võtmine, e-koolis jm tagasi- ning edasiside andmine

15:00 – 15:30 tee- ja kohvipaus

15:30 – 17:00 õppeaasta 2019/2020 planeerimine, kus fookuses on usaldusväärse koostöösuhte ülesehitamine ja hoidmine

Praktilise koolituse jooksul osalejad:

 • teadvustavad erinevas vanuses lapse vajadusi, omadusi ja oskusi hakkamasaamiseks
 • teadvustavad klassijuhataja muutunud rolli ja seeläbi ka muutunud ülesandeid
 • hindavad ning analüüsivad erinevaid klassijuhataja suhtlemisformaate- ja viise, vajalikke pädevusi
 • analüüsivad peredega usaldusliku koostöö ülesehitamise ja hoidmise võimalusi
 • kogevad õppeaasta 2019/2020 kavandamist

Koolituse õppekava on leitav siit – Klassijuhatajana kasvamine 102:2019.

Koolitus koos toitlustusega maksab 16. septembrini 125€+km, alates 17. septembrist 145€+km. Varakult oma transpordi-vajadusest ja transpordi pakkumise võimalusest teada andes, on võimalik teiste osalejatega koopereeruda. Asukoha ja transpordi kohta on rohkem teavet siin.

Lisainfo: Marika Ivandi – 512 4183, marika@meistritekool.ee.

P.S. Kui tead kedagi, kellele selline koolitus huvi võiks pakkuda, siis infot võib jagada!

  Registreeru koolitusele!

  *Nimi (kontaktisik, kellega saame ühendust võtta)

  *E-post

  Organisatsioon (asutus, keda registreeruja esindab)

  Koolituse nimi, millele registreerute

  Lisainfo

  Share Button